400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

 • 400 Hz Nettkvalitets- Og Energianalysator I Fluke 437 Serie II | Fluke
 • 400 Hz Nettkvalitets- Og Energianalysator I Fluke 437 Serie II | Fluke
 • 400 Hz Nettkvalitets- Og Energianalysator I Fluke 437 Serie II | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • Pomiar 400 Hz: Dzięki zwiększeniu częstotliwości zasilania do 400 Hz, transformatory i silniki mogą być mniejsze i lżejsze niż w przypadku częstotliwość zasilania 50 lub 60 Hz, co jest zaletą w przypadku samolotów, okrętów podwodnych, wahadłowców, wyposażenia wojskowego i narzędzi ręcznych. Model 437 II przechwytuje pomiary jakości zasilania dla tych typów awioniki i systemów wojskowych.
 • Sprawność przetwornicy: Jednoczesny pomiar mocy wyjściowej prądu zmiennego AC i mocy wejściowej prądu stałego DC systemów elektroenergetycznych przy użyciu opcjonalnych cęgów prądowych DC.
 • Rejestracja danych przebiegu zasilania: Natychmiastowe przechwytywanie danych RMS, wyświetlanie połowy cyklu i przebiegów wymaganych do scharakteryzowania dynamiki elektrycznych systemów (rozruch generatorów, przełączanie jednostek UPS itp.).
 • Kalkulator strat energii: Klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są wyrażane liczbowo w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: Analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
 • Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: Dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc.
 • Automatyczne wyświetlanie trendów: Każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień.
 • Monitor systemu: Dziesięć parametrów jakości zasilania na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160.
 • Funkcja rejestrowania: Konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu.
 • Wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: Dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.
 • Czas pracy baterii: Siedem godzin czasu pracy litowo-jonowych akumulatorów na jednym ładowaniu.

Rejestracja danych przebiegu zasilania
Dla niektórych użytkowników przełączanie obciążeń jest przyczyną problemów z jakością zasilania. Po włączeniu obciążenia, pobór prądu powoduje czasami spadek napięcia do poziomu, który wywołuje awarię sprzętu. Funkcja rejestracji danych przebiegu zasilania, dostępna w modelach 435 i 437 Series II, umożliwia użytkownikom jednoczesne przechwytywanie sygnałów napięcia, prądu i częstotliwości z dużą prędkością, dzięki czemu można sprawdzić, która interakcja wywołuje potencjalne problemy. PowerWave wykracza poza standardowe pomiary jakości zasilania; szybki tryb przechwytywania danych PowerWave umożliwia scharakteryzowanie dynamiki systemu.

Przebiegi fal dla napięcia i prądu są stale przechwytywane przez określony czas i wyświetlane na ekranie z wieloma szczegółami. Przebieg fali mocy jest oparty na danych. Ponadto wartości połowy cyklu RMS dla napięcia, prądu i częstotliwość mogą być zapisywane i odzyskiwane pod kątem analizy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku testowania systemów generatorów zapasowych i systemów UPS, w których niezawodne przełączanie może być istotne.
Te obliczenia systemu UPM są używane do określenia podatkowych kosztów strat energii spowodowanych problemami z jakością zasilania. Kalkulator strat energii wykonuje obliczenia i dostarcza innych informacji specyficznych dla obiektu, decydując o naliczeniu kosztów ze względu na straty energii.

Sprawność przetwornicy
Przetwornice pobierają prąd stały i przekształcają go w prąd zmienny i na odwrót. Systemy słonecznego generowania prądu zawierają zwykle przetwornicę, która pobiera energię prądu stałego z ogniw słonecznych i przekształca go na przydatny prąd zmienny. Przetwornice mogą z czasem tracić wydajność i wymagać kontroli. Porównując moc wejściową z wyjściową, można określić wydajność systemu. Modele 435 i 437 II mogą mierzyć wydajność takich przetwornic, mierząc jednocześnie prąd stały i zmienny w systemie w celu określenia strat mocy podczas procesu konwersji.

