Dutch

Wat is de duty cycle?

11 Nov 2020 | Elektrisch
Wat is de duty cycle?
Wat is de duty cycle in elektronica? 

De duty cycle is het deel van de tijd dat een belasting of stroomkring AAN is vergeleken met de tijd dat deze UIT is.

De duty cycle, soms ook 'duty factor' genoemd, wordt uitgedrukt als een percentage van de AAN-tijd. Een duty cycle van 60% geeft aan dat een signaal 60% van de tijd AAN is en de overige 40% UIT.

Wat is de duty cycle?

Veel belastingen worden snel in- en uitgeschakeld door een snelwerkende elektronische schakelaar die het uitgangsvermogen van de belasting nauwkeurig regelt. De werking van een belasting – zoals de felheid van een lamp, de warmteafgifte van een verwarmingselement of de magnetische kracht van een spoel – kan worden geregeld door middel van een duty cycle, die bestaat uit AAN- en UIT-tijdperiodes of cycli per seconde, zoals aangegeven in bovenstaand schema.

Voorbeeld: in een elektronisch brandstofinspuitsysteem van een auto wordt de elektromagnetische brandstofverstuiver aangestuurd door middel van spanningspulsen met een vaste frequentie van 10 cycli per seconde, oftewel 10 Hz. Zie het schema boven aan deze pagina.

Als de verstuiver AAN wordt gepulst met een wisselende duur (dit heet pulsbreedtemodulatie), is de duty cycle steeds verschillend. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,05 seconde in een cyclus van 0,1 seconde, is de duty cycle van de brandstofverstuiver 50%. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,09 seconde van diezelfde cyclus van 0,1 seconde, is de duty cycle van de brandstofverstuiver 90%. Zie ook hiervoor het schema boven aan deze pagina.

Dankzij pulsbreedtemodulatie kan de brandstoftoevoer naar de motor nauwkeurig elektronisch worden geregeld. De gemiddelde spanning voor elke duty cycle wordt bepaald door de hoeveelheid pulstijd AAN.

Magneetkleppen die door middel van de duty cycle worden aangestuurd, gebruiken een variabel duty cycle-signaal om de stroom te variëren of de druk aan te passen. Hoe langer een magneetklep open blijft, hoe groter de doorstroming en hoe lager de opgebouwde druk. Deze magneetkleppen worden aangestuurd door de voeding of de aarding.

Pulsbreedte

Pulsbreedte is een maat voor de werkelijke inschakelduur in milliseconden. De tijd UIT heeft geen invloed op de pulsbreedte van het signaal. De enige waarde die wordt gemeten, is hoe lang het signaal AAN is (aansturing door de aarding).

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.