Polski

Jak zmierzyć rezystancję w przewodach

Podstawy

Po co mierzyć opór w przewodach ? Aby określić stan obwodu lub elementu. Im wyższa rezystancja, tym mniejszy przepływ prądu i odwrotnie.

Zazwyczaj rezystancja elementów używanych do sterowania obwodami (np. przełączników i zestyków przekaźnika) jest początkowo bardzo niska i rośnie wraz z upływem czasu z powodu takich czynników jak zużycie i zanieczyszczenie. Obciążenia takie jak silniki i elektromagnesy z czasem zmniejszają swoją rezystancję z powodu uszkodzenia izolacji i wilgoci.

Aby zmierzyć opór:

1. Wyłącz zasilanie obwodu.

 • Jeśli obwód zawiera kondensator, rozładuj go przed wykonaniem pomiaru rezystancji.

2. Przekręć pokrętło multimetru cyfrowego na rezystancję lub omy, które często dzielą miejsce na tarczy z jednym lub kilkoma innymi trybami testowania / pomiaru (ciągłość, pojemność lub dioda; patrz rysunek poniżej).

 • Wyświetlacz powinien pokazywać OLΩ, ponieważ w trybie rezystancji, nawet przed podłączeniem przewodów pomiarowych do elementu, multimetr cyfrowy automatycznie rozpoczyna pomiar rezystancji.
 • Symbol MΩ może pojawić się na wyświetlaczu, ponieważ rezystancja otwartych (niepodłączonych) przewodów pomiarowych jest bardzo wysoka.
 • Gdy przewody są podłączone do komponentu, multimetr cyfrowy automatycznie używa trybu Autorange, aby ustawić najlepszy zakres.
 • Naciśnięcie przycisku Range umożliwia ręczne ustawienie zakresu.
 • Najlepsze rezultaty można uzyskać, wymontowując testowany element z obwodu. Jeśli element pozostanie w obwodzie, wskazania mogą być zakłócane przez inne elementy podłączone równolegle do testowanego elementu.
Wyświetlacz multimetru

 

3. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.

4. Następnie włóż czerwony przewód do gniazda VΩ.

 • Po zakończeniu usuń odprowadzenia w odwrotnej kolejności : najpierw czerwony, potem czarny.

5. Podłącz przewody pomiarowe do testowanego elementu.

 • Sprawdź, czy połączenie przewodów pomiarowych z obwodem jest prawidłowe.

Wskazówka: w przypadku pomiarów bardzo niskich rezystancji należy użyć trybu względnego (REL; patrz punkt 11). Może być również określany jako tryb zerowy lub Delta (Δ). Automatycznie odejmuje rezystancję przewodu pomiarowego - zwykle od 0,2 Ω do 0,5 Ω. Idealnie, jeśli przewody pomiarowe dotykają się (są zwarte razem), wyświetlacz powinien pokazywać 0 Ω.

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wskazania rezystancji: Substancje obce (brud, topnik lutowniczy, olej), kontakt ciała z metalowymi końcami przewodów pomiarowych oraz równoległe ścieżki obwodu. Ciało ludzkie staje się równoległą ścieżką rezystancji, obniżając całkowitą rezystancję obwodu. Dlatego unikaj dotykania metalowych części przewodów pomiarowych, aby uniknąć błędów.

6. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.

7. Po zakończeniu wyłącz multimetr, aby jego bateria się nie rozładowała.

Zaawansowane opcje multimetru cyfrowego

8. Naciśnij przycisk RANGE, aby wybrać określony, stały zakres pomiarowy.

 • pamiętaj, aby zwrócić uwagę na prefiks jednostki (K lub M) na wyświetlaczu po zakończeniu pomiaru.

9. Zaawansowane opcje multimetru cyfrowego

10. Naciśnij przycisk MIN/MAX, aby zarejestrować najniższą/najwyższą wartość pomiaru.

 • Multimetr emituje sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy nowe wskazanie zostanie zarejestrowane.

11. Naciśnij przycisk pomiaru względnego (REL), aby ustawić bieżące wskazanie multimetru jako wartość odniesienia.

 • Wyświetlane wskazania będą miały wartość podaną względem wartości odniesienia w dół lub górę.

Analiza pomiaru rezystancji

Znaczenie wskazania rezystancji zależy od testowanego elementu. Zasadniczo rezystancja dowolnego komponentu zmienia się w czasie i od komponentu do komponentu. Niewielkie zmiany rezystancji zazwyczaj nie są krytyczne, ale mogą być objawem, na który należy zwrócić uwagę. Na przykład wraz ze wzrostem rezystancji elementu grzejnego prąd przepływający przez element maleje i odwrotnie. Patrz wykres poniżej.

Multimetr cyfrowy, rezystancja

Podczas pracy na płytce drukowanej może być konieczne podniesienie jednego z przewodów rezystora z płytki, aby zmierzyć prawidłową rezystancję rezystora. Pomiar rezystancji wyświetlany przez multimetr cyfrowy to całkowita rezystancja na wszystkich możliwych ścieżkach między sondami przewodu pomiarowego. Podczas pomiaru rezystancji elementu, który jest częścią obwodu, należy zachować ostrożność.

Rezystancja wszystkich podzespołów połączonych równolegle z testowanym elementem wpływa na wskazanie, zazwyczaj je zaniżając. Zawsze należy sprawdzić na schemacie obwodu przebieg równoległych ścieżek.

Źródło: Zasady multimetru cyfrowego autorstwa Glen A. Mazur, American Technical Publishers .

Znajdź odpowiedni multimetr