Norsk

400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer - 1
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
utgått

Nøkkelfunksjoner

Fluke 437-II-serien hjelper deg med å finne, forutsi, forebygge og feilsøke nettkvalitetsproblemer – 50, 60 og 400 Hz.

 • Måling ved 400 Hz kan brukes til flyelektroniske og militære installasjoner.
 • Et system for strømmåling ombord i luftfartøy, som analyserer i henhold til MIL-STD 1399 og automatisk gir en komplett evaluering av spenning, strøm og effekt.
 • Avansert nettkvalitetstilstand – umiddelbare sanntidsdata for nettkvalitetstilstand gir deg informasjonen du trenger, når du trenger den.
Dette produktet selges ikke lenger eller er reklassifisert.

Produktoversikt: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Hvis du jobber med luftfartssystemer, er det absolutt nødvendig å måle nøkkelparametere for nettkvalitet ved 400 Hz. Fluke 437-II kan gjøre det (og måler også ved 50 og 60 Hz) og er konstruert for brukere som trenger å finne kilden til nettkvalitetsproblemet raskt, slik at de kan minimere dyre driftsstanser. Det integrerte systemet for strømmåling ombord, analyserer i henhold til MIL-STD 1399 og gir automatisk en komplett evaluering av spenning, strøm og effekt i henhold til standarden. Denne evalueringen gjør måling og analyse så lett som bare det. Måleprosessen og måten 437-II viser data på er optimalisert for å gi den viktigste informasjonen så raskt som mulig. Flere parametere måles samtidig og vises i formater som raskt beskriver den overordnede nettkvalitetstilstanden, samtidig som det gir deg den detaljerte informasjonen du trenger for å ta bedre vedlikeholdsbeslutninger. Du kan få rask tilgang til data i form av enkle tallverdier, se dem som trendgrafer som gir deg rask innsikt i endringer over tid eller fremstilt som kurver eller vektordiagram, eller du kan få analyserte data. Data kan også organiseres i tabellformat for visning av hendelser der størrelse, varighet og tidsmerking muliggjør rask korrelasjon til problemene du opplever.

Finn, forutse, forhindre og feilsøk nettkvalitetsproblemer – opp til 400 Hz

Høye nettfrekvenser betyr mindre og lettere transformatorer og motorer – en kritisk faktor i flyelektroniske og militære transportapplikasjoner der vekt er et hovedanliggende. Fluke 437 serie II nettkvalitets- og energianalysator kan vise deg kostnadene for energisløsing på grunn av dårlig nettkvalitet, og er ideell for å karakterisere nettkvalitet, gjennomføre laststudier og fange opp sporadiske spenningshendelser i en brukerdefinert tidsperiode. Fluke 437 serie II er en absolutt nødvendig 400 Hz kvalitetsanalysator fordi den er konstruert for registrering av nettkvalitetsmålinger i flytekniske og militære systemer.

 • Måling ved 400 Hz som kan brukes til flyelektronikk og militære installasjoner.
 • Et system for strømmåling ombord i luftfartøy, analyserer i henhold til MIL-STD 1399 og gir automatisk en komplett evaluering av spenning, strøm og effekt.
 • Få sanntidsdata for nettkvalitetstilstand umiddelbart så du kan ta bedre vedlikeholdsbeslutninger.
 • Mål alle tre faser og nøytral med de fleksible strømprobene som er inkludert.
 • Du ser raskt hvor mye penger du taper på grunn av energisløsing, i form av ekte penger
 • Det er lett å se hvordan motoroppstarter påvirker motorytelsen.
 • Den har bransjens høyeste sikkerhetsklassifisering: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III for bruk ved inntaksboksen.
 • Kompatibel med Fluke Connect®* – se data lokalt på instrumentet eller via Fluke Connect mobilapp og PowerLog 430-II PC-programvare.

Avansert nettkvalitetstilstand – umiddelbare sanntidsdata for nettkvalitetstilstand gir deg informasjonen du trenger, når du trenger den.

PowerWave datafangst
PowerWave datafangst

Fluke 437-II nettkvalitetsmonitor og energianalysator benytter en integrert oppsummering av nettkvalitetstilstand som gir deg et overblikk over et komplett utvalg av nettkvalitetsproblemer i sanntid. Med en enkel grafisk presentasjon, komplett med toleransegrenser, kan du raskt oppdage hvilke nettkvalitetsproblemer som kan finnes i det elektriske anlegget ditt. Hvis du ikke vet hvor du skal starte eller hvilke problemer som kan finnes, vil den avanserte tilstandsoppsummeringen for nettkvalitet forenkle oppgaven og tjene som et omfattende utgangspunkt for videre feilsøking.

PowerWave datafangst –Finn raskt ut hvordan motor- og generatoroppstart påvirker ytelsen til det elektriske anlegget.

Med PowerWave datafangst kan du registrere trefasespenning i høy oppløsning og strømkurver for inntil fem minutter, sammen med detaljerte RMS-verdier for spenning og strøm. Ved å analysere samspillet mellom disse verdiene over tid kan du korrelere effekten av spenning, strøm og frekvens for motorer og generatorer under den kritiske oppstartsfasen. PowerWave går til og med lengre enn standarden for nettkvalitetsmålinger: Du kan registrere halvsyklus RMS-verdier på 8 kanaler, frekvens og øyeblikkseffekt (Vrms1/2, Arms1/2, Hz og W samt oscilloskopkurver for spenning, strøm og effekt).

