Norsk

Fluke 434-II og 435-II nettkvalitets og energianalysatorer

 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer front view
 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
utgått

Nøkkelfunksjoner

Analyser nettkvalitetsproblemer, beregn kostnadene for energisløsing og forhindre driftsstans med Fluke 434-II energianalysator og Fluke 435-II nettkvalitets- og energianalysator.

 • Avansert nettkvalitetstilstand – Med umiddelbare sanntidsdata for nettkvalitetstilstand kan du kan ta bedre vedlikeholdsbeslutninger.
 • Energitapskalkulator – Oppdag kostnadene ved energitap spesifikt forårsaket av dårlig nettkvalitet.
 • Bransjens høyeste sikkerhetsklasse – CAT III 1000 V, CAT IV 600 V.
Dette produktet selges ikke lenger eller er reklassifisert.

Produktoversikt: Fluke 434-II og 435-II nettkvalitets og energianalysatorer

Fluke 434-II energianalysator og 435-II nettkvalitets- og energianalysator er designet for å hjelpe deg med å minimere driftsstans, feilsøke nettkvalitetsproblemer og finne kostnadene ved energisløsing raskt. Nedetid er dyrt, og det er essensielt å få dataene du trenger for å løse kritiske nettkvalitetsproblemer. Analysatorene 434-II og 435-II har en måleprosess og leverer data som er optimalisert for å hjelpe deg med å få enkel tilgang til den mest kritiske informasjonen.

Flere parametere måles samtidig og vises i formater som raskt beskriver den overordnede nettkvalitetstilstanden. Detaljinformasjonen hjelper deg med å ta bedre vedlikeholdsbeslutninger – enten du prøver å redusere energisløsing, finne kilden til nettkvalitetsproblemer eller se hvordan motoroppstarter påvirker det elektriske anlegget ditt. Du kan se dataene i form av enkle digitale verdier, trendgrafer (for rask innsikt i endringer over tid), kurver eller vektordiagrammer. Dataene kan også analyseres og organiseres som tabeller. Ved hjelp av detaljerte hendelsesdata kan du se størrelse, varighet og tidspunkt for avvik, som gjør at du raskt kan korrelere dem til problemene du opplever i anlegget ditt.

Energitapskalkulator – Beregn hvor mye du taper på grunn av energisløsing, i form av ekte penger.

Fluke 430 serie II energitapskalkulator
Fluke 430 serie II energitapskalkulator

Det er et enkelt faktum at dårlig nettkvalitet kan ha stor innvirkning på bunnlinjen. Fluke 434-II energianalysator og Fluke 435-II nettkvalitets- og energianalysator gjør at du kan identifisere problemer og måle energitap, det gir deg spesifikk innsikt i kroneverdien av tapet. Energitapskalkulatoren hjelper deg med å forstå energiforbruket ditt bedre ved å anskueliggjøre forbindelser mellom ting som effektiv kraft og kjennetegn på dårlig nettkvalitet som reaktiv kraft, usymmetri, forvrengning og nøytral strøm. Disse nettkvalitets- og energianalysatorene gir også brukerne fleksibilitet til å legge inn kabellengde og -diameter for å beregne tap på grunn av lederdimensjoner (eller bruke AUTO-modus hvis kabelspesifikasjonene er ukjente), og til å legge inn inntil fire unike, tidsavhengige dagsrater (kWh) for mer nøyaktige beregninger. Bevæpnet med disse kritiske dataene kan brukere enkelt rettferdiggjøre nødvendige investeringer for mottiltak.

Avansert nettkvalitetstilstand – umiddelbare sanntidsdata for nettkvalitetstilstand gir deg informasjonen du trenger, når du trenger den.

PowerWave datafangst
PowerWave datafangst

Fluke 434-II energianalysator og 435-II nettkvalitets- og energianalysator benytter en integrert tilstandsoppsummering for nettkvalitet, som gir deg et overblikk over alle mulige nettkvalitetsproblemer i sanntid. Med en enkel grafisk presentasjon, komplett med toleransegrenser, kan du raskt oppdage hvilke nettkvalitetsproblemer som kan finnes i det elektriske anlegget ditt. Hvis du ikke vet hvor du skal starte eller hvilke problemer som kan finnes, vil den avanserte tilstandsoppsummeringen for nettkvalitet forenkle oppgaven og tjene som et omfattende utgangspunkt for videre feilsøking.

