Polski

Jak sprawdzać diody

Podstawy

Multimetry cyfrowe mogą testować diody przy użyciu jednej z dwóch metod:

 1. Tryb testu diod: prawie zawsze najlepszy sposób.
 2. Tryb rezystancji: tę metodę należy generalnie stosować tylko wtedy, gdy multimetr nie jest wyposażony w tryb testu diod.

Wskazówka: W pewnych przypadkach może być konieczne odłączenie jednego końca diody od obwodu w celu jej sprawdzenia.

Jeśli diody są sprawdzane w trybie rezystancji, należy wiedzieć, że:

 • Test nie zawsze jest w stanie wykazać, czy dioda działa dobrze czy nie.
 • Nie należy wykonywać testu, gdy dioda jest częścią obwodu, ponieważ wskazanie może być wtedy zafałszowane.
 • Trybu rezystancji MOŻNA użyć do potwierdzenia, że dioda jest rzeczywiście zła w konkretnym zastosowaniu po wcześniejszym sprawdzeniu w trybie testu diod.

Diodę najlepiej sprawdza się, mierząc spadek napięcia na diodzie spolaryzowanej w kierunku przewodzenia. Dioda spolaryzowana w kierunku przewodzenia działa jak zwarty przełącznik i umożliwia przepływ prądu.

Jak sprawdzać diody | Fluke

Tryb testu diod w multimetrze wytwarza małe napięcie między przewodami pomiarowymi. Następnie multimetr wyświetla spadek napięcia po podłączeniu przewodów pomiarowych do diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia. Procedura sprawdzania diod jest następująca:

 1. Sprawdź, czy a) zasilanie obwodu jest wyłączone i b) na diodzie nie ma napięcia. W obwodzie może występować napięcie spowodowane naładowanymi kondensatorami. Jeśli tak jest, należy rozładować kondensatory. Ustaw multimetr na pomiar napięcia AC lub DC zależnie od wymagań.
 2. Obróć pokrętło (przełącznik obrotowy) do trybu testu diody (Jak sprawdzać diody  ). To położenie może dzielić swoje miejsce z innymi funkcjami.
 3. Podłącz przewody pomiarowe do diody. Zanotuj wyświetlany wynik pomiaru.
 4. Zamień miejscami przewody pomiarowe. Zanotuj wyświetlany wynik pomiaru.

Analiza testu diod

 • W przypadku sprawnej diody krzemowej spolaryzowanej w kierunku przewodzenia spadek napięcia powinien zazwyczaj wynosić od 0,5 do 0,8 V. Spadek napięcia na niektórych diodach germanowych wynosi od 0,2 do 0,3 V.
 • Multimetr pokazuje OL, gdy sprawna dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym. Wartość OL wskazuje, że dioda działa jako rozwarty przełącznik.
 • Niesprawna (przerwana) dioda nie pozwala na przepływ prądu w żadnym kierunku. Jeśli dioda jest przerwana, multimetr wyświetla OL w przypadku obu kierunków.
 • Jeśli dioda jest zwarta, wskazanie spadku napięcia będzie takie samo (około 0,4 V) w obu kierunkach.

Tryb rezystancja (Ω) multimetru może posłużyć jako dodatkowy test diod lub, jak już wspomniano, może być używany, jeśli multimetr nie ma trybu testu diod.

Analiza testu diod

Dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, gdy dodatni (czerwony) przewód pomiarowy dotyka anody, a ujemny (czarny) przewód pomiarowy dotyka katody.

 • Rezystancja sprawnej diody w kierunku przewodzenia powinna mieścić się w zakresie od 1000 Ω do 10 MΩ.
 • Wartość rezystancji diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia jest wysoka, ponieważ prąd multimetru wymagany do pomiaru wysokiej rezystancji, który przepływa przez diodę, jest niewielki.

Dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, gdy dodatni (czerwony) przewód pomiarowy dotyka katody, a ujemny (czarny) przewód pomiarowy dotyka anody.

 • Rezystancja sprawnej diody w kierunku zaporowym jest wskazywana na multimetrze jako OL. Dioda jest niesprawna, jeśli wskazania są takie same w obu kierunkach.
Test diody w trybie pomiaru rezystancji

Procedura testu w trybie rezystancji jest następująca:

 1. Sprawdź, czy a) zasilanie obwodu jest wyłączone i b) na diodzie nie ma napięcia. W obwodzie może występować napięcie spowodowane naładowanymi kondensatorami. Jeśli tak jest, należy rozładować kondensatory. Ustaw multimetr na pomiar napięcia AC lub DC zależnie od wymagań.
 2. Ustaw pokrętło w położeniu rezystancji (Ω). To położenie może dzielić swoje miejsce z innymi funkcjami.
 3. Podłącz przewody pomiarowe do diody po odłączeniu jej z obwodu. Zanotuj wyświetlany wynik pomiaru.
 4. Zamień miejscami przewody pomiarowe. Zanotuj wyświetlany wynik pomiaru.
 5. W przypadku korzystania z trybu rezystancji do sprawdzania diod warto w celu uzyskania najlepszych rezultatów porównać uzyskane wskazania z pomiarami dla diody, która z pewnością jest sprawna.

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Znajdź odpowiedni multimetr