Polski

Jak mierzyć współczynnik wypełnienia?

 1. Ustaw multimetr cyfrowy na tryb pomiaru częstotliwości. Procedura może się różnić w zależności od danego modelu miernika. Zwykle należy przekręcić pokrętło multimetru w położenie do pomiaru napięcia DC w woltach (DC V) i nacisnąć przycisk Hz. Multimetr cyfrowy jest gotowy do pomiaru współczynnika wypełnienia, gdy w prawej części wyświetlacza multimetru pojawi się symbol procentu (%).
 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
Jak mierzyć współczynnik wypełnienia?
 1. Następnie włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda V Ω. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 2. Podłącz przewody pomiarowe do badanego obwodu.
 3. Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu. Symbol plusa (+) oznacza procent czasu z DODATNIM odczytem pomiaru napięcia. Symbol minusa (-) oznacza procent czasu z UJEMNYM odczytem pomiaru napięcia.

  Wskazówka: Odczyt dodatni oznacza zwykle okres włączenia obwodu, a ujemny — okres jego wyłączenia. Czasami ujemna część sygnału może tworzyć sygnał wskazujący włączenie.

 4. Użyj przycisku sygnalizatora dźwiękowego (przycisk sygnalizatora dźwiękowego) do przełączania między procentem czasu z DODATNIM odczytem pomiaru napięcia oraz procentem czasu z UJEMNYM odczytem pomiaru napięcia. Wskazówka: W zależności od danego modelu multimetru cyfrowego może to być inny przycisk. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego modelu.

Podstawowe informacje dotyczące współczynnika wypełnienia

 • Współczynnik wypełnienia jest stosunkiem czasu włączenia obwodu lub odbiornika do czasu wyłączenia obwodu lub odbiornika. Odbiornik, który jest włączany i wyłączany kilka razy na sekundę, ma współczynnik wypełnienia.
 • Czemu to służy? Wiele odbiorników jest szybko włączanych i wyłączanych za pomocą szybkich przełączników elektronicznych, które precyzyjnie sterują mocą wyjściową odbiornika. Jasnością lampy, mocą elementów grzejnych czy natężeniem pola magnetycznego cewki można sterować za pomocą współczynnika wypełnienia.
 • Współczynnik wypełnienia jest wyrażany jako procent czasu włączenia. Przykład: 60-procentowy współczynnik wypełnienia oznacza, że okres włączenia wynosi 60%, a wyłączenia pozostałe 40%.
 • Alternatywnym sposobem pomiaru współczynnika wypełnienia jest pomiar kąta zwarcia styków, który jest wyrażony w stopniach, a nie w procentach.
 • Podczas pomiaru współczynnika wypełnienia multimetr cyfrowy wyświetla czas, przez jaki sygnał wejściowy jest powyżej lub poniżej stałego poziomu sygnału wyzwalającego, czyli stałego poziomu, przy którym inicjowany jest licznik multimetru w celu rejestracji częstotliwości. Zbocze to odcinek krzywej przebiegu, na którym wybrano poziom sygnału wyzwalającego.
 • Procent czasu powyżej poziomu sygnału wyzwalającego jest wyświetlany w przypadku wybrania dodatniego zbocza sygnału wyzwalającego, a procent czasu poniżej poziomu sygnału wyzwalającego jest wyświetlany w przypadku wybrania ujemnego zbocza sygnału wyzwalającego. Wybrane zbocze jest wskazywane na wyświetlaczu symbolem plusa (+) lub minusa (-). Większość multimetrów domyślnie wyświetla dodatnie zbocze sygnału wyzwalającego. Ujemne zbocze sygnału wyzwalającego wybiera się zwykle poprzez naciśnięcie dodatkowego przycisku. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika multimetru cyfrowego.

Jak mierzyć współczynnik wypełnienia?

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.