Polski

Pięć powodów, dzięki którym technologia FieldSense zapewnia bezpieczniejszą pracę

Bezpieczeństwo

T6-1000 z technologią FieldSense

Najważniejszą sprawą w pracy każdego elektryka lub technika, który ma do czynienia z obwodami pod napięciem, jest bezpieczny powrót do domu. Tradycyjny sposób pomiaru napięcia polega na podłączeniu sond przewodów pomiarowych lub zacisków krokodylkowych bezpośrednio do przewodów pod napięciem. Wymaga to kontaktu metalu z metalem i wiąże się z ryzykiem powstania łuku elektrycznego oraz potencjalnym zagrożeniem dla osoby dokonującej pomiaru oraz badanego urządzenia.

Technologia FieldSense™ firmy Fluke zapewnia bezpieczniejszy pomiar napięcia dzięki izolacji przyrządu pomiarowego od źródła napięcia sprawdzanego urządzenia. Ogranicza to ryzyko porażenia prądem i wystąpienia łuku elektrycznego. Zasada separacji galwanicznej, na której opiera się technologia FieldSense, pozwala elektrykom i technikom mierzyć napięcie bez narażania się na kontakt z elementami pod napięciem. Przyrządy pomiarowe z technologią FieldSense, takie jak Fluke T6-1000, wykrywają pole elektryczne w otwartych cęgach i pozwalają na pomiar napięcia przez izolację przewodu.

Elektrycy, którzy wykonują pracę w obiektach komercyjnych i mniejszych obiektach przemysłowych, mogą korzystać z przyrządów z technologią FieldSense do pomiarów prądu i napięcia, sprawdzania ciągłości obwodu oraz testowania poszczególnych obwodów. Przedstawiamy pięć głównych sposobów, w jakie technologia bezkontaktowego pomiaru napięcia może zapewnić bezpieczniejszą pracę:

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Tester elektryczny Fluke T6-1000

1. Eliminacja kontaktu metalu z metalem podczas pomiarów napięcia AC

W przeszłości pomiary napięcia wiązały się z koniecznością kontaktu metalu z metalem. Należało podłączyć sondy lub zaciski krokodylkowe do przewodu, a to stwarzało ryzyko powstania iskier lub łuku elektrycznego. Technologia FieldSense™ firmy Fluke pozwala na pomiar napięcia, prądu i częstotliwości AC przez izolację kabla poprzez nasunięcie cęgów testera na przewód. Eliminuje to bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem, dzięki czemu zagrożenie związane z porażeniem prądem lub wystąpieniem łuku elektrycznego jest znacznie niższe. Umożliwia to szybszą i bezpieczniejszą pracę.

Technologia FieldSense wymaga ścieżki pojemnościowej do ziemi, która, w przypadku testera elektrycznego T6 może być wykonana na dwa sposoby. Można stworzyć ścieżkę pojemnościową do ziemi, umieszczając najpierw obydwa przewody pomiarowe w miejscu do ich przechowywania z tyłu testera, a następnie dotykając mocno palcem punktu uziemienia z tyłu pokrywy baterii. Następnie należy nasunąć cęgi na przewód AC. Drugą metodę zaleca się, gdy pomiaru dokonuje się w rękawicach ochronnych lub gdy stosowana jest inna izolacja pomiędzy użytkownikiem a ziemią. W takim przypadku po prostu dotyka się czarnym przewodem pomiarowym testera FieldSenser (lub przypina się go) do uziemionego przewodnika, takiego jak rurka elektroinstalacyjna lub skrzynka przyłączeniowa.

2. Możliwość pomiaru napięcia, a nie tylko jego wykrywania

Istnieje wiele różnych przyrządów do wykrywania obecności napięcia — od testerów długopisowych po mierniki cęgowe. Przyrządy z technologią FieldSense™ zapewniają znacznie więcej, umożliwiając nie tylko wykrywanie napięcia, lecz także jego dokładny pomiar. Technologia FieldSense polega na wprowadzeniu sygnału o znanych parametrach, aby na jego podstawie dokładnie określić nieznaną wartość napięcia AC. W przeciwieństwie do tradycyjnych, bezkontaktowych detektorów napięcia, pozwala to na faktyczny pomiar napięcia AC, a nie tylko jego wykrywanie. Wykrywanie i pomiar napięcia można teraz wykonać za jednym zamachem, przy pomocy jednego przyrządu.

