Norsk

Bruk av nettkvalitetsindikatoren på strømtangen 378 FC

I dagens elenettverk skyldes avvik fra ideelle nettkvalitetsforhold ofte økende antall ikke-lineære og andre laster som forstyrrer forsdelingsnettet. Kraftproduksjon begynner også å bli ganske kompleks etter hvert, med nye aktører og teknikker som dukker opp på markedet. Konsekvensene av dårlig nettkvalitet kan være alvorlige økonomiske tap for virksomheter. I verste fall kan det føre til livsfare for personer i oppdragskritiske situasjoner og svært sensitive miljøer, for eksempel sykehus.

Strømtangen Fluke 378 FC måler vekselstrøm og -spenning. Strømtangen Fluke 378 FC måler vekselstrøm og -spenning.

Hvordan hjelper Fluke 378 FC til med å overvåke nettkvalitetsproblemer?

Som den første strømtangen med FieldSense-teknologi demokratiserer strømtangen Fluke 378 FC nettkvalitetstesting og endrer spillereglene ved å forbedre eksisterende arbeidsflyt og opprette ny. Industrielektrikere og førstelinjeteknikere kan nå utføre grunnleggende feilsøkings- og/eller vedlikeholdsøkter på en- og trefaseanlegg og oppdage nettkvalitetsproblemer som ikke ville ha blitt funnet med andre metoder. Fluke 378 FC gir førstelinjeteknikere muligheten til å utføre grunnleggende nettkvalitetsmålinger og utelukke nettkvalitetsproblemer i disse tre kategoriene:

 • nettspenning
 • strømstyrken i nettet
 • nettets effektfaktor

Kvaliteten på spenningen og strømmen i nettet er avhengig av total harmonisk forvrengning (THD) som er definert som forholdet mellom summen av effektene av alle harmoniske komponenter og effekten av grunnfrekvensen.

Effektfaktor (PF) er et uttrykk for virkningsgrad. Den angis vanligvis som en desimalverdi. 1,0 er mest effektivt, og dess lavere verdi, jo mindre effektivt er kraftforbruket. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt målt i kilowatt (kW) og tilsynelatende effekt målt i kilovoltampere (kVA).

Nettkvalitetsindikatoren (PQ) er en bakgrunnsfunksjon som vises automatisk når det påvises et nettrelatert problem. Måleren sjekker THD-prosenten for spenning og strøm kontinuerlig, og overvåker effektfaktoren. Hvis den overskrider en bestemt terskel, viser enheten at det har oppstått et nettkvalitetsproblem.

Fluke 378 FC i PQ-PF-modus Fluke 378 FC i PQ-PF-modus

Oppsetting:

 1. Vri kontrollknotten til Fieldsense-logo (Fieldsense).
 2. Koble tangen til jord med jordingsledningen.

Hvis den totale harmoniske forvrengningen eller effektfaktoren er utenfor det optimale området for sensitivitetsnivået, viser den relaterte indikatoren følgende på skjermen:

Logoer for visning av nettkvalitet

Denne indikatoren vises også i Fluke Connect-appen.

Sensitivitetsnivåer

Sensitivitetsnivåene på strømtangen kan justeres til «High» (høy) / «Medium» (middels) / «Low» (lav), og hvert av dem har ulike terskelnivåer for nettkvalitetsstrøm, -spenning og -effektfaktor. Høy er den mest sensitive innstillingen, der små endringer i THD vil utløse indikatorene. Standardinnstillingen er høy, og individuelle terskler kan ikke tilpasses.

funksjonsensitivitet
høymiddelslav
strømstyrke10 % THD25 % THD50 % THD
spenning8 % THD10 % THD15 % THD
effektfaktor0,90,750,6

Trinn for å endre sensitivitetsnivået

 1. Slå av tangen.
 2. Trykk på og hold inne tasten «Hold»-tast «Hold» mens du vrir kontrollknotten til Ṽ . Tangen går til den alternative modusen.
 3. Trykk på tom tast for å gå gjennom alternativene og velge nettkvalitetssensitivitet.
 4. Trykk på tasten tasten «Min-Max» for å endre en innstilling.
  innstillingene «Low», «Medium» og «High»
 5. Slipp «Hold»-tast for å avslutte den alternative modusen.

Merk: Når du slipper «Hold»-tasten, avslutter tangen den alternative modusen, men beholder eventuelle endringer i innstillingene.

Bruk av nettkvalitetsindikatoren

Harmoniske oversvingninger er biproduktene til moderne elektronikk. Harmoniske oversvingninger er en uønsket kilde til høyfrekvente AC-spenninger eller -strøm inn på motorviklinger. Deteksjon av sporadiske feil i sammensatt maskineri, som kan skyldes harmoniske oversvingninger. Harmonisk forvrengning kan medføre feilsituasjoner i kritisk utstyr og føre til driftsstans. Strømtangen 378 FC med FieldSense og nettkvalitetsindikator vil søke etter nettkvalitetsproblemer og hjelpe teknikere med å fastslå om det må hentes inn en nettkvalitetsanalytiker eller -ekspert for å foreta en ytterligere analyse.

Strømtangen 378 FC hjelper til med å fastslå virkningsgraden for motorer og drivverk, for å beregne kapasiteten. Motoroverbelastning skjer når en motor er under unødig stor belastning; den trekker unødig mye strøm, få utilstrekkelig dreiemoment eller eventuelt overopphetes. Overbelastning er årsaken til 30 % av all motorsvikt, som igjen fører til ineffektivitet og redusert kapasitet. 378 FC kan fungere som første forsvarslinje for å oppdage nettkvalitetsproblemer, før det avgjøres om det er behov for ytterligere diagnostisering og analyse.