Polski

Wykonywanie przeglądu silnika elektrycznego przy użyciu kamery termowizyjnej

Termografia, Silniki, napędy, pompy, sprężarki
BLOG: Wykonywanie przeglądu silnika elektrycznego przy użyciu kamery termowizyjnej 1500 × 1000 -1

Kamery termowizyjne to urządzenia przydatne podczas wykonywania przeglądu silnika, ponieważ pozwalają obserwować silnik podczas jego pracy. Sygnatura cieplna silnika w zwykłych warunkach pracy – przy co najmniej 40% obciążeniu – bardzo dobrze odzwierciedla jego stan. Jeżeli konieczny jest przegląd silnika przy niskim obciążeniu, należy zwrócić uwagę na nawet najmniejsze problemy, ponieważ w miarę wzrostu obciążenia silnika rośnie również jego temperatura, w związku z czym w przypadku pojawienia się problemu drobne różnice temperatury zostaną spotęgowane.

Czego i gdzie należy szukać

  • Sprawdzić obudowę silnika od zewnątrz W przypadku wystąpienia gorących punktów lub jeśli cała obudowa jest znacznie bardziej gorąca, niż powinna, należy bliżej przyjrzeć się problemowi.
  • Skontrolować wentylator konwekcyjny (jeśli dotyczy) pod kątem jego pracy.
  • Sprawdzić uzwojenia silnika Gorący punkt może wskazywać na wypalanie się uzwojenia w wyniku zbyt wysokiej temperatury spowodowanej przez stany nieustalone lub harmoniczne na linii.
  • Otworzyć pokrywę skrzynki zaciskowej i sprawdzić połączenia. Zbyt luźne lub zbyt ciasne połączenia lub przerwane pasma na przewodach mogą powodować wysoką rezystancję, która odprowadzi część energii elektrycznej w postaci ciepła.
  • Skontrolować temperaturę łożyska Jeśli wynosi ona od 5°C do 10°C więcej niż temperatura obudowy silnika, może to wskazywać na niewspółosiowość lub zużycie łożyska albo jego nadmierne albo niewystarczające nasmarowanie. 

Uważnie sprawdzić sprzęgła i wały napędowe

Te podzespoły wykonane są najczęściej z metalu z połyskiem, którego refleksy mogą być rejestrowane przed kamerę, przez co podzespoły te będą wydawały się cieplejsze lub zimniejsze niż w rzeczywistości. Istnieją różne sposoby na zminimalizowane tego problemu. Można je znaleźć w innych artykułach i szkoleniach.

Sukcesywne tworzenie archiwum obrazów termicznych kluczowych silników ułatwi określenie, czy gorący punkt stanowi problem, czy nie. Po naprawie należy użyć kamery termowizyjnej, aby stwierdzić, czy naprawa przebiegła pomyślnie i stworzyć nowy obraz odniesienia.