Norsk

Trykkmodulene i Fluke 750P-serien

 • Fluke 750P Series Pressure Module Front
 • Fluke 750P Series Pressure Modules
 • Fluke 750P Series Pressure Module Side
 • Fluke 750P Series Pressure Modules

Nøkkelfunksjoner

Presisjonsmåling av trykk for kalibratorer i 75X- og 720-serien

Trykkmodulene i 750P-serien er de desidert beste trykkmodulene for å aktivere manometer-, differensialtrykk- og absolutt trykk-måling med DPC-er i Fluke 750- og 740-serien, og MPC-er av typen 725, 726 for å måle trykk.

 • 0,025 % referanseusikkerhet
 • Spesifikasjoner for 6 måneder og 1 år
 • Temperaturkompensert 0 til 50 °C
 • Digital kommunikasjon med kalibratorer, ingen analoge tap eller feil
 • Bredt utvalg av måleområder
 • Manometer- og differensialmodeller, modeller med to måleområder, absolutt- og vakuummålemodeller

Produktoversikt: Trykkmodulene i Fluke 750P-serien

En komplett trykkmodulserie

En serie som består av 48 trykkmoduler håndterer trykkalibreringer fra 0 til 25,4 mm vannsøyler til 10 000 psi (2,5 mbar til 690 bar).2[S][3]

Manometertrykkmoduler har én trykkobling og måler trykk i forhold til atmosfærisk trykk. Differensialtrykkmoduler har to trykkoblinger og måler differansen mellom det påførte trykket på høytrykkskoblingen kontra lavtrykkskoblingen. Hver modul er klart merket for område, overtrykk og mediekompatibilitet. Alle moduler inkluderer NPT-, metrisk- (BSP) og M20-adaptere. Kompatibel med alle dokumentasjons-, multifunksjons- og trykkalibratorer (inkludert Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 samt de tidligere modellene 741, 743, 744, 701 og 702).

Raske og enkle målinger

Trykkmoduler i Fluke 750P-serien er enkle å bruke. Trykk måles ved å koble trykkmodulen til en trykkilde eller håndpumpe og deretter koble trykkmodulkabelen til kalibratoren. Tilfør trykk fra trykkilden, og det vises digitalt på kalibratoren. Trykket kan vises i opptil 11 forskjellige tekniske måleenheter med ett tastetrykk. Ved bruk med dokumenterende prosesskalibratorer i 750-serien, kan trykkmålinger bli dato- og tidsmerket og lagret elektronisk for å hentes frem senere. Dette sparer tid, eliminerer feil og støtter samsvar med kvalitetsstandarder og -forskrifter.

Du kan velge mellom

 • differensialmoduler
 • manometermoduler
 • høytrykksmoduler
 • absoluttmoduler
 • undertrykksmoduler
 • dobbeltområdemoduler
 • referansemoduler

Spesifikasjoner: Trykkmodulene i Fluke 750P-serien

DifferensialmodulSpesifikasjoner
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750P000 til 25,4 mm vannsøyle (0 til 2,5 mbar)2[S][28]30XTørr luftTørr luft
750P010 til 254 mm vannsøyle (0 til 25 mbar)2[S][35]3XTørr luftTørr luft
750P020 til 1 psi (0 til 70 mBar)3XTørr luftTørr luft
750P220 til 1 psi (0 til 70 mBar)3X316 SSTørr luft
750P030 til 5 psi (0 til 350 mbar)3XTørr luftTørr luft
750P230 til 5 psi (0 til 350 mbar)4X316 SSTørr luft
750P040 til 15 psi (0 til 1 bar)3XTørr luftTørr luft
750P240 til 15 psi (0 til 1 bar)4X316 SSTørr luft
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750P00± 0,15 %± 0,3 %± 0,35 %± 0,25 %± 0,30 %
750P01± 0,1 %± 0,2 %± 0,3 %± 0,15 %± 0,25 %
750P02± 0,050 %± 0,1 %± 0,15 %± 0,075 %± 0,125 %
750P22± 0,050 %± 0,1 %± 0,15 %± 0,075 %± 0,125 %
750P03± 0,02 %± 0,04 %± 0,05 %± 0,035 %± 0,04 %
750P23± 0,02 %± 0,04 %± 0,05 %± 0,035 %± 0,04 %
750P04± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P24± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
 
