Norsk

Fluke 753 dokumenterende prosesskalibrator

 • Fluke 753 Documenting Process Calibrator
 • Fluke 753 Documenting Process Calibrator
 • SS: 753 Documenting Process Calibrator

Nøkkelfunksjoner

Arbeid smartere Arbeid raskere

753 er en multifunksjonskalibrator for nettdokumentering som lar deg laste ned prosedyrer, lister og instruksjoner som er opprettet med programvare, eller laste opp data for utskrift, arkivering og analyse.

 • Mål volt, mA, RTD, termoelementer, frekvens og ohm for testing av sensorer, transmittere og andre verktøy.
 • Generer/simuler volt, mA, termoelementer, RTD, frekvens, ohm og trykk for å kalibrere transmittere.
 • Gi strøm til transmittere under testingen ved hjelp av sløyfetilførsel med samtidig mA-måling
 • Mål/generer trykk ved hjelp av en av de 29 Fluke 700Pxx trykkmodulene
 • Opprett og kjør automatiske "as found / as left"-prosesser i henhold til kvalitetsprosesser eller forordninger. Registrer og dokumenter resultatene
 • Lagrer nedlastede prosedyrer og kalibreringsresultater for opptil en hel uke.
 • Bruk mange funksjoner, for eksempel autostep, tilpassede enheter, brukertilpassede verdier under testing, en-punkts og to-punkts brytertesting, kvadratrot DP-strømningstesting, programmerbar målingsforsinkelse og så videre.
 • Enkel å bruke
 • Tre års garanti
 • Klar, hvit dobbelvisning. Les både genererte og registrerte parametre samtidig.
 • Flerspråklig grensesnitt
 • Oppladbart Li-Ion-batteri for 10 timers uavbrutt bruk. Omfatter gassgauge.
 • Håndterer raskt pulserende RTD-transmittere og PLCer, med pulser så korte som 1 ms.
 • Leveres med programvare for DPC/Track Sample.
 • Kompatibel med mange administrasjonsprogramvarepakker.

unntatt DD-tolkeren, som kan lese kommandosettbiblioteker

Trykkmoduler

Dekker så godt som alle trykkapplikasjoner inkludert gauge, differensial, dobbel (kombinert), absolutt og vakuum.

 • Vis trykkavlesninger på en av ti forskjellige trykkenheter du angir i oppsettet på kalibratoren.
 • Robuste uretanstøpte vesker beskytter modulene mot røff håndtering og tøffe omgivelser.
 • Den har intern temperaturkompensasjon fra 0 ºC til 50 ºC for fullstendig nøyaktighet.
 • Omfatter også NIST-sporbart kalibreringssertifikat.
 • Moduler kan kalibreres lokalt, noe som hjelper til med å holde kostnadene nede.

En serie på 29 ekstra trykkmoduler gir trykkalibrering og målingsmuligheter. 28 moduler er tilgjengelig, med grunnleggende nøyaktighetsspesifikasjoner på 0,05 %. Områdene begynner på 0–1 i H20 (0–0,25 kPa) og går til 0–10 000 psi (0–70 000 kPa). Du finner mer informasjon om trykkmoduler på hjemmesiden for trykkmoduler.

Automatiske prosedyrer

Med disse kan du raskt sette opp kraftige, automatiske kalibreringsprosedyrer for lineære transmittere, DP-strømningstransmittere og en- og to-punkts grensebrytere. Velg riktig måling og/eller kildefunksjoner og fyll ut prosedyremalen. 750-serien hviler ikke. Den utfører raskt testen, beregner feilene og viser de endelige resultatene, med utheving av toleransepunktene.

Tilpassede enheter

Gjør det mulig for deg å tilordne en enhet til en annen, for eksempel mV til ºC eller ºF. Lar deg bruke Fluke 750-serien med utdatatilbehør for millivolt, for eksempel Fluke 80T-IR temperaturprobe, og dokumentere testing med enheter som ikke støttes, for eksempel deler per million eller omdreininger per minutt.

Brukerangitte verdier

Lar teknikerne registrere kalibreringsresultater som ble generert og/eller registrert av andre enheter, for eksempel panelmålere eller enheter for kun avlesning.

Grensebryterkalibrering

Prosedyrer som utfører rask, automatisk kalibrering av en- og to-punkts grensebrytere for spenning, strøm, temperatur og trykk.