Inverterens virkningsgrad

Invertere konverterer likestrøm til vekselstrøm eller omvendt. Men hvilken prosentandel av effekten som tilføres inverteren, kommer ut som nyttbar strøm? Fluke 437-II effektmonitor og energianalysator har en integrert nytteeffektmodus for invertere, som gir brukerne en bedre forståelse av inverterytelsen. Ingenting er noen gang 100 % effektivt, og en inverters virkningsgrad varierer avhengig av hvor mye effekt som brukes på det aktuelle tidspunktet (virkningsgraden er generelt høyere ved større forbruk). Inverterytelsen kan også svekkes over tid, og må kontrolleres. Du kan fastslå systemets virkningsgrad ved å sammenligne inngangseffekt og utgangseffekt. Ved hjelp av funksjonen for invertervirkningsgrad kan du finne ut hvor godt inverteren din konverterer likestrøm til vekselstrøm (eller omvendt). Dårlig virkningsgrad kan forekomme når inverteren er feildimensjonert med hensyn til lasten.

AutoTrend—se trenden raskt.

AutoTrend-funksjonen viser endringer over tid.
AutoTrend-funksjonen viser endringer over tid.

Med en unik AutoTrend-funksjon kan du raskt få innsikt i endringer over tid. Alle viste avlesninger blir automatisk og kontinuerlig registrert, uten at du må legge inn terskelnivåer eller starte prosessen manuelt. Dermed kan du raskt se trendene for spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske oversvingninger og flimring for alle tre faser og nøytral.

Spesifikasjoner: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Produktspesifikasjoner
Spenningmodellmåleområdeoppløsningnøyaktighet
Vrms (AC+DC)1 til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,1 % av nominell spenning**** 
Vsp1 til 1400 Vsp1 V5 % av nominell spenning
spenningens spissfaktor (CF)1,0 > 2,80,01± 5 %
Vfund 0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
Strøm (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
ampere (AC og DC)i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Aspi430-Flex 8400 Asp 1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Asp1 Arms± 5 %
strømmens spissfaktor (CF)1 til 100,01± 5 %
ampere½i430-Flex 1x 5 til 6000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger 
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x  5 til 2000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger 
i430-Flex 10x 0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x 5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x 0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Frekvens
Fluke 437 ved 50 Hz nominelt42,500 til 57,500 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 437 ved 60 Hz nominelt 51,000 til 69,000 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 437 ved 400 Hz nominelt340,0 til 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Effekt
watt (VA, VAR)i430-Flex maks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
effektfaktor (Cosj/DPF)0 til 10,001± 0,1 % ved nominelle lastbetingelser
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
energitapi430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjeresistansnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger
overharmonisk orden (n)DC, 1 til 50, gruppering: oversvingningsgrupper i henhold til IEC 61000-4-7
interharmonisk orden (n)AV, 1 til 50, gruppering: overharmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
spenning, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± (n x 0,1 %)
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 %
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
strøm, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± (n x 0,1 %)
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 600 A0,1 A5 % ± 5 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
effekt, %f eller r 0,0 til 100 %0,1 %± (n x 2 %)
absoluttavhengig av tangskala og V nominell ± 5 % ± (n x 2 %) ± 10 tellinger
THD0,0 til 100 %  0,1 %± 5 %
fasevinkel –360° til 0°± (n x 1°)
Flimring
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 til 20,000,01± 5 %
usymmetri
spenning %0,0 til 20,0 %0,1 %± 0,1 %
strøm %0,0 til 20,0 %0,1 %± 1 %
Nettsignalering
terskelnivåerterskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
signaleringsfrekvens60 til 3000 Hz0,1 Hz 
relativ V %0 til 100 %0,10 %± 0,4 %
absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
Generelle spesifikasjoner
husdesign: robust, støtsikkert med integrert beskyttelseshylster; drypp- og støvbestandighet: IP51 i henhold til IEC60529 plassert i skråstativ; støt og vibrasjon: støt 30 g, vibrasjon 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
skjermlysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm; mål: 127 mm x 88 mm (153 mm diagonalt); LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler; kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
minne16 GB wi-fi SD-kort for standardmodeller og 8 GB SD-kort for /INTL-modeller (SDHC-kompatibel, FAT32-formatert), alternativ: opp til 32 GB; skjermsparer og flere dataminner for lagring av data inkludert opptak (avhengig av minnestørrelse)
sanntidsklokketids- og datostempel for trendmodus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
omgivelser
driftstemperatur0~40 °C, 40~50 °C uten batteri
lagringstemperatur–20 til 60 °C
luftfuktighet10~30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
30~40 °C: 75% relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
40~50 °C: 45% relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
maksimal driftshøydeopp til 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
opp til 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
maksimal lagringshøyde: 12 km
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
grensesnittmini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling, SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteriet
garantitre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
Se spesifikasjoner for alle nettkvalitetsinstrumenter. »
* * ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis < 1 % av nominell spenning
** 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
*** 400 Hz-målinger støttes ikke for flimrings-, nettsignalerings- og monitormodus.
**** for nominell spenning 50 til 500 V

Modeller: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Fluke 437 Series II 400Hz

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (7 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • i430flex-TF, lengde 61 cm, 4 tenger
 • wi-fi SD-kort på 16GB
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format),
 • USB-kabel A–B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (7 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • wi-fi SD-kort på 16GB
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format),
 • USB-kabel A–B Mini
Fluke-438-II/MA

Innhold:

 • oppgraderingspakke for fastvare, som gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II