Spesifikasjoner for manometermodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750P050 til 30 psi (0 til 2 bar)4X316 SSI/T
750P060 til 100 psi (0 til 7 bar)4X316 SSI/T
750P270 til 300 psi (0 til 20 bar)4X316 SSI/T
750P070 til 500 psi (0 til 35 bar)4X316 SSI/T
750P080 til 1000 psi (0 til 70 bar)3X316 SSI/T
750P090 til 1500 psi (0 til 100 bar)3X316 SSI/T
750P20000 til 2000 psi (0 til 140 bar)3X316 SSI/T
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750P05± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P06± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P27± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P07± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P08± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P09± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P2000± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
 
Spesifikasjoner for høytrykksmodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750P290 til 3000 psi (0 til 200 bar)3X316 SSI/T
750P300 til 5000 psi (0 til 340 bar)3X316 SSI/T
750 P310 til 10 000 psi (0 til 700 bar)2X316 SSI/T
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750P29± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750P30± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750 P31± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
 
Spesifikasjoner for absoluttmodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750 PA30 til 5 psia (0 til 350 mBar)4X316 SSI/T
750PA40 til 15 psia (0 til 1 bar)4X316 SSI/T
750PA50 til 30 psia (0 til 2 bar)4X316 SSI/T
750PA60 til 100 psia (0 til 7 bar)4X316 SSI/T
750PA270 til 300 psia (0 til 20 bar)4X316 SSI/T
750PA70 til 500 psia (0 til 35 bar)4X316 SSI/T
750PA80 til 1000 psia (0 til 70 bar)3X316 SSI/T
750PA90 til 1500 psia (0 til 100 bar)3X316 SSI/T
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750 PA3± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA4± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA5± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA6± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA27± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA7± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA8± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PA9± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
 
Spesifikasjoner for undertrykkmodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750PV3–5 psi, (–350 mBar)4X316 SSTørr luft
750PV4–15 psi (–1 bar)4X316 SSTørr luft
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750PV3± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PV4± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
 
Spesifikasjoner for dobbeltområdemodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750PD2–1 til 1 psi (–70 til 70 mBar)4X316 SSTørr luft
750PD3–5 til 5 psi (–350 til 350 mbar)4X316 SSTørr luft
750PD10–10 til 10 psi (-700 til 700 mbar)4X316 SSTørr luft
750PD4–15 til 15 psi (–1 til 1 bar)4X316 SSTørr luft
750PD5–15 til 30 psi (–1 til 2 bar)4X316 SS
750PD50-15 til 50 psi (-1 til 3,5 bar)4X316 SS
750PD6-15 til 100 psi (-1 til 7 bar)4X316 SS
750PD7-15 til 200 psi (-1 til 14 bar)4X316 SS
750PD27-15 til 300 psi (-1 til 20 bar)4X316 SS
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750PD2± 0,05 %± 0,1 %± 0,15 %± 0,075 %± 0,125 %
750PD3± 0,03 %± 0,06 %± 0,07 %± 0,05 %± 0,06 %
750PD10± 0,025 %± 0,05 %± 0,07 %± 0,04 %± 0,06 %
750PD4± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750PD5± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750PD50± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750PD6± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750PD7± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
750PD27± 0,0175 %± 0,035 %± 0,045 %± 0,03 %± 0,04 %
 