Strømningsinstrumentkalibrering for differensialtrykk

Rutiner som bruker en kvadratrotfunksjon til å kalibrere DP-strømningsinstrumenter direkte.

Ytterligere funksjoner
Multifunksjon

Kalibrer temperatur, trykk, spenning, strøm, motstand og frekvens. Siden den både måler og genererer, kan du feilsøke og kalibrere alle med ett robust verktøy.

Kraftig og likevel enkel å bruke

Den menyfokuserte visningen er enkel å følge, og den veileder deg gjennom oppgavene. Få oversikt på noen få minutter, ikke flere dager. Programmerbare kalibreringsrutiner gjør det mulig å lage og kjøre automatiske "as found / as left"-prosedyrer for å sikre raske, konsekvente kalibreringer.

Registrerer og dokumenterer resultater

For samsvar med ISO-9000 eller juridiske standarder registrerer Fluke 753 kalibreringsresultatene dine slik at du ikke trenger å bakse med penn og papir når du arbeider. Med USB-grensesnittet kan du overføre resultatene til en PC, og med det spare tid på å måtte transkribere dem manuelt når du kommer tilbake til kontoret.

Virkelig håndholdt

Den er liten nok til å passe i en verktøykasse og bli brukt på steder som er vanskelig å komme til. Den holder et helt skift på én oppladbar Li-ion-batteripakke.

Robust og pålitelig

Du kan stole på at Flukes robuste design leverer topp nøyaktighet og pålitelighet i tøffe omgivelser. Den overtrukne uretanvesken står for en støyt i industrielle omgivelser.

Skarp hvit skjerm

Lar deg lese av resultatene i alt slags lys. Bakgrunnslyset har tre (3) innstillinger.

Myke taster

Gir ettrykkstilgang til forbedrede funksjoner, for eksempel oppgavelister, automatiske prosedyrer, skalering, min./maks., trinn- og rampefunksjoner og gjennomgangsminne.

Tre driftsmodi

Måling, Generering eller samtidig Måling/generering – lar teknikerne feilsøke, kalibrere eller vedlikeholde instrumenter med ett verktøy.

Flerspråklig grensesnitt

Viser instruksjoner på engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.

Innebygd algebraisk kalkulator

Med fire funksjoner, i tillegg til kvadratrotlagring, tilbakekaller og utfører den beregninger som kreves for å sette opp instrumentene eller evaluere data ute i felten. Bruk den for å angi genereringsfunksjonen til en beregnet verdi. Du trenger ikke ha med deg blyant og papir eller en separat kalkulator.

Programmerbar målingsforsinkelse

Innvendige automatiske prosedyrer godtar kalibrering av instrumenter som svarer langsomt.

Produktoversikt: Fluke 753 dokumenterende prosesskalibrator

Kvalifisert for Fluke Premium Care

Når du investerer i testinstrumenter fra Fluke, vil du ha mest mulig for pengene. Fluke Premium Care er et betalt tilbud som gir dekning utover den opprinnelige produktgarantien. Da trenger du ikke å uroe deg for uventet driftsstans forårsaket av skadet testutstyr eller tilbehør, eller instrumenter som trenger kalibrering eller reparasjon.

Finn ut mer

Den 753 har alt du trengte og ønsket deg med 743B, og mer til!

753 utfører arbeid for flere verktøy – generering, simulering og måling av trykk, temperatur og elektriske signaler i én robust, håndholdt enhet. Du vil ikke kunne leve uten den nye, forbedrede grafikkskjermen, Li-ion-batteriet som gir lengre levetid, USB-porten og det nye tilbehøret som kompletterer pakken.

753 automatiserer kalibreringsprosedyrene og registrerer dataene for dokumentasjon.
Og selvfølgelig sørger den for samsvar med omfattende standarder som ISO 9000, FDA, EPA og OSHA-forskrifter.

Fluke 753 dokumenterende prosesskalibrator: Arbeid smartere. Arbeid raskere

Spesifikasjoner: Fluke 753 dokumenterende prosesskalibrator

 

