Norsk

Mål trefase raskere med strømtenger.

Mål trefasespenning og -strøm 50 % raskere*.

Strømtengene Fluke 377 FC og 378 FC er de første håndholdte tengene med Fieldsense™-teknologi, der spenning og strøm kan måles samtidig med tangkjeften. Det betyr at disse strømtengene kan brukes til å foreta sekvensielle leder-til-jord-målinger og strømmålinger som gir beregnede målinger av spenningen mellom faselederne og informasjon om fasefølgen. Disse målingene er en indikasjon på om trefaseanlegget fungerer som det skal.

Forenklet versjon av fase-til-fase-målinger

L1, L2 og L3 (faseleder 1, 2 og 3) er navnene som vanligvis brukes på lederne i trefase vekselstrømanlegg (AC-systemer). For trefaselaster må spenning og strøm måles sekvensielt ved hjelp av ledninger.

Arbeidsflyten for strømmåling – «velg, mål, skriv; velg, mål, skriv» – er tidkrevende. Den krever at du gjentar disse trinnene for alle tre fasene. Den skaper også et behov for en tredje hånd, eller hjelp fra en annen person, til å forbinde to ledningene og koble seg på lederen mens man noterer verdiene som leses av.

Fluke 377 FC og 378 FC revolusjonerer prosessen for måling av spenning og strøm i trefaseanlegg. I stedet for å foreta hver måling individuelt med testledninger og manuell beregning, trenger du bare å ta tre målinger med tangen. Deretter beregner måleinstrumentet hele settet med fase-til-fase-spenninger automatisk, basert på fase-til-jord-målingene. Skjermen på disse tengene har tolinjers visning, så du kan måle og vise spenning og strømstyrke samtidig.

fase-til-fase-målinger

Trefasemåling

Oppsetting:

 1. Vri kontrollknotten til Fieldsense-logo (Fieldsense™).
 2. Koble tangen til jord med jordingsledningen.
 3. Trykk på og hold inne «MIN MAX» i 2 sekunder. Nå er tangen i leder-til-leder-modus og L1-L2-L3 vises på displayet.

Testing:

 1. Plasser tangkjeften rundt den første lederen. Vent til målingen på displayet er stabil. Displayet blir grønt, det høres en pipelyd og L1 vises.
 2. Flytt tangkjeften til den andre lederen innen 10 sekunder. Vent til målingen på displayet er stabil. Du hører en pipelyd og L2 vises.
 3. Flytt tangkjeften til den siste lederen innen 10 sekunder. Vent til målingen på displayet er stabil. Du hører en pipelyd og L3 vises.

Beregning:

Når L1-L2-L3-målingene er fullført, bruker du tangen til å beregne den totale spenningen mellom hvert lederpar:

 1. Trykk på «MIN MAX» én gang. Displayet viser den totale spenningen mellom L1 og L2.
 2. Trykk på «MIN MAX» igjen. Displayet viser den totale spenningen mellom L2 og L3.
 3. Trykk på «MIN MAX» en tredje gang. Displayet viser den totale spenningen mellom L3 og L1.

Når du er i leder-til-leder-modus, kan du gå gjennom hver leder-til-jord-måling:

 1. Trykk på «MIN MAX» på nytt for å vise L1-målingen.
 2. Trykk på «MIN MAX» på nytt for å vise L2-målingen.
 3. Trykk på «MIN MAX» på nytt for å vise L3-målingen.

Hvis du vil gå gjennom L1-L2-L3-målingene, fortsetter du med å trykke på tasten «MIN MAX» og bla gjennom målingene.

For å avslutte leder-til-leder-modus holder du inne «MIN MAX»-tasten i omtrent 2 sekunder.

Fasefølgeindikator

Ett av de største behovene i forbindelse med trefaseutstyr er å kjenne til korrekt fasefølge og deretter sørge for at ting blir gjort i riktig rekkefølge ved installasjon, vedlikehold og feilsøking. I tillegg til å forenkle måleprosessen, beregner Fluke 377 FC og 378 FC også fasefølgen automatisk. Alt du må gjøre er å ta trefasemålingene mens du er tilkoblet Fluke Connect-appen (FC), så blir fasefølgen automatisk beregnet og vist i FC-appen.

Bruksområder

Installasjon av HVAC-motor og -kompressor

Fastslå om last per fase er symmetrisk og hvorvidt fasefølgen er riktig under installering. Et usymmetrisk trefaseanlegg vil forårsake dårlig ytelse eller tidlig motorsvikt og føre til kostbar driftsstans. Usymmetri kan inntreffe hvor som helst i distribusjonsnettet. Laster må fordeles likt på hver av fasene i matekretsene. Motorer og kompressorer som mates fra et usymmetrisk anlegg, vil kjøre seg for varme og til slutt svikte for tidlig.

Feilsøking av trefasemotorer

Finn ut når en fasesikring er røket og har medført fasebortfall. Ved fasetap vil de to andre fasene trekke mer strøm så viklingene i pumpen, motoren eller kompressoren overopphetes. Brukerne kan finne ut hvilken fase som har falt ut, med å ta en fasemåling på innkommende nettspenning, og dermed bidra til å unngå skade på utstyret. Hvis det skjer et fasetap mens utstyret er idrift, vil det begynne å overopphetes, ettersom lasten blir trukket fra de andre fasene. Hvis utstyret har stoppet, starter det ikke på nytt før sikringen er skiftet og alle de tre fasene fungerer igjen.

*Betatester utført hos kunder viser at tidsbruken ved trefasemålinger reduseres med 50 %.