Norsk

Hvordan og hvorfor du måler startstrøm

How and why to measure inrush current

Startstrøm er det vi kaller den første strømbølgen, eller oppstartstrømstøtet, som strømmer inn i elektrisk utstyr når vi slår det på.

Tenk deg en bil som står på et flatt underlag, parkert i nøytral og med motoren av. For å få bilen til å bevege seg uten å bruke motoren, vil en du måtte gi den et skikkelig dytt, og sannsynligvis må du stemme bena hardt i bakken. Når bilen først er i bevegelse, ruller bilhjulene imidlertid mye lettere, uten at du må anstrenge deg så mye.

Det første, kraftige dyttet med bena hardt i bakken tilsvarer det vi kaller startstrøm. Den etterfølgende, jevne rullebevegelsen tilsvarer den stabile strømflyten i en motor etter at tannhjul og rotorer har blitt rykket ut av tregheten og kommet i bevegelse.

Når teknikere skal måle startstrøm, kan de enten bruke en strømtang med fast kjeft eller en fleksibel strømprobe. Det er kun målere med startstrømknapp som kan måle startstrøm. Her kommer trinnene for å måle startstrøm, i dette tilfellet med Fluke 381 (se illustrasjonen ovenfor):

  1. Slå av enheten som skal testes, og vri deretter bryteren på instrumentet til .
  2. Midtstill kjeften eller den fleksible strømproben rundt den strømførende ledningen på enheten.
  3. Trykk på startstrømknappen  foran på måleren.
  4. Slå på enheten. Startstrømmen (spiss) vises på skjermen på instrumentet.

Hvorfor er denne målingen viktig?? Nyere og mer effektive motorer trekker mer strøm ved drift enn tidligere modeller. Hvis teknikere vet hva startstrømmen er, kan det hjelpe dem med å feilsøke oppstartsproblemer, enten de er i motoren eller i startkretsen. Startstrømmålinger blir vanligvis registrert i en logg for forebyggende vedlikehold, for fremtidig referanse.

Avanserte strømtenger (som Fluke 370-serien og Fluke 381) bruker en «utløst»-modus som synkroniserer målinger med startstrømmen for å gi repeterbare målinger av motorens startstrøm.

Teknikere «aktiverer» et instrument med å trykke på startstrømknappen. Instrumentet blir så trigget av startstrømmen. Når denne startstrømfunksjonen er trigget, tar den 400 prøver i løpet av en tidsperiode på 100 millisekunder og regner ut den faktiske startstrømmen.

Startstrøm kan få et instrument til å vise en verdi som er høyere enn klassifiseringen til kretsbryteren, men likevel utløses ikke bryteren. Hvorfor ikke?

Startstrøm kan være fire til ti ganger høyere enn normal driftsstrøm, avhengig av typen motor. Så hvis driftsstrømmen til en motor er 8 A og kretsbryteren er klassifisert for 20 A, hvordan er det da mulig at en strømtang kan vise en måling på 40 A?

Grunnen til at kretsbryteren eller overbelastningsenheten ikke utløses, er at begge enhetene jobber etter en «tid kontra strøm»-kurve. Denne kurven (se diagrammet) viser hvor mye strøm som går gjennom kretsbryteren, og hvor lenge, uten at kretsen brytes.

Hvordan og hvorfor du måler startstrøm