Norsk

Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
utgått

Nøkkelfunksjoner

Nettkvalitets- og motoranalysatoren 438-II hjelper deg med å evaluere elektrisk og mekanisk ytelse effektivt ved kun å koble til spenning og måle strøm, og gir deg et enestående detaljnivå.

 • gir viktige motoranalyseparametere som hastighet, dreiemoment og mekanisk effekt, beregner motorens virkningsgrad uten mekaniske sensorer
 • har komplett analysatorfunksjonalitet for nettkvalitet og elektrisk energi
 • bransjens høyeste sikkerhetsklasse: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Dette produktet selges ikke lenger eller er reklassifisert.

Produktoversikt: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Evaluer nettkvalitet og se elektromotorers elektriske og mekaniske ytelse raskt og enkelt med ett eneste testverktøy.

Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator føyer nøkkelfunksjonalitet for mekanikkmålinger på elektriske motorer til de avanserte funksjonene for nettkvalitetsanalyse som Fluke 435 serie II nettkvalitetsanalysatorer har. Du kan raskt og enkelt måle og analysere nøkkelparametere for elektrisk og mekanisk ytelse, som effekt, harmoniske oversvingninger, usymmetri, motorhastighet, dreiemoment og mekanisk effekt, uten behov for motorsensorer. Brukere som allerede har en av nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434-II, 435-II eller 437-II kan gi dem motoranalysefunksjonalitet med oppgraderingspakken Fluke-438-II/MA. 438-II bruker data fra motorens merkeskilt for enten NEMA- eller IEC-klassifiserte motorer, som kilde ved beregningen av de mekaniske parametrene.

Andre nyttige egenskaper:

 • Beregn mekanisk effekt og virkningsgrad uten motorsensorer, bare koble til inngangslederne.
 • Mål el-parametere som spenning, strøm, effekt, tilsynelatende effekt, effektfaktor, harmonisk forvrengning og usymmetri for å identifisere karakteristikker som påvirker virkningsgraden.
 • Identifiser nettkvalitetsproblemer som fall, stigning, transienter, harmoniske oversvingninger og usymmetri.
 • PowerWave datafangst brukes til å fange opp raske RMS-data og vise halvsyklusgjennomsnitt og kurver som beskriver dynamikken i det elektriske anlegget (generatoroppstart, UPS-bytte osv.).
 • Funksjonen for kurveregistrering fanger opp 100/120-sykluser (50/60 Hz) for hver registrert hendelse i alle modi, uten konfigurering.
 • Automatisk transientmodus brukes til å registrere kurvedata ved 200 kS/s for alle faser samtidig, opp til 6 kV.
 • Motorens lastreduksjon beregnes automatisk i henhold til NEMA/IEC-retningslinjer.

Spesifikasjoner: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Strøm (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)

Motordata
motortypetrefase asynkron (induksjon)
driftfrekvensregulert
motorfrekvensområde40 til 70 Hz
spenningsavvik fra nominell V/f-kurve (%)–15 til 15 %
bærefrekvens2,5–20 kHz
Hastighetseguleringsteknologi som er kompatibel med 438-II
invertertypekun spenningsstyrt (VSI, voltage source inverter)*
reguleringsmetodeV/f-regulering; feltorientert, åpen sløyfe; feltorientert, lukket sløyfe; numerisk
frekvens40 til 70 Hz
* VSI-drivverk er de vanligste drivverkene. De alternative CSI-drivverkene brukes til kraftigere motorer.
Reguleringsteknologi som IKKE er komparibel med 438-II
invertertypestrømstyrt (CSI, current source inverter)
motortypesynkron (DC, trinn, permanent magnet osv.)
motorfrekvens< 40 og > 70 Hz
Motorpesifikasjoner
Mekanikkmålinger kan utføres på direktestartede motorer med en trelederforbindelse.
motormåling
 områdeoppløsningnøyaktighetstandardgrense
mekanisk

