Polski

Statystyki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego 2021

Bezpieczeństwo

W firmie Fluke bezpieczeństwo klienta jest dla nas najważniejsze. W przypadku bezpieczeństwa elektrycznego jakość przyrządów jest ważna, ponieważ może to być jedyna rzecz, która stoi na drodze między Tobą a porażeniem prądem elektrycznym. Jednak bezpieczeństwo w miejscu pracy to nie tylko przyrząd, który trzymasz w dłoni. Po raz drugi firma Fluke wysłała ankietę, w której poprosiła elektryków i pracowników branży elektrycznej o ocenę kultury bezpieczeństwa w ich aktualnym miejscu pracy.

Statystyki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego 2021

Spis treści

 

Wpływ COVID-19

Badanie to, przeprowadzone na początku 2021 roku, pozwoliło zebrać informacje od 511 pracowników branży elektrycznej. Biorąc pod uwagę okoliczności realizacji ankiety, zapytaliśmy o wpływ COVID-19 na przemysł. Badanie to obejmuje również te same obszary, o które pytano w poprzednich latach, jednak z uwzględnieniem wpływu pandemii na pracowników, co jest ważnym czynnikiem w danych zebranych z tegorocznego badania.

90% respondentów uznano za pracowników o zasadniczym znaczeniu w czasie pandemii. 85% tych osób uznało, że byli w stanie bezpiecznie kontynuować pracę podczas lockdownu.

badania bezpieczeństwa 2021, niezbędne prace
Stanowiska 90% respondentów miały zasadnicze znaczenie podczas lockdownu z powodu pandemii.


badania bezpieczeństwa 2021, praca podczas pandemii covid
85% respondentów było w stanie kontynuować pracę podczas lockdownu z powodu pandemii.
 

Jednak teraz, gdy już od ponad roku mierzymy się ze skutkami pandemii COVID-19, pracownicy branży elektrycznej nie dostrzegli wzrostu poziomu bezpieczeństwa w swoich firmach. Tylko 38% respondentów uznało, że od czasu pandemii bezpieczeństwo jest traktowane poważniej.


badania bezpieczeństwa 2021, po pandemii covid
Tylko 38% respondentów uważa, że bezpieczeństwo jest traktowane w ich pracy z większą powagą od chwili wybuchu pandemii COVID-19.

Kultura bezpieczeństwa w miejscu pracy

Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2021 roku 98% respondentów zgadza się, że wysoka kultura bezpieczeństwa jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Jednak tylko 38% respondentów uważa, że w większości firm kultura bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie, natomiast 96% z tych osób sądzi, że w miejscu pracy wciąż jest przestrzeń na poprawę bezpieczeństwa elektrycznego.

badanie bezpieczeństwa 2021, kultura bezpieczeństwa
98% respondentów zgadza się, że wysoka kultura bezpieczeństwa jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.


badanie bezpieczeństwa 2021, silna kultura
Tylko 38% respondentów uważa, że większość firm ma wysoką kulturę bezpieczeństwa.
 

W badaniu z 2020 r. 99% respondentów stwierdziło, że wysoka kultura bezpieczeństwa jest ważna, ale tylko 44% stwierdziło, że w większości firm istnieje wysoka kultura bezpieczeństwa. W ubiegłym roku 99% respondentów stwierdziło, że istnieje możliwość poprawy bezpieczeństwa elektrycznego w miejscu pracy.

badanie bezpieczeństwa 2021, kultura bezpieczeństwa
W badaniu z 2020 r. 99% respondentów stwierdziło, że wysoka kultura bezpieczeństwa jest ważna.


badanie bezpieczeństwa 2021, silna kultura
W badaniu z 2020 r. 44% respondentów stwierdziło, że w większości firm istnieje wysoka kultura bezpieczeństwa.
 

Budowanie kultury bezpieczeństwa

Tylko 25% respondentów uważa, że większość firm zapewnia odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. W badaniu tym aż 371 pracowników branży elektrycznej stwierdziło, że zdecydowanie się nie zgadzają, nie zgadzają lub nie mają zdania w kwestii tego, czy firmy zapewniają wystarczające szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

badanie bezpieczeństwa 2021, szkolenie
Tylko 25% respondentów uważa, że większość firm zapewnia odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.
 

