Filtre

Andre målinger

Bruksområder

Genererings-/simuleringskapasitet

Genereringskapasitet

Målekapasitet

Simuleringskapasitet

Trykkmålinger

spenningsmåling

strømmåling

øvrige egenskaper

Verdens mest populære multifunksjonelle prosessverktøy, kalibrer nesten alt.

Flukes multifunksjonelle kalibreringsverktøy er designet for å kalibrere nesten alt. Disse kalibreringsverktøyene genererer og måler nesten alle prosessparametere, og dokumenterende versjoner dokumenterer til og med resultatene. Fluke 754 gjør jobben til flere verktøy – generering, simulering og måling av trykk, temperatur og elektriske signaler i én kompakt, håndholdt enhet. Fluke 726, designet spesifikt for prosessindustrien, måler og genererer nesten alle prosessparametre og kan kalibrere så godt som alt i anlegget.