3. Ograniczenie potrzeby otwierania szaf dzięki możliwości pomiaru w skrzynkach przyłączeniowych

Podczas korzystania z przyrządów z technologią FieldSense nie jest wymagany dostęp do punktów końcowych przewodu — pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miejscu przewodu. Dzięki temu pomiar napięcia i prądu AC jest znacznie szybszy i łatwiejszy w miejscach uważanych zwykle za niedostępne, takich jak ciasno upakowane skrzynki przyłączeniowe. Wystarczy tylko wsunąć jeden przewód w otwarte cęgi, odczytać wyniki i gotowe.

4. Wykonywanie pomiarów napięcia jedną ręką

Jako że technologia FieldSense eliminuje potrzebę korzystania z przewodów pomiarowych, w wielu przypadkach dokładny pomiar napięcia można wykonać jedną ręką. Otwarte cęgi ułatwiają oddzielenie przewodów pod napięciem od neutralnych, co z kolei pomaga ograniczyć ryzyko przypadkowego dotknięcia innego punktu pod napięciem i wystąpienia błędów. W ten sposób zadbasz o swój czas… i nie tylko.

Przyrząd weryfikujący Fluke PRV240FS
Przyrząd weryfikujący Fluke PRV240FS

5. Możliwość sprawdzenia poprawnego działania przy użyciu przyrządu weryfikującego

Kluczowym wymogiem dotyczącym każdego przyrządu pomiarowego przed przystąpieniem do badań obwodów pod napięciem jest zweryfikowanie, czy przyrząd działa prawidłowo zarówno przed, jak i po wykonaniu pomiaru. Powinno to być możliwe bez niepotrzebnego ryzyka porażenia prądem i wystąpienia łuku elektrycznego. Przyrząd weryfikujący PRV240FS jest źródłem napięcia ustalonego AC i DC 240 V, co umożliwia bezpieczną weryfikację testera elektrycznego FieldSense™ i sprawdzenie jego prawidłowego działania przed przystąpieniem do testów na elementach znajdujących się pod napięciem. Dobrą praktyką jest sprawdzenie testera zarówno przed wykonaniem tych testów, jak i po ich zakończeniu, aby zagwarantować bezpieczniejsze i dokładniejsze pomiary.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Niezależnie od wyższego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez testery z technologią FieldSense, przy ich obsłudze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE). Wykonywanie pomiarów bez przewodów pomiarowych nie oznacza, że można zrezygnować z wymaganych środków ochrony osobistej. Dlatego elektrycy powinni nosić odzież ochronną oraz wyposażenie zabezpieczające przed łukiem elektrycznym, w tym rękawice, okulary/gogle ochronne, ochronniki słuchu i obuwie skórzane, zgodnie z wymaganiami.

W obszarach, w których występuje niższe napięcie, pomiary mogą być przeprowadzane przy stosowaniu minimalnych środków ochrony osobistej (w tym rękawic i okularów ochronnych). Pełna lista kategorii środków ochrony osobistej (według standardu National Fire Protection Association 70E) znajduje się w tabeli 130.7(C)(16). W przypadku większych zagrożeń elektrycznych należy stosować środki ochrony osobistej o wyższym stopniu odporności na działanie łuku elektrycznego.

Zweryfikuj tester elektryczny T6 za pomocą przyrządu PRV240FS

Jak zweryfikować tester elektryczny T6 za pomocą przyrządu PRV240FS

  1. Upewnij się, że przewody pomiarowe są dobrze umocowane w szczelinach z tyłu testera FieldSense.
  2. Przesuń przełącznik na przyrządzie PRV240FS w położenie FieldSense i umieść cęgi testera w szczelinie z przodu przyrządu weryfikującego.
  3. Następnie należy uziemić połączenie poprzez dotknięcie jedną ręką styku uziemienia z tyłu testera i wciśnięcie przycisku znajdującego się w przedniej części przyrządu PRV240FS palcem drugiej ręki. Uziemienie można także wykonać poprzez umieszczenie czarnego przewodu pomiarowego w otworze w prawej dolnej części przyrządu PRV240FS.
  4. Jeśli tester działa prawidłowo, na przyrządzie weryfikującym włączy się zielona kontrolka LED, a na testerze FieldSense będzie można odczytać napięcie.
  5. Po przeprowadzeniu docelowego pomiaru napięcia ponownie wykonaj test weryfikacyjny, aby potwierdzić, że tester nadal działa prawidłowo.