Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

 • Fluke 438-II Nettkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Nettkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Nettkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Nettkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke

Nøkkelfunksjoner

438-II er det ideelle bærbare testverktøyet for motoranalyse og kan bidra til å lokalisere, forutse, forhindre og feilsøke nettkvalitetsproblemer i trefase- og enfasesystemer for kraftdistribusjon. Den gir også teknikere den mekanikk- og elektroinformasjonen de trenger for effektiv evaluering av motorytelse.

 • Mål nøkkelparametere på direktestartede motorer og motorer med spesifikke frekvensregulerte driftssystem, inkludert dreiemoment, omdreiningstall, mekanisk effekt og virkningsgrad.
 • Utfør dynamiske motoranalyser med å plotte motorens lastminskningsfaktor i henhold til NEMA/IEC-retningslinjene.
 • Beregn mekanisk effekt og virkningsgrad uten behov for motorsensorer. Koble deg til inntakslederne, og du er klar til å sette i gang.
 • Mål el-parametere, som spenning, strøm, effekt, tilsynelatende effekt, effektfaktor, harmonisk forvrengning og ubalanse, for å identifisere særtrekk som påvirker virkningsgraden.
 • Identifiser nettkvalitetsproblemer som fall, stigning, transienter, harmoniske oversvingninger og ubalanse.
 • PowerWave datateknologi fanger opp raske RMS-data og viser halvsyklusgjennomsnitt og kurver for å beskrive dynamikken i det elektriske systemet (generatoroppstart, UPS-bytte osv.).
 • Funksjonen for kurveregistrering fanger opp 100/120-sykluser (50/60 Hz) for hver registrerte hendelse i alle modi, uten oppsett.
 • Automatisk transientmodus registrerer kurvedata ved 200 kS/s for alle faser samtidig opp til 6 kV.
 • Kompatibel med Fluke Connect®* – se data lokalt på instrumentet eller via Fluke Connect mobilapp og PowerLog 430-II PC-programvare.
 • Sikkerhetsklassifisert for industribruk – 600 V CAT IV / 1000 V CAT III-klassifisert for bruk ved inntaksboksen og nedstrøms.
 

Fluke 438-II – funksjoner for motormåling

Dreiemoment
Beregner rotasjonskraften (vises i lb.ft or Nm) som utvikles av en motor og overføres til en drevet mekanisk last. Motorens dreiemoment er den mest kritiske av variablene som beskriver mekanisk øyeblikksytelse for roterende utstyr drevet av elektromotorer.

Motorhastighet
Gir øyeblikksverdien for motorakslingens rotasjonshastighet. Sammen med motorens dreiemoment gir motorhastigheten et øyeblikksbilde av den mekaniske ytelsen til roterende utstyr drevet av elektromotorer.

Mekanisk motorlast
Måler den faktiske mekaniske effekten (vises i hk eller kW) produsert av motorer og gir en direkte kobling til overlastforhold uten bare å basere det på motorstrømmen.

Virkningsgrad
Viser hvor effektiv hver motor i en maskin, et samlebånd og/eller et anlegg er til å konvertere elektrisk kraft til nyttig mekanisk arbeid. Total virkningsgrad for en gruppe motorer kan estimeres med aggregering av virkningsgraden til hver av dem. Sammenligninger med forventet virkningsgrad ved observerte driftsforhold kan bidra til å kvantifisere kostnader knyttet til dårlig energieffektivitet for motorer.

Slik fungerer den
Ved hjelp av egenutviklede algoritmer bruker nettkvalitets- og motoranalysatoren Fluke 438-II trefase strøm- og spenningskurver med oppdateringshastighet ett sekund til å beregne motorens dreiemoment, hastighet, last og virkningsgrad . Motorens luftspaltefelt, som observert via spennings- og strømkurvene, utgjør grunnlaget for målingene. Motorsensorer og forstyrrende testing av motorer uten last er ikke nødvendig. Dermed går det raskere enn noensinne å analysere den totale ytelsen til elektriske motorer.

Motortyper
Fluke 438-II kan analysere både direktestartede motorer og motorer med frekvensregulerte driftssystemer (VFD). VFD-en må være spenningsstyrt (VSI) med spenningsfrekvens 40–70 Hz og bærefrekvens 2,5–20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical AAnalyse av elektriske motorer

Fluke 438-II gir en fullstendig beskrivelse av elektriske parametere. Før du starter motoranalysen, anbefales det å utføre basismålinger av nettkvaliteten for å vurdere status mhp. harmoniske oversvingninger og ubalanse i strømforsyningen, da disse to egenskapene kan ha en betydelig negativ innvirkning på motorytelsen.

I modusen for motoranalyse oppsummeres resultatene for elektrisk ytelse, mekanisk ytelse og lastminskning (i henhold til NEMA-anbefalingene).

