Dutch

Wat is een oscilloscoop?

Elektrisch
Wat is een oscilloscoop? | Fluke

De industriële wereld draait op apparaten die elektrisch vermogen omzetten in mechanisch vermogen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere pompen, compressoren, elektromotoren, transportbanden en robots. De spanningssignalen die deze elektromechanische apparatuur regelen, vormen een essentiële, maar onzichtbare factor. Er is echter een manier om deze onzichtbare factor te registeren en zichtbaar te maken.

Met een oscilloscoop (of scope) worden spanningssignalen getest en weergegeven als golfvormen. Dit zijn zichtbare representaties van de spanningsvariaties over een bepaalde periode. De signalen worden uitgezet in een grafiek, die aangeeft op welke manier het signaal verandert. De verticale as (Y) komt overeen met de spanningsmeting en op de horizontale as (X) wordt de tijd uitgezet.

De grafiek op een oscilloscoop kan belangrijke informatie aan het licht brengen:

  • De spannings- en stroomsignalen zoals de bedoeling is.
  • Signaalafwijkingen.
  • De berekende frequentie van een oscillerend signaal en eventuele variaties in frequentie.
  • Aantonen van ruis in het signaal en wijzigingen in de ruis.

De meeste moderne oscilloscopen zijn digitaal, waardoor er gedetailleerdere en nauwkeurigere metingen, snelle berekeningen, gegevensopslag en geautomatiseerde analyse mogelijk worden gemaakt. Digitale handoscilloscopen, zoals de Fluke ScopeMeter®-meetinstrumenten, bieden verschillende voordelen ten opzichte van tafelmodellen: ze zijn voorzien van een batterijvoeding, kunnen met elektrisch geïsoleerde potentiaalvrije ingangen worden gebruikt, en maken gebruik van ingebouwde functies, waardoor het gebruik van de oscilloscoop eenvoudiger wordt en toegankelijker wordt voor meer mensen.