Polski

Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 i 1738

 • Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
 • Fluke 1738 Advanced Power Logger
 • Fluke 1736 Power Logger
 • Fluke 1738 Advanced Power Logger

Najważniejsze cechy

Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 i 1738 to wszechstronne przyrządy do prowadzenia badań energii, obciążenia i jakości zasilania, które są zgodne z systemem Fluke Connect.

 • Najważniejsze pomiary: Automatyczne mierzenie i rejestrowanie napięcia, natężenia prądu, mocy, harmonicznych i powiązanych parametrów jakości zasilania, a także rejestrowanie chwilowych spadków i wzrostów napięcia oraz prądu rozruchowego wraz z obrazami przebiegu zdarzenia i profilami RMS o wysokiej rozdzielczości
 • Wygodne uruchamianie przyrządu: Zasilanie przyrządu bezpośrednio z mierzonego obwodu
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus: Pobieranie i analizowanie wszystkich szczegółowych danych w zakresie zużycia energii oraz jej jakości przy użyciu funkcji automatycznego raportowania. Zintegrowana funkcja podsumowania danych dotyczących jakości zasilania pozwala uzyskać natychmiastowy obraz stanu instalacji.

Omówienie produktu: Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 i 1738

Możliwość objęcia usługą Fluke Premium Care

Inwestując w przyrządy testujące marki Fluke, chcesz dostać jak najwięcej za swoje pieniądze. Fluke Premium Care to płatna oferta, która zapewnia ochronę wykraczającą poza oryginalną gwarancję na produkt, dzięki czemu nie musisz martwić się nieoczekiwanymi przestojami spowodowanymi przez uszkodzony sprzęt pomiarowy, akcesoria lub przyrządy wymagające kalibracji lub naprawy.

Dowiedz się więcej

Trójfazowe rejestratory jakości zasilania zgodne z aplikacją mobilną i oprogramowaniem komputerowym Fluke Connect® dostarczają wszelkich danych potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących energii i jakości zasilania w czasie rzeczywistym. Modele 1736 oraz 1738 to doskonałe przyrządy testujące do przeprowadzania badań energii oraz rejestrowania podstawowych danych dotyczących jakości zasilania, które automatycznie rejestrują ponad 500 parametrów jakości zasilania, aby zapewnić lepszy wgląd w dane wymagane do zmaksymalizowania niezawodności systemu i uzyskania oszczędności. Za pomocą zaawansowanego rejestratora jakości zasilania Fluke 1738 można wykonywać złożone analizy z wykorzystaniem ulepszonej funkcji podsumowania danych dotyczących jakości zasilania (EN50160), która zapewnia szybki wgląd w ogólny stan instalacji elektrycznej. Funkcja podsumowania danych dotyczących jakości zasilania służy do oceny zarejestrowanych danych na podstawie szczegółowych pomiarów jakości zasilania. Oferuje ona obrazy przebiegu zdarzeń, zapewniając jeszcze lepszy wgląd w dane potrzebne do zmaksymalizowania niezawodności systemu i uzyskania oszczędności.

Dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika, elastycznym sondom prądowym oraz funkcji inteligentnej weryfikacji pomiarów, która pozwala zmniejszyć błędy pomiarowe poprzez cyfrową weryfikację i korektę typowych błędów połączeń, konfiguracja jest jeszcze łatwiejsza, a niepewność pomiarów jest zredukowana. Uzyskaj zdalny dostęp do danych oraz możliwość udostępniania ich swojemu zespołowi, korzystając z aplikacji Fluke Connect®, która pozwala zachować bezpieczniejsze odległości robocze oraz na bieżąco podejmować kluczowe decyzje, redukując przy tym potrzebę stosowania sprzętu zabezpieczającego, odwiedzania obiektu oraz wymaganą liczbę kontroli. Dołączony pakiet oprogramowania Fluke Energy Analyze Plus umożliwia szybkie i proste przedstawianie pomiarów na wykresach w celu ułatwienia identyfikacji problemów i tworzenia szczegółowych raportów. Można również tworzyć raporty zgodne z normą IEEE519, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w dane dotyczące poziomów harmonicznych, prądu obciążenia oraz zniekształceń napięcia i natężenia (wymagana licencja).

