Norsk

Fluke 750SW DPCTrack2 programvare for kalibreringsadministrasjon

 • Fluke 750 SW DPC/TRACK2 Software - 1

Nøkkelfunksjoner

 • Spar tid og oppnå bedre datasikkerhet.
 • Administrer testinstrumenter og styringssystemenheter.
 • Opprett testprosedyrer og registrer resultater.
 • Lever rask og enkel dokumentasjon.
 • Programmet er kompatibelt med en lang rekke kalibreringsinstrumenter.

Produktoversikt: Fluke 750SW DPCTrack2 programvare for kalibreringsadministrasjon

Bruk mindre tid på kalibrering

Enten du planlegger 200 eller mer enn 2000 kalibreringer per år, kan du spare tid og oppnå bedre datasikkerhet med Flukes programvare for kalibreringsadministrasjon DPCTrack2™. Koble opp den dokumenterende prosesskalibratoren din i Fluke 740- eller 750-serien, eller den automatiske presskalibratoren i 729-serien, direkte for å laste ned testprosedyrer og laste opp testresultater. Administrer prosesskalibreringsinstrumentene, kalibreringsutstyret, testprosedyrene, driftsinstruksene og kontrolltiltakslistene dine for å levere rask og enkel dokumentasjon.

Fluke DPCTrack2s funksjonalitet:

 • Programmet kan utføre bestått/mislykket-beregninger samt før- og etterverifikasjon av data.

Det er også mulig å åpne flere kalibreringsregistreringer samtidig, dermed kan teknikere lagre ufullstendige kalibreringsregistreringer for pågående arbeid og gå tilbake til dem senere.

Programmet har følgende funksjonalitet som gjør kalibreringsprosessen raskere:

 • Brukerdefinerte innstillinger for teststandarder gjør det mulig å bruke spesifikke standarder for bestemte instrumenttyper.
 • Omvendt sporbarhet gjør det mulig å spore påvirkede instrumenter ved behov.
 • Hovedoppføringer knyttes til standard driftsprosedyrer og andre dokumenter.
 • Send påminnelser, varsler og advarsler automatisk.
 • Høy/lav-toleranser kan berenges på nytt ved kalibreringer i felten.
 • Last opp loggførte data registrert i felten.
 • Forhåndsstrukturerte tilknytninger for instrumenter til sløyfer og/eller utstyrsoppføringer kan åpnes i et hierarkisk format som gjør det mulig å ha forskjellige kalibreringstestgrupper for ett instrument.

Fordeler sammenlignet med et kalibreringsstyringssystem som bruker penn og papir

Fluke DPCTrack2penn og papir
Automatiske beregninger forhindrer menneskelige feil og utelatelser.Sannsynligheten for feil og utelatelser er stor.
Automatiserte kalibreringsprosesser gir økt effektivitet og tidsbesparelser på 50 %.Kalibreringen tar lang tid.
Papirløs kalibrering dokumenteres i sanntid og er mer nøyaktige.Kalibreringer dokumenteres dager og uker etter at målingene er utført.
Ved ledelses- og bedriftskontroller er det enkelt å hente fram kalibreringsrapporter for gjennomnang og analyse.Papirskyfling går tregt, og rapportering og deling av informasjon er vanskelig.
Korrigerende og forebyggende tiltak kontrolleres og dokumenteres.Det er ingen enkel måte å formidle korrigerende tiltak på, så det skjer sporadisk.
Kvalitetsprosessen gir bedre produktkvalitet.Uten automatiserte kvalitetskontroller risikerer bedriften defekte produkter.
Rapporteringen er forbedret med muligheten til å konfigurere søk etter bestemte kriterier og en rask prosess for søk og henting.Prosessen for å hente ut gamle rapporter er treg, papirer må arkiveres på nytt og det er ingen søkefunksjon.
Du kan sikre samsvar med regelverk.Potensialet for feil / manglende samsvar er stort.
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av kalibreringsdata er enkelt.Det er svært vanskelig å sikkerhetskopiere papirdokumenter.

Kompatibel med den av Flukes prosesskalibratorer du liker best

Fluke DPCTrack2™️ kalibreringsadministrasjonsprogram er kompatibelt med flere av Flukes prosesskalibreringsinstrumenter inkludert den gamle 740-serien dokumenterende prosesskalibratorer, 750-serien dokumenterende prosesskalibratorer og 729-serien automatiske trykkalibratorer.

Få en gratis prøveperiode på 60 dager.

Last ned programvaren DPCTrack2™ og nyt godt av komplett funksjonalitet i en prøveperiode på 60 dager. Etter prøveperioden på 60 dager har programvaren begrenset funksjonalitet frem til du kjøper produktet.

What's in the box:

 • autentiseringskode for programvare
 • USB-kabel

Modeller: Fluke 750SW DPCTrack2 programvare for kalibreringsadministrasjon

Fluke 750SW

Fluke 750 SW DPC/TRACK2 progamvare

Kjøp den
DPC/TRACK2 Software