Polski

Termografia

‍‍‍‍‍‍

Ostatnie opisy

 • How infrared cameras work

  Jak działają kamery termowizyjne

  Dowiedz się, w jaki sposób kamery termowizyjne mierzą sygnaturę cieplną oraz jak tworzą termogramy przy użyciu palet kolorów, rozdzielczości przestrzennej i odpowiedniej ostrości.
 • Wpływ wiatru na obrazy termograficzne

  Wpływ wiatru na obrazy termograficzne

  Zrozum wpływ wiatru w termografii. Wymuszona konwekcja powietrza może być spowodowana przez wiatr, wentylator, a nawet pompę, i ma wpływ na zmierzoną temperaturę obiektu.
 • Multimetr termiczny Fluke 279 FC TRMS

  Pięć przyczyn, dla których warto mieć multimetr z kamerą termowizyjną

  Jeśli jesteś elektrykiem lub technikiem odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu w obiektach przemysłowych lub za bezpieczny, sprawny i ekonomiczny przebieg procesów technologicznych, wiesz, że im szybciej znajdziesz usterkę, tym szybciej możesz ją naprawić.
 • BLOG: How to inspect a motor with a thermal imager 1500x1000 -1

  Wykonywanie przeglądu silnika elektrycznego przy użyciu kamery termowizyjnej

  Sygnatura cieplna silnika w zwykłych warunkach pracy – przy co najmniej 40% obciążeniu – bardzo dobrze odzwierciedla jego stan.
 • For infrared inspections in manufacturing, outdoor substations or conducting an energy audit on a commercial building

  Co powoduje przegrzewanie się transformatora?

  Transformer infrared inspections can show you abnormal thermal overload patterns in cooling tubes which can be escalated for troubleshooting.