Inne przydatne funkcje:

 • Możliwość lokalnego przeglądania danych na rejestratorze, a także wyświetlania ich za pomocą aplikacji mobilnej oraz oprogramowania komputerowego Fluke Connect lub z wykorzystaniem infrastruktury Wi-Fi swojego zakładu
 • Pomiar wszystkich trzech faz i prądu przewodu neutralnego za pomocą czterech elastycznych sond prądowych (w zestawie)
 • Zasilanie przyrządu bezpośrednio z mierzonego obwodu
 • Możliwość przeglądania zmierzonych wartości w trakcie sesji rejestracji oraz przed ich pobraniem do analizy w czasie rzeczywistym
 • Model 1738 pokazuje przebieg zarejestrowany w chwili zdarzenia i profil RMS o wysokiej rozdzielczości wraz z datą, znacznikiem czasu oraz informacjami o istotności, co ułatwia rejestrowanie chwilowych spadków i wzrostów napięcia oraz prądu rozruchowego i pomaga identyfikować potencjalne przyczyny źródłowe problemów z jakością zasilania
 • Rejestrator 1738 umożliwia szybki wgląd w ogólny stan instalacji elektrycznej dzięki funkcji podsumowania danych dotyczących jakości zasilania
 • Jasny, kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający wygodną analizę i kontrolę danych w terenie
 • Szybki graficzny interfejs użytkownika ze wskazówkami pomaga rejestrować właściwe dane za każdym razem
 • Zmniejszenie niepewności dotyczącej prawidłowości połączeń dzięki funkcji inteligentnej weryfikacji
 • Możliwość przeprowadzenia konfiguracji w terenie za pomocą panelu przedniego lub aplikacji Fluke Connect w smartfonie
 • Funkcja rejestracji w pełni zintegrowana z innymi urządzeniami obsługującymi system Fluke Connect, co pozwala równocześnie rejestrować maksymalnie dwa dodatkowe parametry pomiarowe za pomocą bezprzewodowego multimetru cyfrowego lub modułu Fluke Connect*
 • Do przyrządu dołączone jest oprogramowanie Energy Analyze Plus umożliwiające analizowanie wszystkich danych dotyczących zużycia energii oraz jej jakości, a także automatyczne tworzenie raportów

Rejestrowanie najważniejszych parametrów

Przyrządy 1736 i 1738 zostały zaprojektowane do wykonywania pomiarów najważniejszych parametrów zasilania trójfazowego. Umożliwiają one równoczesne rejestrowanie wartości RMS napięcia i natężenia prądu, zdarzeń napięciowych i prądowych, całkowitych zniekształceń harmonicznych napięcia i prądu, harmonicznych napięcia i prądu do 50. harmonicznej, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy, energii czynnej, energii biernej, a także wielu innych parametrów. Modele 1736 i 1738 są wyposażone w pamięć wystarczającą do rejestracji danych przez ponad rok, dzięki czemu umożliwiają wykrywanie trudnych do znalezienia lub sporadycznie występujących problemów, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone.

Analizy i raporty

Rejestracja danych to tylko część zadania. Po zarejestrowaniu danych należy z nich wyciągnąć przydatne informacje i utworzyć raporty w postaci zrozumiałej dla pracowników firmy lub klientów, które można łatwo udostępniać. Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus sprawia, że jest to niezwykle proste. Dzięki zaawansowanym narzędziom do analiz oraz możliwości tworzenia niestandardowych raportów w zaledwie kilka minut można łatwo udostępniać wyniki oraz szybko rozwiązywać problemy w celu optymalizacji niezawodności systemu i zwiększenia oszczędności.

