Polski

Jak podnieść dokładność kamery termowizyjnej z pomocą kilku wskazówek dotyczących ustawiania ostrości

Termografia

Niezależnie od tego, czy dopiero uczysz się korzystać z kamery termowizyjnej, czy jesteś specjalistą ds. termografii, prawie na pewno znasz powtarzaną przez wszystkich mantrę: „Ostrość to podstawa!”. Przesłanka ta jest prosta: spośród wszystkich ustawień, które można regulować, ostrość ma zdecydowanie największy wpływ na zwiększenie dokładności kamery termowizyjnej.

Technik ustawia ostrość kamery termowizyjnej Fluke Ti401 PRO Technik ustawia ostrość kamery termowizyjnej Fluke Ti401 PRO

Ostrość ma kluczowy wpływ zarówno na jakość obrazu, jak i na dokładność pomiaru temperatury. Nieostry obraz termiczny może zamaskować kluczową anomalię temperatury w urządzeniu. Nieostry obraz termiczny może zniekształcić pomiar temperatury nawet o 20 stopni... a być może i więcej. Tak duża różnica temperatur może prowadzić do błędnych wniosków.

Brak ostrości może generować nieprawidłowe dane

Na poniższych obrazach przedstawiono maksymalną temperaturę pozorną tego samego podzespołu elektrycznego. Każdy z nich przedstawia tę samą wykrytą anomalię, lecz temperatury się różnią.

Dokładna temperatura na ostrym obrazie termicznym, na którym znajduje się komponent elektryczny W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości kamera termowizyjna jest w stanie uchwycić wyraźne odzwierciedlenie ilości energii cieplnej emitowanej z powierzchni wewnątrz pola pomiarowego. Dzięki temu kamera termowizyjna może dokładniej mierzyć energię i przypisywać jej wartość temperatury.
Niedokładna temperatura na nieostrym obrazie termicznym komponentu elektrycznego Tutaj ostrość jest rozmyta. Powoduje to zmniejszenie wyrazistości energii rejestrowanej przez kamerę termowizyjną i uzyskanie pomiaru o ponad 76 stopni chłodniejszego niż w przypadku wyraźniejszego obrazu.

Powyższe obrazy wyraźnie pokazują, że ostrość stanowi klucz do osiągnięcia wyższej dokładności kamery termowizyjnej.

Odbite światło a emisyjność

Jak powszechnie wiadomo, ustawienie ostrości kamery termowizyjnej na obiekcie stanowi większe wyzwanie, niż w przypadku kamery rejestrującej obraz w świetle widzialnym. Dzięki kamerze działającej w paśmie światła widzialnego możemy wykorzystać światło odbite, które ma tendencję do tworzenia ostrego kontrastu między obiektami. W przypadku termografii zajmujemy się energią, która jest emitowana z powierzchni. Temperatury powierzchni znajdujących się obok siebie zazwyczaj nie różnią się znacząco. Gdy energia cieplna przechodzi przez ciała stałe, ciecze i gazy, znikają wyraźne linie pomiędzy obiektami, co sprawia, że ustawienie ostrości stanowi wyzwanie.

Istnieje kilka prostych sposobów na zapewnienie lepszej ostrości:

  • Włącz w kamerze skalę szarości. W większości przypadków ludzkie oko łatwiej skupia się na obrazie czarno-białym (skala szarości) niż na innych paletach kolorów.
  • Znajdź ostrą krawędź w polu widzenia.
  • Trzymaj kamerę nieruchomo.
  • Jeśli masz kamerę termowizyjną Fluke, użyj opcji „IR-Fusion” w trybie obraz w obrazie. Niezależnie przesuwaj oba obrazy (w świetle widzialnym i w podczerwieni) w górę i w dół, aż do ustawienia ich w jednej linii, co zapewni idealną ostrość obiektu!

Wybierz typ ostrości odpowiadający zastosowaniom.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze odpowiedniego typu systemu regulacji ostrości kamery termowizyjnej jest upewnienie się, że odpowiada on zastosowaniom. W przypadku wyboru kamery termowizyjnej można postawić na jeden z trzech ogólnych typów systemów ustawiania ostrości:

  • Stała ogniskowa: Kamery te zapewniają technologię „wyceluj i naciśnij”, która skupia się na obiektach znajdujących się w określonej odległości lub dalej. Kamery te mają zazwyczaj niską rozdzielczość i są używane do szybkiego skanowania obszaru w celu wykrycia łatwo wykrywalnych gorących i zimnych punktów.
  • Ręczna regulacja ostrości: Kamery termowizyjne z ręczną regulacją ostrości są używane głównie przez doświadczonych użytkowników i zazwyczaj mają wyższą rozdzielczość. Można ich używać do precyzyjnego ustawiania ostrości bardzo blisko obiektu i/lub do rejestrowania znacznie ostrzejszych obrazów z dalszej odległości. Należy pamiętać, że uzyskanie precyzyjnej ostrości wymaga więcej czasu, zwłaszcza w przypadku początkujących specjalistów ds. termografii.
  • Automatyczne ustawianie ostrości: Ten typ systemu ustawiania ostrości obejmuje szereg technologii służących do automatycznej regulacji ostrości, w tym wspomaganą laserowo automatyczną regulację ostrości i rejestrację obrazu wieloogniskowego. Przyspiesza to ustawianie wysokiego poziomu ostrości zarówno w przypadku doświadczonych, jak i początkujących specjalistów ds. termografii.
Obraz jest wyraźniejszy i zawiera więcej szczegółów, ponieważ poziom ostrości jest wyższy Obraz jest wyraźniejszy i zawiera więcej szczegółów, ponieważ poziom ostrości jest wyższy

Obrazy nieostre nie tylko wpływają na dokładność wyników, ale także mogą uniemożliwić skuteczne przekazywanie tych wyników klientowi lub kierownikowi utrzymania ruchu. Ważne:

Nieostry obraz utrudnia klientowi identyfikację anomalii termicznych Nieostry obraz utrudnia klientowi identyfikację anomalii termicznych

Chociaż widać, że obiekt na obu obrazach to dom, wyraźniejszy obraz zapewnia więcej szczegółów. Większość klientów natychmiast zauważy jakość obrazu — im ostrzejszy obraz, tym łatwiej będzie wyraźnie wskazać anomalie termiczne.

Więcej informacji na temat opcji ustawiania ostrości oraz innych kluczowych funkcji i technik związanych z inspekcją termowizyjną można znaleźć tutaj.