Den lettfattelige fargeskalaen med fire nivåer for alvorlighetsgrad angir motorytelse relatert til de anbefalte nivåene for de elektriske parameterne, inkludert nominell effekt, effektfaktor, ubalanse og harmoniske oversvingninger.

 

Motor Analyzer Mechanical For mekanisk effekt kan du umiddelbart se motoreffekten sammen med motorens dreiemoment og hastighet. Motoreffekten sammenlignes umiddelbart med elektrisk effekt for å vise virkningsgraden i sanntid. Denne egenskapen gjør det enkelt å måle maskinytelsen for hver driftssyklus.

 

Motor NEMA Derating NEMA-skjermbildet for lastminskning oppdateres etter hvert som lasten og de elektriske forholdene endres, og hver nye måling plottes på toleransegrafen som et plusstegn (+). I dette eksempelet kan vi se at motoren er innenfor toleransegrensene, men i nærheten av tillatt overlast. Det tyder på at det kan være behov for bedring av nettkvaliteten, motorvedlikehold eller annen justering for å forbedre ytelsen. Med hyppig gjennomføring av slike tester over tid kan det opprettes kjente referansestandarder og ytelsestrender. Det gjør det mulig å ta kunnskapsbaserte avgjørelser om vedlikeholdsinvesteringer.

 

*Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Spør nærrmeste Fluke-forhandler.

Snakk med en spesialistKjøp nå

Produktoversikt: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Evaluer nettkvalitet og se elektromotorers elektriske og mekaniske ytelse raskt og enkelt med ett eneste testverktøy.

Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator legger viktige mekaniske måleegenskaper for elektriske motorer til i de avanserte funksjonene for nettkvalitetsanalyse i Fluke 430 II-serien nettkvalitetsanalysatorer. Du kan raskt og enkelt måle og analysere viktige parametere for elektrisk og mekanisk ytelse, som effekt, harmoniske oversvingninger, ubalanse, motorhastighet, dreiemoment og mekanisk effekt, uten behov for mekanikksensorer. Brukere av nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434-II, 435-II og 437-II kan bruke de eksisterende enhetene til motoranalyse med oppgraderingssettet for Fluke-438-II/MA motoranalysatorer.

Spesifikasjoner: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Motordata for driftsmåling
motortypetrefase asynkron (induksjon)
driftfrekvensregulert
motorfrekens40 til 70 Hz
spenningsavvik fra nominell V/f-kurve (%)–15 til 15 %
bærefrekvens2,5–20 kHz
Reguleringsteknologi som er kompatibel med 438-II
invertertypekun spenningsstyrt (VSI, voltage source inverter)*
reguleringsmetodeV/f-regulering; feltorientert, åpen sløyfe; feltorientert, lukket sløyfe; numerisk
frekvens40 til 70 Hz
* VSI-drivverk er de vanligste drivverkene. De alternative CSI-drivverkene brukes for kraftigere motorer.
Reguleringsteknologi som IKKE er komparibel med 438-II
invertertypestrømstyrt (CSI, current source inverter)
motortypeikke-synkron (DC, trinn, permanent magnet osv.)
motorfrekvens< 40 og > 70 Hz
Motorpesifikasjoner
Mekanikkmålinger kan utføres på direktestartede motorer med en trelederforbindelse.
områdeoppløsningnøyaktighetstandardgrense
motormåling
mekanisk motor-

effekt
0,7 til 746 kW

1 til 1000 hk
0,1 kW

0,1 hk
± 3 % ="1"

± 3% ="1"
100 % = merkeeffekt

100 % = merkeeffekt
dreiemoment0 til 10 000 Nm

0 til 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
± 5 % ="1"