Specyfikacje: Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 i 1738

Dane techniczne
Dokładność
ParametrZakresRozdzielczośćDokładność wewnętrzna w warunkach odniesienia (% odczytu + % pełnej skali)
Napięcie1000 V0,1 V±(0,2% + 0,01%)
Natężenie prądu: Wejście bezpośredniei17xx-flex 1500 12 cali150 A0,1 A±(1% + 0,02%)
1500 A1 A±(1% + 0,02%)
i17xx-flex 3000 24 cale300 A1 A±(1% + 0,03%)
3000 A10 A±(1% + 0,03%)
i17xx-flex 6000 36 cali600 A1 A±(1,5% + 0,03%)
6000 A10 A±(1,5% + 0,03%)
Cęgi i40s-EL4 A1 mA±(0,7% + 0,02%)
40 A10 mA±(0,7% + 0,02%)
Częstotliwośćod 42,5 Hz do 69 Hz0,01 Hz±(0,1%)
Wejście dodatkowe±10 V DC0,1 mV±(0,2% + 0,02%)
Napięcie min./maks.1000 V0,1 V±(1% + 0,1%)
Natężenie min./maks.Zależy od akcesoriumZależy od akcesorium±(5% + 0,2%)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia1000%0,1%±0,5
Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu1000%0,1%±0,5
Harmoniczne napięcia, od 2. do 50.1000 V0,1 V≥10 V: ±5% odczytu
<10 V: ±0,5 V
Harmoniczne prądu, od 2. do 50.Zależy od akcesoriumZależy od akcesorium≥3% zakresu prądowego: ±5% odczytu
<3% zakresu prądowego: ±0,15% zakresu
Asymetria zasilania100%0,1%±0,2
Niepewność wewnętrzna ±(% odczytu + % zakresu)¹
ParametrWielkość wpływuiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
Moc czynna PWspółczynnik mocy PF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Energia czynna EaWspółczynnik mocy PF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Moc pozorna S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Energia pozorna Eap0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Moc bierna Q0 ≤ PF ≤ 12,5% zmierzonej mocy pozornej
Energia bierna Er0 ≤ PF ≤ 12,5% zmierzonej mocy pozornej
Współczynnik mocy PF-±0,025
Współczynnik mocy przesunięcia fazowego-±0,025
DBF/cosϕ-±0,025
Dodatkowa niepewność wyrażona jako % zakresu¹VP-N > 250 V0,015%0,0225%0,0225%0,015%
¹Zakres = 1000 V x zakres I
Warunki odniesienia:
 • Warunki otoczenia: 23°C ±5°C, przyrząd włączony od co najmniej 30 minut, brak zewnętrznego pola elektrycznego/magnetycznego, wilgotność względna: < 65%
 • Warunki dotyczące wejścia: Cosϕ/PF=1, sygnał sinusoidalny f=50/60 Hz, zasilanie 120 V / 230 V ±10%.
 • Parametry zasilania: Napięcie wejściowe 1-fazowe: 120 V / 230 V lub 3-fazowe gwiazda/trójkąt: Prąd wejściowy 230 V / 400 V: I > 10% zakresu I
 • Główny przewodnik cęgów lub cewka Rogowskiego w położeniu środkowym
 • Współczynnik temperaturowy: Dodać 0,1 x określona dokładność na każdy stopień C powyżej 28°C lub poniżej 18°C
 