Spesifikasjoner for referansemodul
ModellParameter/områdeOverbelastningsgrense6Medium på høytrykksiden2Medium på lavtrykksiden2
750R0450 til 15 psi (0 til 1 bar)3XTørr luftTørr luft
750R0650 til 100 psi (0 til 7 bar)4X316 SS
750R270 til 300 psi (0 til 20 bar)4X316 SS
750R070 til 500 psi (0 til 35 bar)4X316 SS
750R0850 til 1000 psi (0 til 70 bar)3X316 SS
750R290 til 3000 psi (0 til 200 bar)3X316 SS
750R300 til 5000 psi (0 til 340 bar)3X316 SS
750R3150 til 10 000 psi (0 til 700 bar)2X316 SS
750RD5–15 til 30 psi (–1 til 2 bar)4XTørr luft
750RD65-12 til 100 psi (-1 til 7 bar)4X316 SS
750RD27-12 til 300 psi (-0,8 til 20 bar)4X316 SS
ModellReferanseusikkerhet4Total usikkerhet
1 år
(15–35 °C)
Total usikkerhet
1 år1
Total usikkerhet
6 måneder
(15–35 °C)
Total usikkerhet
6 måneder1
750R045± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R065± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R27± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R07± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R085± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R29± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R30± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750R315± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750RD5± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750RD65± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
750RD27± 0,01 % av FS± 0,02 % av FS± 0,04 % av FS± 0,015 % av FS± 0,035 % av FS
1. Total usikkerhet, % av fullt utslag for temperaturområdet 0 til 50 °C, ett års intervall. Total usikkerhet, 1,0 % av fullt utslag for temperaturområdet -10 til 0 °C, ett års intervall. Ingen 6-måneders spesifikasjon tilgjengelig for området -10 til 0 °C.
2. "Ikke-korrosive gasser" betyr egnet for tørr luft eller ikke-korrosiv gass. "Rustfritt stål, 316-SS" betyr egnet for medier som er kompatible med rustfritt stål av type 316.
3. Spesifikasjonene er % av fullt utslag med mindre annet er angitt.
4. Referanseusikkerhet er spesifikasjonen for kalibreringsdata innenfor 24 timer.
5. Når referanseklassemoduler brukes med produkter med fast oppløsning (717, 718, 719-serien, 725 og 726), legger kalibratorene til ± 1 tellinger til den totale nøyaktighetsspesifikasjonen.
6. Overbelastningsgrensen er spesifisert som multiplikatoren ganger øvre verdi for måleområdet.

Modeller: Trykkmodulene i Fluke 750P-serien

Fluke 750P00

Trykkmodul, 0 til 1 in H2O (0 til 2,5 mbar), (0 til 0,25 kPa)

Kjøp den

Includes:

 • Pressure module
 • traceable calibration certificate
 • adapters
 • manual
Fluke 750P01

Trykkmodul, 0 til 10 in H2O (0 til 25 mbar), (0 til 2,5 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P02

Trykkmodul, 0 til 1 psi (0 til 70 mbar), (0 til 7 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P03

Trykkmodul, 0 til 5 psi (0 til 350 mbar), (0 til 35 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P04

Trykkmodul, 0 til 15 psi (0 til 1 bar), (0 til 100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P07

Trykkmodul, 0 til 500 psi (0 til 35 bar), (0 til 3500 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P22

Trykkmodul, 0 til 1 psi (0 til 70 mbar), (0 til 7 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P23

Trykkmodul, 0 til 5 psi (0 til 350 mbar), (0 til 35 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P24

Trykkmodul, 0 til 15 psi (0 til 1 bar), (0 til 100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P05

Trykkmodul, 0 til 30 psi (0 til 2 bar), (0 til 200 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P06

Trykkmodul, 0 til 100 psi (0 til 7 bar), (0 til 700 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P08

Trykkmodul, 0 til 1000 psi (0 til 70 bar), (0 til 7000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P09

Trykkmodul, 0 til 1 500 psi (0 til 100 bar), (0 til 10 MPa)

Kjøp den
Fluke 750P27

Trykkmodul, 0 til 300 psi (0 til 20 bar), (0 til 2000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750P2000

