Polski

Co to jest dioda?

11 Listopad 2020 | Parametry elektryczne
Co to jest dioda?
Dioda to element półprzewodnikowy, który zasadniczo działa jak przełącznik przepuszczający prąd w jednym kierunku. 

Dioda to element półprzewodnikowy, który zasadniczo działa jak przełącznik przepuszczający prąd w jednym kierunku. Umożliwia łatwy przepływ prądu w jednym kierunku i znacznie utrudnia jego przepływ w przeciwnym kierunku.

Diody są też nazywane prostownikami, ponieważ zamieniają prąd przemienny (AC) na tętniący prąd stały (DC). Diody są klasyfikowane zależnie od typu, napięcia i obciążalności prądowej.

Diody mają polaryzacją określoną przez anodę (końcówka dodatnia) i katodę (końcówka ujemna). Większość diod zezwala na przepływ prądu tylko wówczas, gdy do anody jest przyłożone napięcie dodatnie. Na rysunku przedstawiono różne typy diod:

diody
Dostępne są różne typy diod. Od lewej: w metalowej obudowie, śrubowa, w obudowie z tworzywa sztucznego z paskiem, w obudowie z tworzywa sztucznego z fazą, w szklanej obudowie.

Gdy dioda zezwala na przepływ prądu, mówimy, że jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia. Gdy dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, działa jako izolator i nie zezwala na przepływ prądu.

Co dziwne, ale prawdziwe, strzałka w symbolu diody wskazuje kierunek przeciwny do kierunku przepływu elektronów. Wynika to z tego, że symbol został wymyślony przez inżynierów, a na ich schematach pokazany jest przepływ prądu od bieguna dodatniego (+) do bieguna ujemnego (-). Taka sama konwencja jest stosowana dla symboli półprzewodników zawierających strzałki — strzałka wskazuje „konwencjonalny” kierunek dozwolonego przepływu, który jest przeciwny do faktycznego kierunku przepływu elektronów.

polaryzacja diody

W trybie testu diod multimetru cyfrowego jest wytwarzane małe, ale wystarczające do polaryzacji złącza diody w kierunku przewodzenia, napięcie między przewodami pomiarowymi. Normalny spadek napięcia wynosi od 0,5 do 0,8 V. Rezystancja sprawnej diody w kierunku przewodzenia powinna mieścić się w zakresie od 1000 Ω do 10 Ω. W przypadku polaryzacji w kierunku zaporowym na wyświetlaczu multimetru cyfrowego pojawia się OL (co oznacza bardzo wysoką rezystancję).

Sprawna dioda 1
Sprawna dioda 2

Diody mają określoną obciążalność prądową. Jeśli wartość znamionowa zostanie przekroczona i dojdzie do uszkodzenia diody, będzie ona a) zezwalać na przepływ prądu w obu kierunkach lub b) zatrzymywać przepływ prądu w obu kierunkach.

Niesprawna dioda 1
Niesprawna dioda 2

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.