Polski

Jak sprawdzać ciągłość przewodów

Podstawy
Jak sprawdzać ciągłość przewodów
 1. Przełącz pokrętło w tryb testu ciągłości (Ikona testu ciągłości). Ten tryb dzieli swoje położenie z innymi funkcjami, zazwyczaj z pomiarem rezystancji (Ω). Po rozdzieleniu sond pomiarowych na wyświetlaczu multimetru mogą pojawić się symbole OL i Ω.
 2. W razie potrzeby naciśnij przycisk ciągłości.
 3. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 4. Następnie włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 5. Gdy obwód jest odłączony od napięcia, podłącz przewody pomiarowe po przeciwnych stronach testowanego elementu. Położenie przewodów pomiarowych jest dowolne. Należy pamiętać, że może być wymagane odseparowanie elementu od innych podzespołów w obwodzie.
 6. Multimetr cyfrowy (DMM) emituje sygnał dźwiękowy, jeśli zostanie wykryta zamknięta ścieżka (ciągłość). Jeśli w obwodzie występuje przerwa (przełącznik znajduje się w położeniu wyłączenia), multimetr cyfrowy nie emituje sygnału dźwiękowego.
 7. Po zakończeniu wyłącz multimetr, aby jego bateria się nie rozładowała.

Omówienie testu ciągłości

 • Ciągłość to występowanie zamkniętej drogi przepływu prądu. Obwód jest zamknięty, gdy jego przełącznik jest zwarty.
 • Tryb testu ciągłości multimetru cyfrowego może być używany do sprawdzania przełączników, bezpieczników, połączeń elektrycznych, przewodów i innych elementów. Na przykład sprawny bezpiecznik powinien wykazywać ciągłość.
 • Multimetr cyfrowy emituje sygnał dźwiękowy, gdy wykryje zamkniętą ścieżkę.
 • Sygnał dźwiękowy umożliwia technikom skupienie się na procedurach sprawdzania bez patrzenia na wyświetlacz multimetru.
 • Podczas testu ciągłości multimetr emituje sygnał dźwiękowy zależnie od rezystancji sprawdzanego elementu. Ta rezystancja jest uwarunkowana ustawieniem zakresu multimetru. Przykłady:
  • Jeśli zakres jest ustawiony na 400,0 Ω, multimetr zazwyczaj emituje sygnał dźwiękowy w przypadku rezystancji wynoszącej 40 Ω lub mniej.
  • Jeśli zakres jest ustawiony na 4,000 kΩ, multimetr zazwyczaj emituje sygnał dźwiękowy w przypadku rezystancji wynoszącej 200 Ω lub mniej.
 • Najniższe ustawienie zakresu należy stosować podczas sprawdzania ciągłości elementów obwodu o niskiej wartości rezystancji, takich jak połączenia elektryczne lub zestyki przełącznika.