Norsk

Hva er resistans?

Elektro
Hva er resistans?

Resistans er et mål for motstanden mot elektrisk strøm i en krets.

Resistans måles i ohm og har den greske bokstaven omega (Ω) som symbol. Ohm har navnet sitt etter Georg Simon Ohm (1784-1854), en tysk fysiker som studerte forholdet mellom spenning, strøm og resistans. Han er kreditert for å ha formulert Ohms lov.

Alle materialer motstår elektrisk strøm til en viss grad. De tilhører én av to hovedkategorier:

  • Ledere: Materialer som gir svært lav resistans, der elektroner lett kan bevege seg. Eksempler: sølv, kobber, gull og aluminium.
  • Isolatorer: Materialer med høy resistans som begrenser elektronflyten. Eksempler: gummi, papir, glass, tre og plast.
Gulltråd fungerer utmerket som leder.
Gulltråd fungerer utmerket som leder.

Resistans måles vanligvis for å vise tilstanden til en komponent eller en krets.

  • Jo høyere resistans, desto lavere elektrisk strøm. Hvis målingen er unormalt høy, kan en mulig årsak (blant mange) være skadde ledere på grunn av brenning eller korrosjon. Alle ledere gir fra seg en viss grad av varme, så overoppheting er et problem som ofte er forbundet med resistans.
  • Jo lavere resistans, desto høyere elektrisk strøm. Mulige årsaker: isolatorer som er skadet av fuktighet eller overoppheting.

Mange komponenter, som varmeelementer og motstander, har en fast resistansverdi. Disse verdiene er ofte trykt på komponentenes typeskilter eller i referansemanualer.

Når det er indikert en toleranse, bør den målte resistansverdien være innenfor det spesifiserte resistansområdet. Betydelig endring i en fast resistansverdi indikerer vanligvis et problem.

«Resistans» kan høres negativt ut, men innen elektrisitet kan det brukes på gunstig måte.

Eksempler: Strøm må kjempe for å flyte gjennom de små spolene i en brødrister, tilstrekkelig til å generere varme så brødet ristes. Gammeldagse glødelyspærer tvinger strøm til å gå gjennom tråder som er så tynne at det genereres lys.

Resistans kan ikke måles i en aktiv krets. Følgelig vil teknikere som gjør feilsøking, ofte fastslå resistans ved å ta spennings- og strømmålinger og deretter anvende Ohms lov:

U = I x R

Det vil si: volt = ampere x ohm. R står for resistans i denne formelen. Hvis resistans er ukjent, kan formelen konverteres til R = U/I (ohm = volt dividert med ampere).

Eksempler: I en elektrisk varmekrets, som vist i de to illustrasjonene under, blir resistans fastslått ved å måle kretsens spenning og strøm, og deretter anvende Ohms lov.

Eksempel på normal kretsresistans
Eksempel på normal kretsresistans
Eksempel på økt kretsresistans
Eksempel på økt kretsresistans

I det første eksemplet er total normal kretsresistans, en kjent referanseverdi, 60 Ω (240 : 4 = 60 Ω). Resistansen på 60 Ω kan bidra til å fastslå tilstanden i en krets.

Eksempel to: Dersom kretsstrømmen er 3 ampere i stedet for 4, vil kretsresistansen øke fra 60 til 80 Ω (240 Ω : 3 = 80 Ω). Økningen på 20 Ω i total resistans kan være forårsaket av en løs eller tilsmusset forbindelse eller en seksjon med utkoblet spole. Seksjoner med utkoblet spole øker den totale kretsresistansen, noe som reduserer strømmen.

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.