Inverterens virkningsgrad

Invertere konverterer likestrøm til vekselstrøm eller omvendt. Men hvilken prosentandel av effekten som tilføres inverteren, kommer ut som nyttbar strøm? Analysatorene Fluke 434-II og 435-II har en integrert nytteeffektmodus for invertere, som gir brukerne en bedre forståelse av inverterytelsen. Ingenting er noen gang 100 % effektivt, og en inverters virkningsgrad varierer avhengig av hvor mye effekt som brukes på det aktuelle tidspunktet (virkningsgraden er generelt høyere ved større forbruk). Inverterytelsen kan også svekkes over tid og må kontrolleres. Du kan fastslå systemets virkningsgrad ved å sammenligne inngangseffekt og utgangseffekt. Ved hjelp av funksjonen for invertervirkningsgrad kan du finne ut hvor godt inverteren din konverterer likestrøm til vekselstrøm (eller omvendt).

AutoTrend—Se trenden raskt.

AutoTrend-funksjonen viser endringer over tid.
AutoTrend-funksjonen viser endringer over tid.

Med en unik AutoTrend-funksjon kan du raskt få innsikt i endringer over tid. Alle viste avlesninger blir automatisk og kontinuerlig registrert, uten at du må legge inn terskelnivåer eller starte prosessen manuelt. Dermed kan du raskt se trendene for spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske oversvingninger og flimring for alle tre faser og nøytral.

Avanserte nettkvalitetsfunksjoner, enestående muligheter for energianalyse

Nettkvalitetsproblemer kan påvirke driften av kritiske laster og ha en negativ innvirkning på bunnlinjen. Tenk på nettkvalitets- og energianalysatoren Fluke 435-II som en forsikringspolise. Beregn kostnadene for bortkastet energi på grunn av dårlig nettkvalitet, og feilsøk på kilden til problemer med nettkvalitet eller motorytelse, med ett enkelt testverktøy designet for å gi deg dataene du trenger for å komme til bunns i problemet.

De lette og robuste instrumentene Fluke 434-II energianalysator og 435-II nettkvalitets- og energianalysator er ideelle bærebare nettkvalitetsverktøy.

 • Du ser raskt hvor mye penger du taper på grunn av energisløsing, i form av ekte penger
 • Få sanntidsdata for nettkvalitetstilstand umiddelbart så du kan ta bedre vedlikeholdsbeslutninger.
 • Mål alle tre faser og nøytral med de fleksible strømprobene som er inkludert.
 • Det er lett å se hvordan motoroppstarter påvirker motorytelsen.
 • De har bransjens høyeste sikkerhetsklassifisering 600 V CAT IV / 1000 V CAT III for bruk ved inntaksboksen.
 • Kompatible med Fluke Connect®* – Se data lokalt på instrumentet eller via Fluke Connect mobilapp og PowerLog 430-II PC-programvare.

Fluke 430-II serien nettkvalitetsanalysatorer

Fluke 434-II energianalysator hjelper deg med å forstå det samlede energiforbruket ditt og kvantifisere hvor mye energitap koster bedriften din. Fluke 435-II nettkvalitets- og energianalysator har de samme flotte egenskapene som 434-II, i tillegg har den avansert nettkvalitetsfunksjonalitet for mer dyptpløyende feilsøking. Hvis du trenger den samme avanserte funksjonaliteten som 435-II, men for høyere frekvens, er det nettkvalitetsanalysatoren Fluke 437-II for 400 Hz-anlegg du må ha. Avslutningsvis: Fluke 438-II nettkvalitets- og motoranalysator har de samme nettkvalitets og energianalyseegenskapene som Fluke 435-II, så vel som muligheten til å måle mekaniske motorparametere som motorhastighet, dreiemoment og mekanisk effekt uten behov for motorsensorer.

EgenskaperFluke 434-IIFluke 435-IIFluke 437-IIFluke 438-II
effektmålinger
nettkvalitetsmålinger
samsvar med IEC61000-4-30klasse Sklasse Aklasse Aklasse A
effekt-, energi- og tapskalkulator
overvåkning og trendvisning
startstrøm og invertervirkningsgrad
avansert analyse; hendelseskurver, flimring, transienter, nettsignalering og effektsvingninger 
ombordmåling og 400 Hz   
motoranalyse, elektro og mekanikk(tilvalg)(tilvalg)(tilvalg)
SD-kort

