Temperaturkalibratorer og presisjonsverktøy for temperaturmåling fra Fluke

Flukes temperaturkalibratorer simulerer prosessensorer for testing av temperaturinstrumentering. Disse lette, kompakte verktøyene er utformet spesifikt for felten og er EMI-tolerante, støv- og sprutbestandige, og de har et brukervennlig grensesnitt med en ettrykkstast. Kombinert med en temperatursensor kan de ta temperaturmålinger med stor nøyaktighet for å verifisere prosesstemperaturer og sikre optimal produktkvalitet og sikkerhet. Det finnes en rekke forskjellige temperaturkalibratorer som er designet for dine unike kalibrerings- og testkrav.