Parametry elektryczne
Zasilanie
Zakres napięciaod 100 V do 500 V z zastosowaniem wtyczki bezpieczeństwa w przypadku zasilania z obwodu pomiarowego
od 100 V do 240 V z zastosowaniem standardowego przewodu zasilającego (IEC 60320 C7)
Pobór mocyMaksymalnie 50 VA (maks. 15 VA w przypadku zasilania przez złącze IEC 60320)
Sprawność≥ 68,2% (zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawności energetycznej)
Maksymalny pobór mocy bez obciążenia< 0,3 W — tylko w przypadku zasilania przez złącze IEC 60320
Częstotliwość zasilania sieciowego50/60 Hz ±15%
AkumulatorLitowo-jonowy, 3,7 V, 9,25 Wh, możliwość wymiany przez użytkownika
Czas pracy akumulatoraCztery godziny w przypadku standardowego trybu pracy, do 5,5 godziny w trybie oszczędzania energii
Czas ładowania< 6 godzin
Zbieranie danych
Rozdzielczość16-bitowe próbkowanie synchroniczne
Częstotliwość próbkowania10,24 kHz przy 50/60 Hz, zsynchronizowane do częstotliwości sieci
Częstotliwość sygnału wejściowego50/60 Hz (od 42,5 do 69 Hz)
Typy obwodów1-φ, 1-φ IT, obwód fazy pomocniczej, 3-φ trójkąt, 3-φ gwiazda, 3-φ gwiazda IT, 3-φ gwiazda symetryczna, 3-ϕ Aron/Blondel (trójkąt dwuelementowy), 3-ϕ trójkąt z otwartym ramieniem, obwód służący tylko do pomiaru prądów (badania obciążenia)
Przechowywanie danychWewnętrzna pamięć flash (nieprzeznaczona do samodzielnej wymiany przez użytkownika)
Rozmiar pamięciTypowo dziesięć 8-tygodniowych sesji rejestrowania z 1-minutowymi interwałami i 500 zdarzeniami¹
¹Liczba możliwych sesji rejestrowania i okres rejestracji zależą od wymagań użytkownika.
Interwał podstawowy
Mierzone parametryNapięcie, natężenie, Aux, częstotliwość, THD V, THD A, moc, współczynnik mocy, moc podstawowa, DPF, energia
Interwał uśrednianiaDo wyboru przez użytkownika: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Czas uśrednienia wartości min./maks.Napięcie, natężenie: Pełny cykl RMS aktualizowany co każde pół cyklu (URMS1/2 zgodnie z normą IEC 61000-4-30 Aux, moc: 200 ms
Interwał pomiaru zapotrzebowania (tryb miernika energii)
Mierzone parametryEnergia (Wh, varh, VAh), PF, maksymalne zapotrzebowanie, koszt energii
InterwałDo wyboru przez użytkownika: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, wył.
Pomiary jakości zasilania
Mierzony parametrNapięcie, częstotliwość, asymetria zasilania, harmoniczne napięcia, THD V, natężenie prądu, harmoniczne, THD A, TDD
Interwał uśredniania10 min
Poszczególne harmoniczneod 2. do 50. harmonicznej
Całkowite zniekształcenia harmoniczneObliczone z 50 harmonicznych
ZdarzeniaNapięcie: chwilowe spadki i wzrosty, przerwy; natężenie prądu: prąd rozruchowy
Inicjowanie procesu rejestracjiPełen cykl RMS aktualizowany co każde pół cyklu napięcia i natężenia (URMS1/2 zgodnie z normą IEC61000-4-30)
Przebieg napięcia i natężenia prądu (1738)
Zgodność z normami
HarmoniczneIEC 61000-4-7: klasa 1
IEEE 519 (harmoniczne krótkoterminowe)
Jakość zasilaniaIEC 61000-4-30 klasa S, IEC62586-1 (urządzenie PQI-S)
ZasilanieIEEE 1459
Zgodność jakości energiiEN50160 (dla mierzonych parametrów)
Interfejsy
USB-ATransfer plików poprzez pamięć USB flash, aktualizacje oprogramowania sprzętowego
Prąd maksymalny: 120 mA
Wi-FiTransfer plików oraz zdalne sterowanie poprzez bezpośrednie połączenie lub infrastrukturę Wi-Fi
BluetoothOdczyt pomocniczych danych pomiarowych z modułów Fluke Connect® z serii 3000 (wymaga modelu 1738 lub opcji rozbudowy modelu 1736)
USB miniPobieranie danych z przyrządu do komputera
Wejścia napięciowe
Liczba wejść4 (3 fazy i przewód neutralny)
Maksymalne napięcie wejściowe1000 Vrms, współczynnik szczytu CF 1,7
Impedancja wejściowa10 MΩ
Szerokość pasma (-3 dB)od 42,5 Hz do 3,5 kHz
Skalowanie1:1 i zmienne
Kategoria pomiarowa1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Wejścia prądowe
Liczba wejść4, zakres wybierany automatycznie stosownie do podłączonego czujnika
Napięcie wejścioweWejście cęgów: 500 mVrms / 50 mVrms; CF 2,8
Wejście — cewka Rogowskiego150 mVrms / 15 mVrms przy 50 Hz, 180 mVrms / 18 mVrms przy 60 Hz; CF 4; przy nominalnym zakresie sondy
Zakresod 1 A do 150 A / od 10 A do 1500 A z wąską, elastyczną sondą prądową i17XX-flex1500 (12 cali)
od 3 A do 300 A / od 30 A do 3000 A z wąską, elastyczną sondą prądową i17XX-flex3000 (24 cale)
od 6 A do 600 A / od 60 A do 6000 A z wąską, elastyczną sondą prądową i17XX-flex6000 (36 cali)
od 40 mA do 4 A / od 0,4 A do 40 A z cęgami i40s-EL (40 A)
Szerokość pasma (-3 dB)od 42,5 Hz do 3,5 kHz
Skalowanie1:1 i zmienne
Wejścia dodatkowe
Liczba wejść2
Zakres sygnału wejściowegood 0 do ±10 V DC, 1 odczyt/sekundę
Współczynnik skaliFormat: mx + b (wzmocnienie i przesunięcie), z możliwością konfiguracji przez użytkownika
Wyświetlane jednostkiMożliwość konfiguracji przez użytkownika (7 znaków, na przykład: °C, psi lub m/s)
Połączenie bezprzewodowe
Liczba wejść2
Obsługiwane modułySeria Fluke Connect® 3000
Zbieranie danych1 odczyt/sekundę
Parametry otoczenia
Temperatura pracyod -10°C do +50°C
Temperatura przechowywaniaod -20°C do +60°C, z akumulatorem: od -20°C do +50°C
Wilgotność podczas eksploatacjiod 10°C do 30°C — maks. wilgotność względna: 95%
od 30°C do 40°C — maks. wilgotność względna: 75%
od 40°C do 50°C — maks. wilgotność względna: 45%
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)2000 m (do 4000 m — obniżenie wartości znamionowych do 1000 V CAT II / 600 V CAT III / 300 V CAT IV)
Wysokość przechowywania12 000 m
ObudowaKlasa szczelności IP50 zgodnie z normą EN 60529
WibracjeMIL-T-28800E, typ 3, klasa III, model B
BezpieczeństwoIEC 61010-1
Wejście sieciowe IEC: Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2
Zaciski napięciowe: Kategoria przepięciowa IV, stopień zanieczyszczenia 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Kompatybilność elektromagnetycznaEN 61326-1: Przemysłowe środowisko elektromagnetyczne CISPR 11: Grupa 1, klasa A
Korea (KCC): Sprzęt klasy A (sprzęt do nadawania i komunikacji w zastosowaniach przemysłowych)
Stany Zjednoczone (FCC): 47 CFR 15 subpart B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z podlegania pod wymogi na mocy klauzuli 15.103
Współczynnik temperaturowy0,1 x specyfikacja dokładności/°C
Dane ogólne
Kolorowy wyświetlacz LCDAktywna matryca TFT o przekątnej 4,3 cala, rozdzielczość: 480 x 272 pikseli, rezystancyjny panel dotykowy
GwarancjaPrzyrząd i zasilacz: Dwa lata (nie obejmuje akumulatora)
Akcesoria: rok
Cykl kalibracji: dwa lata
WymiaryPrzyrząd: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm
Zasilacz: 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm
Przyrząd z podłączonym zasilaczem: 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm
MasaPrzyrząd: 1,1 kg
Zasilacz: 400 g
Ochrona przed naruszeniem integralnościGniazdo Kensington Lock
Parametry elastycznej sondy prądowej i17xx-flex 1500, 12 cali
Zakres pomiarowyod 1 do 150 A AC / od 10 do 1500 A AC
Prąd nieniszczący100 kA (50/60 Hz)
Błąd wewnętrzny w warunkach odniesienia*±0,7% odczytu
Dokładność (173x + iFlex)±(1% odczytu + 0,02% zakresu)
Współczynnik temperaturowy w zakresie temperatur eksploatacji0,05% odczytu w °C, 0,09% odczytu w °F
Napięcie robocze1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Długość przewodu sondy305 mm
Średnica przewodu sondy7,5 mm
Minimalny promień zgięcia38 mm
Długość przewodu wyjściowego2 m
Masa115 g
Materiał przewodu sondyTPR
Materiał złączaPOM + ABS/PC
Przewód wyjściowyTPR/PVC
Temperatura eksploatacjiod -20°C do +70°C; temperatura przewodnika podczas pomiaru nie może przekraczać 80°C
Temperatura przechowywaniaod -40°C do +80°C
Wilgotność względna podczas eksploatacjiod 15% do 85%, bez kondensacji
Klasa szczelnościIEC 60529: IP50
GwarancjaJeden rok
*Warunki odniesienia:
 • Warunki otoczenia: 23°C ±5°C, brak zewnętrznego pola elektrycznego/magnetycznego, wilgotność względna: 65%
 • Główny przewodnik w położeniu środkowym

