Polski

5 najważniejszych problemów z jakością zasilania, które można rozwiązać za pomocą analizatorów jakości zasilania Fluke 1770

Jakość zasilania, Rozwiązywanie problemów

Dzięki analizatorowi jakości zasilania trójfazowego Fluke z serii 1770 nie przegapisz żadnego ważnego zdarzenia dotyczącego jakości zasilania. Wychwytywanie szybkich stanów nieustalonych do 8 kV, składowych harmonicznych do 30 kHz oraz spadków i skoków napięcia, a także pomiary napięcia, prądu i mocy, które umożliwiają scharakteryzowanie systemu elektrycznego.

Przy tak dużej liczbie zastosowań i funkcji przyrządu, od czego zacząć szukanie problemów z jakością zasilania, które należy rozwiązać? Dowiedz się, w jaki sposób wykonać za pomocą analizatora jakości zasilania pomiary konieczne do wykrycia najczęstszych problemów z jakością zasilania.

Problem 1. Wykrywanie problemów ze składowymi harmonicznymi

Pomiar za pomocą: oceny harmonicznych i analizy lub badania instalacji elektrycznej

Po pobraniu danych z analizatorów jakości zasilania Fluke z serii 1770 pakiet oprogramowania Energy Analyze Plus umożliwia porównanie zebranych danych statystycznych na temat harmonicznych napięcia i prądu z różnymi normami. Postępuj zgodnie z krokami podanymi na ekranie, aby ustalić, czy wartości Twoich pomiarów przekraczają limity zgodności.

Energy Analyze Plus to zaawansowane rozwiązanie do stosowania w konserwacji zapobiegawczej, umożliwiające obserwację harmonicznych prądu, zanim wystąpi zniekształcenie napięcia. Umożliwia to zapobieganie nieoczekiwanym awariom lub sytuacjom niezgodności z przepisami, a także skraca czas przestojów systemu.

Problem 2. Straty energii

Pomiar za pomocą: badań zasilania oceniających zużycie energii

Podczas pracy z wykorzystaniem analizatora z serii 1770 można z łatwością analizować zużycie energii. Po pobraniu danych oprogramowanie Energy Analyze Plus może Ci pomóc w analizowaniu, monitorowaniu i tworzeniu raportów dotyczących danych na temat energii, które zostały zarejestrowane. Postępując zgodnie z powiadomieniami na ekranie, możesz porównywać wyniki z wartościami historycznymi, normami branżowymi i lokalnymi uwarunkowaniami, by uzyskać pełniejszy obraz tego, co dzieje się w danym zakładzie.

Dzięki opcji Widok na żywo można również rozpocząć przeglądanie tych informacji w trakcie gromadzenia danych.

Problem 3. Przeciążone rozdzielnice

Pomiar za pomocą: analiz obciążeń

Monitorowanie zasobów przez określony czas może pomóc w określeniu, czy obecna rozdzielnica jest przeciążona lub czy można zastosować dodatkowe obciążenie bez kosztownych modernizacji. Przyrządy z serii 1770 mają tryb rejestratora, dzięki któremu nie ma potrzeby przechodzenia obszernego szkolenia z zakresu wyszukiwania potencjalnych problemów.

System sam przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, pokazując, co należy podłączyć do danego punktu, a także tłumacząc, które przyciski wcisnąć w danej chwili. Analizator ma również wstępnie skonfigurowane zdarzenia wyzwalające w oparciu o normy dotyczące jakości zasilania. Choć ustawienia te są w pełni konfigurowalne, modyfikuje się je wyłącznie wtedy, gdy chce się odejść od wymogów narzucanych przez normy.

Raporty z analizy obciążeń

Po zakończeniu analizy obciążeń należy zapoznać się z uzyskanymi informacjami i sporządzić raport. Zapoznaj się ze zmierzonymi szczegółowymi danymi dotyczącymi zużycia energii, które zarejestrowano w automatycznie wygenerowanym raporcie i przeanalizuj je. Jakość zasilania możesz sprawdzić z łatwością, bez konieczności nauki obsługi dodatkowego oprogramowania. Automatyczne raportowanie za pomocą jednego przycisku tworzy standardowe raporty zgodne z globalnymi normami i wytycznymi dotyczącymi pomiarów.