± 5 % ="1"
100 % = nominelt dreiemoment

100 % = nominelt dreiemoment
turtall0 til 3600 o/min1 o/min± 3 % ="1"100 % = merketurtall
virkningsgrad0 til 100 %0,10 %± 3 % ="1"ikke aktuelt
ubalanse (NEMA)0 til 100 %0,10 %± 0,15 %5 %
spenningsfaktor* pga.
harmoniske oversvingninger (NEMA)
0 til 0,20± 1,5 %0,15
lastminskningsfaktor*
pga. ubalanse
0,7 til 1,0indikativikke aktuelt
lastminskningsfaktor* pga.
harmoniske oversvingninger
0,7 til 1,0indikativikke aktuelt
total NEMA
lastminskningsfaktor*
0,5 til 1,0indikativikke aktuelt
* Lastminskningsfaktorer angår ikke motorer med frekvensregulert drift.
Merknader:Støtter motorutformingstypene NEMA A, B, C, D og E og IEC-type H og N.
Nominelt dreiemoment beregnes av merkeeffekt og merkeomdreiningstall.
Oppdateringsfrekvensen for motormålinger er 1 gang per sekund.
Standardvarigheten for trender er 1 uke.
="1"Legg til 5 % feil ved valg av motorutformingstypen Other (annen).
Spesifikasjonen er gyldig for motoreffekt > 30 % av merkeeffekt.
Spesifikasjonen er gyldig ved stabil driftstemperatur. Kjør motoren i minst en time ved full last
(to–tre timer hvis motoren er på 50 hk eller mer) for å oppnå stabil temperatur.
Elektrospesifikasjoner
modellmåleområdeoppløsningnøyaktighet
Spenning
Vrms (AC+DC)435-II1 til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,1 % av nominell spenning****
Vspiss1 til 1400 Vsp1 V5 % av nominell spenning
spenningens spissfaktor (CF)1,0 > 2,80,01± 5 %
Vrms½435-II0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund435-II0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
Strøm (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
ampere (AC og DC)i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Aspissi430-Flex 8400 Asp1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Asp1 Arms± 5 %
A spissfaktor (CF)1 til 100,01± 5 %
ampere½i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Frekvens
HzFluke 435 ved 50 Hz nominelt42,500 til 57,500 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435 ved 60 Hz nominelt51,000 til 69,000 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Effekt
watt (VA, VAR)i430-Flexmaks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
effektfaktor (Cos j/DPF)0 til 10,001± 0,1 % ved nominelle lastforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
energitapi430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjemotstandsnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger
overharmonisk orden (n)DC, 1 til 50, gruppering: harmoniske grupper i henhold til IEC 61000-4-7
interharmonisk orden (n)AV, 1 til 50, gruppering: harmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
volt% f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
% r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 %*
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
ampere% f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
% r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
watt% f eller % r 0,0 til 100 %0,1 %± n x 2 %
absoluttavhengig av tangskala og V nominell± 5 % ± n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 5 %
fasevinkel–360° til 0°± n x 1°
Flimring
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 til 20,000,01± 5 %
Ubalanse
volt%0,0 til 20,0 %0,1 %± 0,1 %
ampere%0,0 til 20,0 %0,1 %± 1 %
Nettsignalering
terskelnivåerterskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
signalfrekvens60 til 3000 Hz0,1 Hz
relativ V %0 til 100 %0,10 %± 0,4 %
absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
Generelle spesifikasjoner
koffertdesign: røff, støtsikker, med integrert beskyttelseshylster; drypp- og støvbestandighet IP51 i henhold til IEC60529 ved bruk i støttet posisjon; støt og vibrasjon: støt 30 g, vibrasjon: 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g 2 /Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
skjermlysstyrke: 200 cd/m 2 typ. ved bruk av strømadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm; størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 tommer diagonalt); LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler; kontrast og lysstyrke: brukerjusterbar, temperaturkompensert
minneSD-kort på 8 GB (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatert) standard, opp til 32 GB som tilvalg; skjermsparing og flere dataminner for lagring av data inkludert registreringer (avhengig av minnestørrelse)
sanntidsklokketids- og datostempel for trendmodus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
Miljø
driftstemperatur0~40 °C, 40~50 °C uten batteri
oppbevaringstemperatur–20~60 °C
luftfuktighet10~30 °C: 95 % RH ikke-kondenserende
30~40 °C: 75 % RH ikke-kondenserende
40~50 °C: 45 % RH ikke-kondenserende
maksimum driftshøydeinntil 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
inntil 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksimal høyde for oppbevaring 12 km
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
grensesnittmini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling, SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteri
garantitre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør

*± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis < 1 % av nominell spenning
**50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
***400 Hz-målinger støttes ikke for flimrings-, nettsignalerings- og monitormodus
****for nominell spenning 50 til 500 V

Modeller: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator

Fluke-438-II

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator

Kjøp den

inkludert:

 • testledningssett
 • i430 tynne, fleksible strømprober (4)
 • batteri
 • strømadapter
 • kombinert wi-fi/SD-kort
 • veske
 • CD med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/Basic

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator uten fleksible strømprober (uten FC wi-fi SD-kort)

Kjøp den

inkludert:

 • testledningssett
 • batteri
 • strømadapter
 • SD-kort på 8 GB
 • veske
 • CD med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/INTL

Trefase nettkvalitets- og motoranalysator, internasjonal versjon (uten FC wi-fi SD-kort)

Kjøp den

inkludert:

 • testledningssett
 • i430 tynne, fleksible strømprober (4)
 • batteri
 • strømadapter
 • SD-kort på 8 GB
 • veske
 • CD med PowerLog 430-II programvare og brukerdokumentasjon
Fluke-438-II/MA
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/MA
Kjøp den

Oppgraderingspakke for 430-II motoranalysator:

 • fastvareoppgradering, gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II