Ujednolicony pomiar mocy Do tej pory wyłącznie eksperci mogli obliczyć straty energii z powodu problemów z jakością zasilania; koszt można było obliczyć przy użyciu przyrządów, ale wymagany proces pomiaru był poza zasięgiem przeciętnego elektryka. Dzięki nowej, opatentowanej funkcji Ujednolicony pomiar mocy w modelu 430 Series II, można użyć jednego z ręcznych urządzeń do określania wielkości zużywanej energii i do obliczania dokładnych kosztów dodatkowego zużycia. Firma Fluke opatentowała system Ujednoliconego pomiaru mocy, oferujący najbardziej kompleksowy przegląd dostępnego zasilania, mierzący:

- Parametry mocy czynnej (Steinmetz 1897) i zasilania według normy IEEE 1459-2000
- Szczegółowa analiza strat
- Analiza asymetrii obciążenia

Te obliczenia systemu UPM są używane do określenia podatkowych kosztów strat energii spowodowanych problemami z jakością zasilania. Kalkulator strat energii wykonuje obliczenia i dostarcza innych informacji specyficznych dla obiektu, decydując o naliczeniu kosztów ze względu na straty energii.

 

AutoTrend — szybka analiza trendu
Wyjątkowa funkcja AutoTrend umożliwia szybki przegląd zmian zachodzących w czasie. Wyświetlane odczyty są automatycznie zapisywane w sposób ciągły, co oznacza brak konieczności ustawiania wartości progowych lub przerw, albo ręcznego inicjowania procedury. Umożliwia to szybkie przeglądanie trendów zmiany napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, harmonicznych i migotania wszystkich 3 faz i przewodu neutralnego. Trendy można analizować, korzystając z kursorów i funkcji powiększenia bez przerywania zapisu danych w tle.

 

Monitor systemu — łatwa kontrola zgodności działania z normą EN50160
Dostępna za naciśnięciem przycisku wyjątkowa funkcja Monitora systemu oferuje przegląd działania systemu zasilania oraz przeprowadza kontrolę zgodności doprowadzanej energii z wartościami normy EN50160 lub określonymi przez użytkownika. Przegląd jest wyświetlany na pojedynczym ekranie w postaci kolorowych pasków, z jasno zaznaczonymi parametrami, których wartości przekraczają ustalone limity.

 

Ekran przeglądu tworzony przez Monitor Systemu zapewnia szybką kontrolę wartości napięcia, harmonicznych, migotania oraz liczby spadków i skoków przekraczających ustalone limity. Wyświetlana jest szczegółowa lista zdarzeń, których wartość przekroczyła ustalone limity.

Funkcja zapisu dziennika umożliwia użytkownikowi określenie zapisywanych parametrów i daje możliwość natychmiastowej analizy każdego z parametrów.
Pomiar i zapis mocy (W), VA i VAR. Model 434 oferuje dodatkowo możliwość zapisu zużycia energii.
Śledzenie nawet do 50 harmonicznych oraz pomiar i zapis wartości THD zgodnie z wymaganiami normy IEC61000-4-7

Produktoversikt: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Spesielt utviklet for transportmidler

400 Hz nettkvalitets- og energianalysatoren i Fluke 437 serie II er utviklet spesielt for forsvars- og luftfartsindustrien. 437 II kan måle opptil 400 Hz og er en nødvendighet for dem som arbeider på ubåter, luftfartøy og andre transportmidler.

Bruksområder

 • 400 Hz-måling

  – utfør nettkvalitetsmålinger på avioniske og militære spenningssystemer.
 • PowerWave-datainnhenting

  – registrer raske RMS-verdier for å se hver kurveform slik at du kan fastslå hvordan spennings-, strøm- og frekvensverdier påvirker hverandre
 • Omformereffektivitet

  – måler både AC- og DC-strøm, inngående og utgående, for å overvåke omformernes effektivitet.
 • Energiinntjeningsfunksjon

  – beregn den økonomiske kostnaden for energitap som følge av dårlig nettkvalitet
 • Energivurdering

  – kvantifiser forbedringene i energiforbruk før og etter installasjonen for å rettferdiggjøre energisparingsenheter
 • Profesjonell feilsøking

  – diagnostiser raskt problemer på skjermen, slik at du kan gjenoppta driften.
 • Forebyggende vedlikehold

  – finn og forebygg problemer med nettkvaliteten før de forårsaker nedetid.
 • Langtidsanalyse

  – finn skjulte eller periodiske problemer
 • Belastningsundersøkelser

  – kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning

Spesifikasjoner: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Produktspesifikasjoner