Målenøyaktighet
Spenning DC
  Ett år To år
100.000 mV 0,02 % + 0,005 mV 0,03 % + 0,005 mV
3,00000 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03 % + 0,00005 V
30 0000 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V
300,00 V 0,05 % + 0,05 V 0,07 % + 0,05 V
Spenning AC
Verdiområde
40 til 500 Hz
 Oppløsning Ett årTo år 
3,000 V 0,001 V 0,5% + 0,002 V 1,0% + 0,004 V
30,00 V 0,01 V 0,5 % + 0,02 V 1,0 % + 0,04 V
300,0 V 0,1 V 0,5 % + 0,2 V 1,0 % + 0,2 V
Strøm DC
  Ett år To år
30,000 mA 0,01 % + 5 uA 0,015 % + 7 uA
110,00 mA 0,01 % + 20 uA 0,015 % + 30 uA
Motstand
  Ett år To år
10,000 Ω           0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ
100,00 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ
1,0000 kΩ 0,05 % + 500 mΩ 0,07 % + 0,5 Ω
10,000 kΩ 0,1 % + 10 Ω 0,15 % + 15 Ω
Frekvens
  Oppløsning Nøyaktighet (2 år)
1,00 til 110,00 Hz 0,01 Hz 0,05 Hz
110,1 til 1100,0 Hz 0,1 Hz 0,5 Hz
1,101 til 11,000 kHz 0,001 kHz 0,005 kHz
11,01 til 50,00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz

 

Genereringsnøyaktighet
Spenning DC
  Ett år To år
100,000 mV          0,01 % + 0,005 mV 0,015% + 0,005 mV
1,00000 V 0,01% + 0,00005 V 0,015% + 0,0005 V
15,0000 V 0,01% + 0,0005 V 0,015% + 0,0005 V
Strøm DC
  Ett årTo år
22,000 mA (generert) 0,01 % + 0,003 mA 0,02 % + 0,003 mA
Effektforbruker (simulering) 0,02 % + 0,007 mA 0,04 % + 0,007 mA
Motstand
  Ett år To år
10,000 Ω           0,01 % + 10 mΩ 0,015 % + 15 mΩ
100,00 Ω 0,01 % + 20 mΩ 0,015 % + 30 mΩ
1,0000 kΩ 0,02 % + 0,2 Ω 0,03 % + 0,3 Ω
10,000 kΩ 0,02 % + 3 Ω 0,03 % + 5 Ω
Frekvens
  To år
0,1 til 10,99 Hz 0,01 Hz
0,01 til 10,99 Hz 0,01 Hz
11,00 til 109,99 Hz 0,1 Hz
110,0 til 1099,9 Hz 0,1 Hz
1,100 til 21,999 kHz 0,002 kHz
22,000 til 50,000 kHz 0,005 kHz
 
Tekniske data
Dataloggingsfunksjoner
Målingsfunksjoner: Spenning, strøm, motstand, frekvens, temperatur, trykk
Avlesningshastighet: 1, 2, 5, 10, 20, 30 eller 60 målinger/minutt
Maksimal målingslengde: 8000 målinger (7980 for 30 eller 60 målinger/minutt)
Glidningsfunksjoner
Genereringsfunksjoner: Spenning, strøm, motstand, frekvens, temperatur
Hastighet: 4 trinn/sekund
Utløsningsdeteksjon: Kontinuitet eller spenning (kontinuitetsdeteksjon er ikke tilgjengelig ved strømgenerering)
Sløyfespenningsfunksjon
Spenning: Valgbart, 26 V
Nøyaktighet: 10 %, 18 V minimum ved 22 mA
Maksimal strøm: 25 mA, beskyttet mot kortslutning
Maksimal inngangsspenning: 50 V DC
Trinnfunksjoner
Kildefunksjoner Spenning, strøm, motstand, frekvens, temperatur
Manuelt trinn Valgbart trinn, endres med piltastene
Autostep Fullstendig programmerbar for funksjon, startforsinkelse, trinnverdi, tid per trinn, gjentakelse

 

Miljøspesifikasjoner
Driftstemperatur
  -10 til +50 °C
Oppbevaringstemperatur
  -20 til +60 °C
Støv-/vannbestandig
  Oppfyller IP52, IEC 529
Høyde over havet, drift
  3000 m over havet (9842 fot)

 

Sikkerhetsspesifikasjoner
Godkjenninger
  CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 og EN610-1:1993

 

Mekaniske og generelle spesifikasjoner
Størrelse
  136 x 245 x 63 mm (5,4 x 9,6 x 2,5 tommer)
Vekt
  1,2 kg (2,7 pund)
Batterier
Intern batteripakke, Li-ion: 7,2 V, 4400 mAh, 30 Wh
Batterilevetid
  >8 timer normalt
Skifte batteri
  Erstatt uten å åpne kalibratoren. Det kreves ingen instrumenter.
Sideporttilkoblinger
  Trykkmodulkontakt
  USB-kontakt for kobling til PC
  Digital instrumentkontakt (HART)
  Kontakt for ekstra batterilader/-eliminator
Datalagringskapasitet
  1 ukes kalibreringsresultater
90 dagers spesifikasjoner
  Standard spesifikasjonsintervall for 750-serien er 1 og 2 år.
  Vanlig 90 dagers måling og kildenøyaktighet kan beregnes ved å
  dele spesifikasjonene for det ene året "% av avlesning" eller "% av utgang" på 2.
  Gulvspesifikasjoner, uttrykt som "% av full skala" eller
  "tellinger" eller "ohm" forblir konstante.