Spesifikasjoner: Fluke 434-II og 435-II nettkvalitets og energianalysatorer

Spenning
 modellmåleområdeoppløsningnøyaktighet
Vrms (AC + DC)434-II1 til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 0,1 % av nominell spenning1
435-II1 til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,1 % av nominell spenning1
Vsp1 til 1400 Vsp1 V5 % av nominell spenning
spenningens spissfaktor (CF)1,0 > 2,80,01± 5 %
Vrms½434-II1 til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 1 % av nominell spenning
434-II og 435-II 0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund434-II1 til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 0,5 % av nominell spenning
435-II 0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
Strøm (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
strøm (AC og DC)i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Aspi430-Flex8400 Asp1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Asp1 Arms± 5 %
strømmens spissfaktor (CF)1 til 100,01± 5 %
ampere½i430-Flex 1x5 til 6000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x5 til 6000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Frekvens
FrekvensFluke 434 ved 50 Hz nominelt42,50 til 57,50 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt51,00 til 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435 ved 50 Hz nominelt42,500 til 57,500 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435 ved 60 Hz nominelt51,00 til 69,00 Hz0,001 Hz± 0,01 Hz
Effekt
watt (VA, VAR)i430-Flexmaks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
effektfaktor (Cosj/DPF)0 til 10,001± 0,1 % ved nominelle lastforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
energitapi430-Flex 10xavhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjemotstandsnøyaktighet
Harmoniske oversvingninger
overharmonisk orden (n)DC, 1 til 50, gruppering: oversvingningsgrupper i henhold til IEC 61000-4-7
interharmonisk orden (n)AV, 1 til 50, gruppering: overharmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
spenning, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % 1
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
strøm, %f0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,1 %
r0,0 til 100 %0,1 %± 0,1 % ± n x 0,4 %
absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 2,5 %
effekt, %f eller r0,0 til 100 %0,1 %± n x 2 %
absoluttavhengig av tangskala og V nominell± 5 % ± n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %± 5 %
fasevinkel–360° til 0°± n x 1°
Flimring
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst0,00 til 20,000,01± 5 %
Usymmetri
spenning, %0,0 til 20,0 %0,1 %± 0,1 %
strøm, %0,0 til 20,0 %0,1 %± 1 %
Nettsignalering
terskelnivåerterskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
signaleringsfrekvens60 til 3000 Hz0,1 Hz 
relativ V %0 til 100 %0,10 %± 0,4 %
absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
Generelle spesifikasjoner
husdesign: robust, støtsikkert med integrert beskyttelseshylster; drypp- og støvbestandighet: IP51 i henhold til IEC60529 plassert i skråstativ; støt og vibrasjon: støt 30 g, vibrasjon 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
skjermlysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm; mål: 127 mm x 88 mm (153 mm diagonalt); LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler; kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
minne8 GB SD-kort (SDHC-samsvar, FAT32-formatert), eventuelt opp til 32 GB. skjermsparer og flere dataminner for lagring av data inkludert opptak (avhengig av minnestørrelse)
sanntidsklokketids- og datostempel for trendmodus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
omgivelser
driftstemperatur0~40 °C, 40~50 °C uten batteri
lagringstemperatur–20 til 60 °C
luftfuktighet10~30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
30~40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
40~50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende
maksimal driftshøydeopp til 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
opp til 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
maksimal lagringshøyde: 12 km
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
grensesnittmini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling, SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteriet
garantitre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
Se spesifikasjoner for alle nettkvalitetsinstrumenter. »
1. ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis < 1 % av nominell spenning
2. 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
3. 400 Hz-målinger støttes ikke for flimrings-, nettsignalerings- og monitormodus.
4. for nominell spenning 50 til 500 V

Modeller: Fluke 434-II og 435-II nettkvalitets og energianalysatorer

Fluke 435-II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer with current probes

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (8 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • i430-Flexi-TF-II, lengde 61 cm, fire fleksible strømprober
 • SD-kort på 8 GB
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format)
 • USB-kabel A–mini B
 • veske
Fluke 434-II

Trefase effektkvalitets- og energianalysator

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (8 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • SD-kort på 8 GB
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format)
 • USB-kabel A–mini B
Fluke 435-II Basic
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer without current probes

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (8 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • 16 GB wi-fi SD-kort (8 GB SD-kort for /INTL-modeller)
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format)
 • USB-kabel A–mini B
Fluke 434-II Basic

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (8 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • 16 GB wi-fi SD-kort (8 GB SD-kort for /INTL-modeller)
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format),
 • USB-kabel A–mini B
 • C1740 veske

Innhold:

 • BC430 strømadapter
 • internasjonalt pluggadaptersett
 • BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (8 timer eller mer)
 • TLS430 testledings- og krokodilleklemmesett
 • WC100 fargekodeklips og regionale klistremerker
 • SD-kort på 8 GB
 • PowerLog på CD (inkludert brukermanual i PDF-format)
 • USB-kabel A–mini B
 • C1740 veske
Fluke-438-II/MA

Innhold:

 • oppgraderingspakke for fastvare, som gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II