Modele: Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 i 1738

Fluke 1738/B

Przenośny zaawansowany rejestrator jakości zasilania (bez sond prądowych)

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1738
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami
Fluke 1738/EUS

Przenośny zaawansowany rejestrator jakości zasilania w wersji EU/US

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1738
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • 12-calowe elastyczne sondy prądowe 1500 A (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Adapter Wi-Fi
 • Adapter Bluetooth
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami
Fluke 1738/INTL

Przenośny zaawansowany rejestrator jakości zasilania w wersji międzynarodowej

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1738
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • 12-calowe elastyczne sondy prądowe 1500 A (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami
Fluke 1736/B

Przenośny rejestrator jakości zasilania (bez sond prądowych)

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1736
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami
Fluke 1736/EUS

Przenośny rejestrator jakości zasilania w wersji EU/US

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1736
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • 12-calowe elastyczne sondy prądowe 1500 A (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Adapter Wi-Fi
 • Adapter Bluetooth
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami
Fluke 1736/INTL

Przenośny rejestrator jakości zasilania w wersji międzynarodowej

Kup

W zestawie:

 • Przyrząd Fluke 1736
 • Zestaw przewodów do pomiaru napięcia
 • Zaciski krokodylkowe (4 szt.)
 • 12-calowe elastyczne sondy prądowe 1500 A (4 szt.)
 • Miękka torba
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus
 • Przewody zasilające
 • Zestaw do oznaczania kolorami