Problem 4. Rejestrowanie zakłóceń elektrycznych

Pomiar za pomocą: trybu miernika jakości zasilania i zaawansowanej technologii rejestracji stanów nieustalonych

Analizatory jakości zasilania Fluke 1775 i Fluke 1777 są wyposażone w zaawansowaną technologię rejestracji stanów nieustalonych, która ułatwia identyfikację szybkich stanów nieustalonych napięcia, co umożliwia zamontowanie odpowiednich rozwiązań ochronnych w celu zabezpieczenia sprzętu przed wystąpieniem uszkodzenia.

 17751777
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA1 MHz20 MHz
 Rejestruj szybkie stany nieustaloneRejestruj najszybsze stany nieustalone z dużą precyzją

Konfigurowanie analizatora tak, aby rejestrował te stany nieustalone, jest szybkie i łatwe. Po przejściu w tryb miernika jakości zasilania przyrząd przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki, które należy wykonać. Ekran wskaże nawet potencjalne problemy w Twojej konfiguracji, dzięki czemu zbierane dane będą tak dokładne, jak to tylko możliwe.

Ekran weryfikacji analizatora jakości zasilania z serii 1777. Przycisk uruchamiania ma pomarańczowy kolor do czasu rozwiązania problemu.

Oprócz tego seria 1770 zapewnia możliwość nie tylko identyfikacji problemów z okablowaniem, ale dzięki jednemu naciśnięciu przycisku umożliwia też automatyczne korygowanie lub usuwanie tych problemów. Eliminuje to potrzebę ręcznego regulowania położenia zacisków i przewodów. W przypadku wykrycia problemu przycisk Start zmieni kolor na pomarańczowy. Aby rozwiązać problem, wystarczy dotknąć opcji autokorekty w dolnej części ekranu. Gdy przycisk Start zmieni kolor na zielony, można rozpocząć rejestrowanie bez obaw, czy na pewno dobrze podłączono przewody lub ustawiono odpowiedni zakres napięcia.

Problem 5. Odkrywanie dodatkowych problemów

Pomiar za pomocą: badań jakości zasilania

Analizatory jakości zasilania Fluke z serii 1770 to przyrządy typu 2 w 1, które łączą w jednym, łatwym w obsłudze (niezależnie od wiedzy użytkownika na temat konkretnych problemów, które diagnozuje), ręcznym przyrządzie funkcje wyszukiwania i usuwania awarii, typowe dla mierników jakości zasilania, z niezawodnymi funkcjami analizy i rejestrowania danych, typowymi dla autonomicznych analizatorów jakości zasilania.

Podczas rejestrowania danych do analizy obciążeń można równocześnie je wyświetlać. Opcja PQ Health daje wgląd w jakość zasilania, które jest dostępne w danym momencie. W tym widoku zgromadzone dane są porównywane do normy i ukazane w formie czytelnego wykresu słupkowego z oznaczeniami kolorystycznymi.

Po zakończeniu analizy obciążeń lub badania instalacji analizator może wygenerować łatwy do wykorzystania raport. Pozwoli to na szybką i prostą rejestrację oraz identyfikację problemów elektrycznych, a także łatwe ich wyszczególnienie w raporcie podsumowującym. Rejestruj problemy dotyczące obciążenia, współczynnika mocy i składowych harmonicznych widoczne w danych zbieranych przyrządem z serii 1770.

Informacje na temat serii 1770

Analizatory jakości zasilania trójfazowego Fluke z serii 1770 to rozbudowane przyrządy, które eliminują złożoność procesu rejestrowania jakości zasilania, wyszukiwania i usuwania awarii oraz analizy. Analizatory te zostały zaprojektowane z myślą o szybszym i łatwiejszym badaniu jakości zasilania. Oferują one automatyczne wykonywanie pomiarów, prosty interfejs użytkownika i konfigurację, najlepsze w swojej klasie parametry techniczne oraz uproszczoną platformę raportowania. Przyrząd może być również zasilany bezpośrednio z mierzonego obwodu, co eliminuje konieczność szukania gniazdka elektrycznego lub używania długiego przedłużacza.

 
Zastosowania177317751777
Badania zasilania i testy obciążenia
Pomiary harmonicznych
Uciążliwe wyzwalanie rozłączników obwodów 
Badania jakości zasilania z sieci elektrycznej 
Wykrywanie awarii urządzeń powodowanych przez mikrosekundowe stany nieustalone 8 kV 
Wykrywanie awarii urządzeń powodowanych przez nanosekundowe stany nieustalone 8 kV