Trykkmodul, 0 til 2 000 psi (0 til 140 bar), (0 til 14 MPa)

Kjøp den
Fluke 750P29

Trykkmodul, 0 til 3 000 psi (0 til 200 bar), (0 til 20 MPa)

Kjøp den
Fluke 750P30

Trykkmodul, 0 til 5 000 psi (0 til 340 bar), (0 til 34 MPa)

Kjøp den
Fluke 750P31

Trykkmodul, 0 til 10 000 psi (0 til 700 bar), (0 til 70 MPa)

Kjøp den
Fluke 750PA3

Trykkmodul, 0 til 5 psi (0 til 350 mbar), (0 til 35 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA4

Trykkmodul, 0 til 15 psi (0 til 1 bar), (0 til 100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA5

Trykkmodul, 0 til 30 psi (0 til 2 bar), (0 til 200 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA6

Trykkmodul, 0 til 100 psi (0 til 7 bar), (0 til 700 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA7

Trykkmodul, 0 til 500 psi (0 til 35 bar), (0 til 3500 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA8

Trykkmodul, 0 til 1 000 psi (0 til 70 bar), (0 til 7000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PA9

Trykkmodul, 0 til 1500 psi (0 til 100 bar), (0 til 10 MPa)

Kjøp den
Fluke 750PA27

Trykkmodul, 0 til 300 psi (0 til 20 bar), (0 til 2000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PV3

Trykkmodul, –5 psi (–350 mBar), (–35 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PV4

Trykkmodul, –15 psi (–1 bar), (–100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD2

Trykkmodul, –1 til 1 psi (–70 til 70 mbar), (–7 til 7 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD3

Trykkmodul, -5 til 5 psi (-350 til 350 mbar), (-35 til 35 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD4

Trykkmodul, -15 til 15 psi (-1 til 1 bar), (-100 til 100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD5

Trykkmodul, -15 til 30 psi (-1 til 2 bar), (-100 til 200 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD6

Trykkmodul, –15 til 100 psi (–1 til 7 bar), (–100 til 700 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD7

Trykkmodul, –15 til 200 psi (-1 til 14 bar), (–100 til 1400 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD10

Trykkmodul, –10 til 10 psi (–0,7 til 0,7 bar), (–70 til 70 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD27

Trykkmodul, –15 til 300 psi (–1 til 20 bar), (–100 til 2000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750PD50

Trykkmodul, -15 til 50 psi (-1 til 3,5 bar), (-100 til 350 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R04

Trykkmodul, 0 til 15 psi (0 til 1 bar), (0 til 100 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R06

Trykkmodul, 0 til 100 psi (0 til 7 bar), (0 til 700 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R07

Trykkmodul, 0 til 500 psi (0 til 35 bar), (0 til 3500 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R08

Trykkmodul, 0 til 1000 psi (0 til 70 bar), (0 til 7000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R27

Trykkmodul, 0 til 300 psi (0 til 20 bar), (0 til 2000 kPa)

Kjøp den
Fluke 750R29

Trykkmodul, 0 til 3000 psi (0 til 200 bar), (0 til 20 MPa)

Kjøp den
Fluke 750R30

Trykkmodul, 0 til 5000 psi (0 til 340 bar), (0 til 34 MPa)

Kjøp den
Fluke 750R31

Trykkmodul, 0 til 10000 psi (0 til 700 bar), (0 til 70 MPa)

Kjøp den
Fluke 750RD5

Trykkmodul, –15 til 30 psi (–1 til 2 bar), (–100 til 200 kPa)

Kjøp den
Fluke 750RD6

Trykkmodul, -12 til 100 psi (–0,8 til 7 bar), (–80 til 700 kPa)

Kjøp den
Fluke 750RD27

Trykkmodul, –12 til 300 psi (–0,8 til 20 bar), (–80 til 2000 kPa)

Kjøp den