  Modell Måleområde Oppløsning Nøyaktighet
Volt
Vrms (AC+DC) 434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 0,5 % av nominell spenning*** 
435-II og 437-II 1 V til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,5 % av nominell spenning*** 
Vpeak   1 Vpk til 1400 Vpk1 V5 % av nominell spenning
Spenningens crestfaktor (CF)   1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms ½ 434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 1 % av nominell spenning 
434-II og 435-II0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund 434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V ± 0,5 % av nominell spenning
435-II og 437-II 0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
Ampere (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
Ampere (AC+DC) i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
A-crestfaktor (CF)   1 til 100.01± 5 %
Ampere½ i430-Flex 1x 5 A til 6000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger 
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x  5 A til 2000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afund i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger 
i430-Flex 10x 0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x 5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x 0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Hz
Hz Fluke 434 ved 50 Hz nominelt 

42,50 Hz til 57,50 Hz

0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt51,00 Hz til 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 50 Hz nominell 42,500 Hz til 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 60 Hz nominelt 51,000 Hz til 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 ved 400 Hz nominelt340,0 Hz til 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Spenningsforsyning
Watt (VA, VAR) i430-Flex maks 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
Effektfaktor (Cos. j/DPF)   0 til 10.001± 0,1 % ved nominelle belastningsforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
Energitap i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjeresistansnøyaktighet
Harmoniske
Harmonisk rekkefølge (n)   DC, 1 til 50-gruppering: Harmoniske grupper i henhold til IEC 61000-4-7
Interharmonisk rekkefølge (n)   AV, 1 til 50-gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
Volt % f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1 %
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 %*
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
A % f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1 %
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
Watt % f eller % r 0,0 % til 100 %0.10%±n x 2 %
AbsoluttAvhengig av tangskala og V nominell ± 5 % ±n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 % til 100 %  0.10%± 5 %
Fasevinkel –360° til 0°±n x 1°
Flimmer
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   0,00 til 20,000.01± 5 %
Ubalanse
Volt %0,0 % til 20,0 %0.10%± 0,1 %
A %0,0 % til 20,0 %0.10%± 1 %
Nettsignalering
Terskelnivåer   Terskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
Signaleringsfrekvens   60 Hz til 3000 Hz0,1 Hz 
Relativ V %   0 % til 100 %0.10%± 0,4 %
Absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)   0,0 V til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
 

Generelle spesifikasjoner

Veske Robust design, støtsikker med integrert beskyttelseshylster Drypp- og støvsikker IP51 i henhold til IEC60529 ved bruk i vippeposisjon Støt og vibrasjon Støt 30 g, vibrasjon: 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
Skjerm Lysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm / 6,0 diagonalt) LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler, kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
Minne SD-kort på 8 GB (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatert) standard, opptil 32 GB valgfritt. Skjermsparing og flere dataminner for lagring av data, inkludert registreringer (avhengig av minnestørrelse)
Sanntidsklokke Tids- og datostempel for Trend-modus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
 

Miljø

Driftstemperatur 0 °C ~ 40 °C, 40 °C ~ 50 °C uten batteri
Oppbevaringstemperatur -20 °C ± 60 °C
Fuktighet 10 °C ± 30 °C 95 % RH ikke-kondenserende
30 °C ~ 40 °C: 75% RH ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ikke-kondenserende
Maksimum høyde over havet, drift Opptil 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Opptil 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksimal lagringshøyde: 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
Grensesnitt Mini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteri
Garanti Tre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
 

Inkludert tilbehør 

Spenningsalternativer BC430 spenningsadapter, internasjonalt pluggadaptersett BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (7 timer eller mer)
Ledninger TL430 testleding og krokodilleklemmesett
Fargekoding WC100 fargekodeklips og regionale merker
Fleksible strømprober i430flex-TF, 61 cm lengde, 4 tenger
Minne, programvare og PC-tilkobling SD-kort på 8 GB, PowerLog på CD (inkluderer brukermanual i PDF-format), USB-kabel A-B mini
bæreveske C1740 myk bæreveske for 434-II og 435-II C437 hard koffert med hjul for 437-II

Download full specs »

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis    ** 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger støttes ikke for flimmer, nettsignalering og monitormodus.
****for nominell spenning 50 V til 500 V

Modeller: 400 Hz nettkvalitets- og energianalysator i Fluke 437 serie II

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/MA
Kjøp den

Oppgraderingspakke for 430-II motoranalysator:

 • fastvareoppgradering, gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II