Norsk

Filtre

Bruksområder

strømmåling

Genererings-/simuleringskapasitet

Målekapasitet

egenskaper

Trykkmålinger

Andre målinger

Simuleringskapasitet

Genereringskapasitet

spenningsmåling

Verdens mest populære multifunksjonelle prosessverktøy, kalibrer nesten alt.

Flukes multifunksjonelle kalibratorer for prosessinstrumenter er designet for å kalibrere nesten hva som helst. Disse kalibratorene genererer, måler og simulerer nesten alle prosessparametere, og de dokumenterer versjonene og til og med resultatene. Fluke 754 gjør jobben til flere instrumenter – generering, simulering og måling av trykk, temperatur og elektriske signaler i ett kompakt, håndholdt instrument. Fluke 726, spesielt designet for prosessindustrien, måler og genererer nesten alle prosessparametere og kan kalibrere nesten hva som helst i anlegget.

Flukes multifunksjonelle kalibratorer for prosessinstrumenter er designet for å kalibrere nesten hva som helst. Disse kalibratorene genererer, måler og simulerer nesten alle prosessparametere, og de dokumenterer versjonene og til og med resultatene. Fluke 754 gjør jobben til flere instrumenter – generering, simulering og måling av trykk, temperatur og elektriske signaler i ett kompakt, håndholdt instrument. Fluke 726, spesielt designet for prosessindustrien, måler og genererer nesten alle prosessparametere og kan kalibrere nesten hva som helst i anlegget.

Multifunksjonelle kalibratorløsninger

Det finnes ikke én kalibrator som tilfredsstiller alle krav fra brukere.

Vår produktvelger for prosesskalibreringsinstrumenter kan hjelpe deg med å velge den rette prosesskalibratoren for jobben du skal gjøre.