motoreffekt
0,7 til 746 kW

1 til 1000 hk
0,1 kW

0,1 hk
± 3 % 1

± 3 % 1
100 % = merkeeffekt

100 % = merkeeffekt
dreiemoment0 til 10 000 Nm

0 lb ft til 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
± 5 % 1

± 5 % 1
100 % = nominelt dreiemoment

100 % = nominelt dreiemoment
turtall0 til 3600 o/min1 o/min± 3 % 1100 % = merketurtall
virkningsgrad0 til 100 %0,10 %± 3 % 1I/A
usymmetri (NEMA)0 til 100 %0,10 %± 0,15 %5 %
oversvingningsfaktor
spenning (NEMA)
0 til 0,200,1± 1,5 %0,15
lastreduksjonsfaktor pga.
usymmetri
0,7 til 1,00,1indikativI/A
lastreduksjonsfaktor pga.
oversvingninger
0,7 til 1,00,1indikativI/A
total NEMA
lastreduksjonsfaktor
0,5 til 1,00,1indikativI/A
Merknader:Støtter motordesigntypene NEMA A, B, C, D og E samt IEC-type H og N.
Nominelt dreiemoment beregnes av merkeeffekt og nominell hastighet.
Oppdateringsfrekvensen for motormålinger er 1x per sekund.
Standardvarigheten for trender er 1 uke.
1Legg til 5 % feil ved valg av motordesigntypetypen «Other» (annen).
Spesifikasjonen er gyldig for motoreffekt > 30 % av merkeeffekt.
Spesifikasjonen er gyldig ved stabil driftstemperatur. Kjør motoren i minst 1 time med full last
(2–3 timer hvis motoren er 50 hk eller mer) for å oppnå stabil temperatur.
Produktspesifikasjoner
Spenningmodellmåleområdeoppløsningnøyaktighet
Vrms (AC + DC) 1 til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,1 % av nominell spenning 1
Vsp 1 til 1400 Vsp1 V5 % av nominell spenning
spenningens spissfaktor (CF) 1,0 > 2,80,01± 5 %
Vrms½  0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund  0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
strøm (AC og DC)i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Aspi430-Flex8400 Asp1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Asp1 Arms± 5 %
strømmens spissfaktor (CF) 1 til 100,01± 5 %
ampere½i430-Flex 1x5 til 6000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Frekvens
Fluke 434 ved 50 Hz nominelt42,50 til 57,50 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt51,00 til 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Effekt
watt (VA, VAR)i430-Flexmaks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
effektfaktor (Cosj/DPF)0 til 10,001± 0,1 % ved nominelle lastforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
energitapi430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjemotstandsnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger
overharmonisk orden (n)DC, 1 til 50, gruppering: oversvingningsgrupper i henhold til IEC 61000-4-7
interharmonisk orden (n)AV, 1 til 50, gruppering: overharmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
spenning, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % 1
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
strøm, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
effekt, %f eller r0,0 til 100 %0,1 %± n x 2 %
absoluttavhengig av tangskala og V nominell± 5 % ± n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 5 %
fasevinkel–360° til 0°± n x 1°
Flimring
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst0,00 til 20,000,01± 5 %
Usymmetri
spenning, %0,0 til 20,0 %0,1 %± 0,1 %
strøm, %0,0 til 20,0 %0,1 %± 1 %
Nettsignalering
terskelnivåerterskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
signaleringsfrekvens60 til 3000 Hz0,1 Hz 
relativ V %0 til 100 %0,10 %± 0,4 %
absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
Generelle spesifikasjoner
husdesign: robust, støtsikkert med integrert beskyttelseshylster; drypp- og støvbestandighet: IP51 i henhold til IEC60529 plassert i skråstativ; støt og vibrasjon: støt 30 g, vibrasjon 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
skjermlysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm; mål: 127 mm x 88 mm (153 mm diagonalt); LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler; kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
minne8 GB SD-kort (SDHC-samsvar, FAT32-formatert), eventuelt opp til 32 GB. skjermsparer og flere dataminner for lagring av data inkludert opptak (avhengig av minnestørrelse)
sanntidsklokketids- og datostempel for trendmodus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
omgivelser
driftstemperatur0~40 °C, 40~50 °C uten batteri
lagringstemperatur–20 til 60 °C
luftfuktighet10~30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
30~40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
40~50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
maksimal driftshøydeopp til 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
opp til 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
maksimal lagringshøyde: 12 km
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
grensesnittmini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling, SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteriet
garantitre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
Se spesifikasjoner for alle nettkvalitetsinstrumenter. »
1. ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis < 1 % av nominell spenning
2. 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
3. 400 Hz-målinger støttes ikke for flimrings-, nettsignalerings- og monitormodus.
4. for nominell spenning 50 til 500 V

Modeller: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Fluke-438-II

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator

Innhold:

 • testledningssett
 • i430 tynne, fleksible strømprober (4)
 • batteri
 • strømadapter
 • SD-kort på 8GB
 • veske
 • CD-ROM med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/Basic

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator uten fleksible strømprober (uten FC wi-fi SD-kort)

inkludert:

 • testledningssett
 • batteri
 • strømadapter
 • SD-kort på 8 GB
 • veske
 • CD med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/INTL

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator, internasjonal versjon (uten FC wi-fi SD-kort)

inkludert:

 • testledningssett
 • i430 tynne, fleksible strømprober (4)
 • batteri
 • strømadapter
 • SD-kort på 8 GB
 • veske
 • CD med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/MA

Innhold:

 • oppgraderingspakke for fastvare, som gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II