 

Temperatur, motstandstemperaturdetektorer
Grader eller % av avlesning
Type (α)Intervall °CMål °CKildestrømKilde °CTillatt strøm
  Ett årTo år  Ett årTo år 
100 Ω Pt (385)-200 til 100
100 til 800
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
200 Ω Pt (385)-200 til 100
100 til 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
500 μA0,06 °C
0,017 % + 0,05 °C
0,12 °C
0,034 % + 0,10 °C
0,1–1 mA
500 Ω Pt (385)-200 til 100
100 til 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
250 μA0,06 °C
0,017% + 0,05 °C
0,12 °C
0,034 % + 0,10 °C
0,1–1 mA
1000 Ω Pt (385)-200 til 100
100 til 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04% + 0,10 °C
150 μA0,06 C
0,017 % + 0.05 °C
0,12 C
0,034 % + 0.05 °C
0,1–1 mA
100 Ω Pt (3916)-200 til 100
100 til 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + +0,10 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
100 Ω Pt (3926)-200 til 100
100 til 630
0,08 °C
0,02 % + +0,06 °C
0,16 °C
0,04 % + +0,12 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
10 Ω Cu (427):-100 til 2600,2 °C0,4 °C3 mA0,2 °C0,4 °C0,1–10 mA
120 Ω Ni (672):-80 til 2600,1 °C0,2 °C1 mA0,04 °C0,08 °C0,1–10 mA

 

Temperatur, termoelementer
TypeKilde °CMål °CKilde °C
  Ett årTo årEtt årTo år
E-250 til -2001.320.60.9
 -200 til -1000.50.80.30.4
 -100 til 6000.30.40.30.4
 600 til 10000.40.60.20.3
N-200 til -10011.50.60.9
 -100 til 9000.50.80.50.8
 900 til 13000.60.90.30.4
J-210 til -1000.60.90.30.4
 -100 til 8000.30.40.20.3
 800 til 12000.50.80.30.3
K-200 til -1000.710.40.6
 -100 til 4000.30.40.30.4
 400 til 12000.50.80.30.4
 1200 til 13720.710.30.4
T-250 til -2001.72.50.91.4
 -200 til 00.60.90.40.6
 0 til 4000.30.40.30.4
B600 til 8001.3211.5
 800 til 100011.50.81.2
 1000 til 18200.91.30.81.2
R-20 til 02.32.81.21.8
 0 til 1001.52.21.11.7
 100 til 176711.50.91.4
S-20 til 02.32.81.21.8
 0 til 2001.52.11.11.7
 200 til 14000.91.40.91.4
 1400 til 17671.11.711.5
C0 til 8000.60.90.60.9
 800 til 12000.81.20.71
 1200 til 18001.11.60.91.4
 1800 til 2316231.32
L-200 til -1000.60.90.30.4
 -100 til 8000.30.40.20.3
 800 til 9000.50.80.20.3
U-200 til 00.60.90.40.6
0 til 6000.30.40.30.4
BP0 til 100011.50.40.6
 1000 til 20001.62.40.60.9
 2000 til 2500230.81.2
XK-200 til 3000.20.30.20.5
300 til 8000.40.60.30.6

Modeller: Fluke 753 dokumenterende prosesskalibrator

Fluke 753
Fluke 753 Documenting Process Calibrator
Kjøp den

Den dokumenterende prosesskalibratoren omfatter følgende:

 • BC7240 batterilader
 • Li-ion-batteripakke BP7240
 • DPCTrack 2™ demoprogramvare
 • Instruksjonsbok
 • NIST-sporbar kalibreringsrapport og -data
 • Tre sett TP220 testprober med tre sett alligatorklemmer med forlengede tenner
 • To sett AC280 krokklemmer
 • C799 myk bæreveske
 • USB-kabel