Polski

Co powoduje przegrzewanie się transformatora?

Termografia

Prawidłowo funkcjonujące rury chłodzące mają decydujące znaczenie dla ochrony transformatorów przed przegrzewaniem się. Transformatory są szczególnie podatne na przegrzewanie się, ponieważ podczas zwiększania lub zmniejszania poziomu napięcia pomiędzy obwodami dochodzi do strat energii w postaci ciepła w rdzeniu i uzwojeniach. Ciepło to może powodować uszkodzenie izolacji i prowadzić do awarii transformatora.

Bezpiecznym i prostym sposobem na zapewnienie skutecznego odprowadzania ciepła przez rury chłodzące jest ich kontrola za pomocą kamery termowizyjnej.

Korzystanie z kamery termowizyjnej Fluke TiX580 w stacji elektroenergetycznej

Rury chłodzące na urządzeniach elektrycznych napełnionych olejem działają na prostej zasadzie chłodzenia konwekcyjnego. Gdy olej krąży wokół wewnętrznych uzwojeń transformatora, jego temperatura wzrasta, a gęstość się zmniejsza. Im olej jest cieplejszy, mniej gęsty, a co za tym idzie lżejszy, tym bardziej unosi się do góry. Wraz z ochładzaniem olej staje się gęstszy i opada, co wywołuje naturalny obieg.

Jak sprawdzić, czy rury chłodzące nie nagrzewają się?

Kamery termowizyjne stanowią doskonałe rozwiązanie do kontroli zespołów rur chłodzących, ponieważ zespoły takie są zazwyczaj wysokie i szerokie, co oznacza, że mają dużą powierzchnię. Dzięki temu łatwo można je uchwycić w polu widzenia kamery termowizyjnej i skanować z miejsca znajdującego się poza strefą zagrożenia.

Cztery zespoły rur chłodzących na transformatorze

Na przedstawionym zdjęciu po lewej stronie widoczne są trzy zespoły rur chłodzących, które reprezentują wzorzec termiczny uznawany za normalny. Czwarty zespół rur po prawej stronie ma nietypowy wzorzec termiczny. W tym zespole rur nie ma cyrkulacji oleju. Może być to spowodowane:

  • Niewystarczającą ilością oleju w systemie
  • Niedrożnością lub zamkniętym zaworem
  • Niewłaściwym wypoziomowaniem urządzeń

Co należy zrobić, gdy rurą chłodzącą się nagrzeje?

Niezależnie od przyczyny problemu, należy zgłaszać informacje o nieprawidłowych wzorcach termicznych w rurach chłodzących i przekazywać je dalej do kolejnych etapów procesu wyszukiwania i usuwania awarii. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, wydajność chłodzenia rur ulegnie obniżeniu, co może spowodować poważne uszkodzenie transformatora. W przypadku zarejestrowania takiego wzorca termicznego za pomocą kamery termowizyjnej należy natychmiast to zgłosić, aby można było zająć się problemem, zanim stanie się poważniejszy.

Powiązane zasoby