Według OSHA, spośród 4779 ofiar śmiertelnych wśród pracowników w sektorze prywatnym w 2018 r. 8,5% zgonów zostało spowodowanych śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym. Biorąc pod uwagę statystyki z przeszłości, jak również informacje, które ta ankieta ujawniła, dr Chuck Pettinger, ekspert ds. bezpieczeństwa w firmie Predictive Solutions, zaproponował trzyetapową metodę tworzenia kultury bezpieczeństwa w organizacji. 

1. Zdefiniowanie programu szkoleniowego

 • Należy poświęcić czas na regularne szkolenie wszystkich pracowników, aby każdy pracownik miał stale przypominane potrzebne informacje.

2. Zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo

 • Należy prowadzić spotkania dotyczące bezpieczeństwa w sposób interaktywny, aby pracownicy stali się częścią programu bezpieczeństwa, a nie jedynie biernymi słuchaczami podczas sesji szkoleniowych.

3. Zmiana sposobu komunikowania się na temat bezpieczeństwa

 • Sposób mówienia o bezpieczeństwie nadaje ton firmie. Kierownicy powinni pokazać, że zasady mają na celu dbanie o dobro pracowników poprzez wykorzystywanie możliwych niebezpiecznych działań jako okazji do nauki.

Odpowiedzialność

W 2020 roku, gdy firma Fluke przeprowadziła tę ankietę, prawie 50% respondentów odpowiedziało, że to ktoś inny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w pracy. W roku 2020 nie nastąpiła zmiana w tym obszarze. 48% respondentów uznało, że pracownik jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo, natomiast 52% ma przeciwne zdanie i wskazało kogoś innego, na przykład kierownictwo firmy, kierowników ds. bezpieczeństwa, przełożonych lub dział kadr.

badanie bezpieczeństwa 2021, odpowiedzialność
52% respondentów odpowiedziało w 2021 r., że ktoś inny był odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo w pracy.


badanie bezpieczeństwa 2021, odpowiedzialność
Niemal 50% respondentów odpowiedziało w 2020 r., że ktoś inny był odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo w pracy.
 

Środki ochrony osobistej (PPE)

Kontynuując trend obserwowany w pozostałej części ankiety, w 2021 r. 82% respondentów stwierdziło, że elektrycy pomijają ten aspekt bezpieczeństwa, którym jest korzystanie z odpowiednich środków ochrony osobistej dla ich środowiska. W 2020 r. 85% respondentów stwierdziło, że pominęło ten aspekt z powodu niewygody. 

Zarówno Administracja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), jak i National Fire Prevention Association(NFPA) określają zasady i przepisy dotyczące używania środków ochrony osobistej podczas pracy w pobliżu urządzeń elektrycznych. NFPA 70E dokumentuje, jakie poziomy środków ochrony osobistej należy stosować w różnych sytuacjach w miejscu pracy, w których się znajdziecie. Przestrzeganie wytycznych dotyczących trwałych środków PPE i przepisów dotyczących środków ochrony osobistej w miejscu pracy może pomóc w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. 
 

2021-safety-survey-PPE.jpg
W 2021 roku 82% respondentów stwierdziło, że elektrycy nie stosują środków ochrony osobistej, ponieważ jest to niewygodne.


2020-safety-survey-PPE.png
W 2020 roku 85% respondentów stwierdziło, że elektrycy nie stosują środków ochrony osobistej, ponieważ jest to niewygodne.
 

Wskaźnik bezpieczeństwa elektrycznego

 • 4779 ofiar śmiertelnych wśród pracowników w 2018 r.
 • 86 (8,5%) ofiar śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym w 2018 r.
 • Każdego dnia 5–10 przypadków awarii związanych z łukiem elektrycznym w Stanach Zjednoczonych
 • 1 na 3 elektryków doświadczył łuku elektrycznego
 • 95,9% respondentów twierdzi, że wysoka kultura bezpieczeństwa w miejscu pracy jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
 • 61,8% respondentów uważa, że większość firm nie ma wysokiej kultury bezpieczeństwa
 • 52% pracowników uważa, że to ktoś inny odpowiada za bezpieczeństwo
 • 82% uważa, że elektrycy nie używają środków ochrony osobistej, ponieważ jest to niewygodne