Polski

Jak poprawić wydajność narzędzi pneumatycznych?

Wykrywanie nieszczelności

Linie sprężonego powietrza mają kluczowe znaczenie dla sukcesu lub niepowodzenia wielu fabryk. Jeśli przewody sprężonego powietrza są w stanie maksymalnie nienaruszonym, narzędzia pneumatyczne również działają zgodnie z oczekiwaniami. Jednak skutki uszkodzenia przewodów sprężonego powietrza mogą być katastrofalne. Spadek ciśnienia jest na przykład zjawiskiem występującym głównie po stronie tłoczenia układu sprężarki. Jeśli sprężarka nie dostarcza odpowiedniej objętości powietrza mierzonej w stopach sześciennych na minutę (SCFM), nie da się utrzymać wymaganego ciśnienia roboczego w funtach na cal kwadratowy (PSI) w wężach doprowadzających powietrze.

Poprawa wydajności narzędzi pneumatycznych w produkcji samochodówZa pomocą przemysłowej kamery dźwiękowej ii900 firmy Fluke technik skanuje linie sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym, gdzie udaje mu się zlokalizować wycieki wpływające na wydajność narzędzi pneumatycznych.

W dużej fabryce system sprężarek może rozciągać się na setki metrów i obejmować różne systemy. Problemy z instalacją sprężonego powietrza mogą wystąpić w dowolnym miejscu wzdłuż tych przewodów, w tym w sprężarce, osuszaczu powietrza, przewodach głównych lub przewodach narzędzi pneumatycznych. Wycieki są główną przyczyną obniżenia wydajności narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze pneumatyczne, wiertarki pneumatyczne i szlifierki pneumatyczne. Wycieki ograniczają przepływ powietrza przez przewód, co sprawia, że ciśnienie powietrza jest niewystarczające do prawidłowego działania sprzętu. Rozwiązanie jest więc łatwe — znajdź i napraw wycieki. Ale jak?

Łatwo jest znaleźć wycieki z przewodów sprężonego powietrza — jeśli są słyszalne. Większość ludzi nie słyszy wycieków sprężonego powietrza w całkowicie cichym otoczeniu, nie mówiąc już o głośnym zakładzie produkcyjnym. Nawet jeśli uważasz, że słyszysz wyciek, musisz go zweryfikować, co oznacza, że musisz mieć do niego dostęp. Nie zawsze jest to łatwe w dynamicznym środowisku produkcyjnym, w którym sprzęt się porusza, a przewody sprężonego powietrza mogą zwisać z wysokości ponad 15 metrów.

Archaiczna metoda wykrywania i weryfikowania szczelności linii sprężonego powietrza z wykorzystaniem mydła jest nieefektywna i nieodpowiednia do wielkości i zakresu linii sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym. Szybsza, bezpieczniejsza i dokładniejsza metoda wykrywania nieszczelności w instalacji narzędzi pneumatycznych polega na skanowaniu za pomocą przyrządu, który wykrywa dźwięk.

Jak korzystać z obrazowania akustycznego w celu odnalezienia wycieków powietrza?

Przemysłowa kamera dźwiękowa ii900 firmy Fluke jest wyposażona w szereg bardzo czułych mikrofonów, które umożliwiają zespołom serwisowym szybkie i dokładne lokalizowanie wycieków powietrza w instalacjach sprężonego powietrza — nawet w najbardziej hałaśliwym otoczeniu. W ciągu jednego dnia można przeskanować całą instalację, aby zidentyfikować wszystkie wycieki. Ale co dalej?

Kontrola przewodów sprężonego powietrza za pomocą ii900 firmy Fluke

Odkrycie nieszczelności, które spowalniają pracę narzędzi pneumatycznych, nie oznacza rozwiązania problemu. Być może nie masz odpowiednich zasobów, aby usunąć wszystkie wycieki.

Właśnie dlatego przemysłowa kamera dźwiękowa ii900 firmy Fluke jest wyposażona w zaawansowane oprogramowanie, które nie tylko pomaga określić, gdzie w instalacji występują wycieki, ale także umożliwia wyświetlanie adnotacji na ekranie, kwantyfikację wycieku (jak duży jest wyciek?) i płynne tworzenie raportów.

 • Znakowanie elementów instalacji pozwala poinformować innych o miejscu, w którym wykryto wyciek
 • Komentarz na ekranie zapewnia dodatkowy kontekst i uwagi dla innych
 • Ocena ilościowa wycieku określa jego wielkość, aby pomóc w ustaleniu, które wycieki wymagają uwagi w pierwszej kolejności
 • Raporty mogą obejmować obraz wycieku, znaczniki elementów instalacji, adnotacje, wielkość wycieku i inne informacje, takie jak koszty ponoszone z powodu wycieku, jeśli nie uda się go naprawić, a wszystko to w profesjonalnym raporcie, który można udostępnić innym, np. zespołom naprawczym.

Znajdowanie wycieków: lista kontrolna

Przeskanuj wszystkie punkty przyłączeniowe i całą instalację. Wycieki mogą pochodzić z dowolnego otworu, szczeliny lub uszkodzonego połączenia. Znajdź i usuń nieszczelności, aby poprawić wydajność narzędzi pneumatycznych.

 • Łączniki
 • Kolanka
 • Filtry
 • Przewody
 • Smarownice
 • Dysze
 • Trójniki instalacji rurowej
 • Regulatory
 • Rury
 • Zawory