Norsk

Måling av arbeidssyklus

 1. Still inn det digitale multimeteret (DMM) på frekvensmåling. Trinnene kan variere mellom ulike målere. Vanligvis skal multimeterets dreiebryter vris til V DC (V DC) og Hz-tasten trykkes inn. Det digitale multimeteret er klart til å måle arbeidssyklus når det dukker opp et prosenttegn (%) på høyre side av displayet.
 2. Sett først den svarte testledningen inn i COM-kontakten.
Måling av arbeidssyklus
 1. Sett deretter den røde ledningen inn i V ?-kontakten. Når du er ferdig, fjerner du ledningene i motsatt rekkefølge: først rød, deretter svart.
 2. Koble testledningene til kretsen som skal testes.
 3. Les av verdien på skjermen. Et positivt symbol (+) betyr at den viste prosentandelen angir hvor lenge signalet er POSITIVT. Et negativt symbol (-) betyr at den viste prosentandelen angir hvor lenge signalet er NEGATIVT.

  Merk: En positiv avlesning indikerer vanligvis PÅ-tid for en krets, og en negativ avlesning dens AV-tid. Noen ganger kan en negativ del av signalet gi et PÅ-signal.

 4. Trykk inn lydsignaltasten (lydsignaltast) for å veksle mellom POSITIV og NEGATIV tidsprosent for spenningsmåling. Merk: Tasten som brukes kan variere fra ett digitalt multimeter til et annet. Du finner spesifikke instruksjoner i modellens brukerhåndbok.

Grunnleggende om arbeidssyklus

 • Arbeidssyklus er forholdet mellom tiden en last eller krets er PÅ og tiden de er AV. En last som slås Av og PÅ flere ganger i sekundet har en arbeidssyklus.
 • Hvorfor skal du gjøre dette? Mange laster blir slått raskt av og på ved hjelp av en hurtigvirkende elektronisk bryter som regulerer lastens utgangseffekt presist. En lyspæres lysstyrke, et varmeelements effekt og den magnetiske styrken til en spole kan reguleres ved hjelp av arbeidssyklusen.
 • Arbeidssyklus måles i prosent PÅ-tid. Eksempel: Dersom et signal har en arbeidssyklus på 60 %, er det på 60 % av tiden og av 40 % av tiden.
 • En alternativ måte å måle arbeidssyklus på er å måle dveling i grader.
 • Ved måling av arbeidssyklus viser et digitalt multimeter tiden inngangssignalet er over eller under et fast triggernivå – det faste nivået der multimeterets teller trigges til å registrere frekvens. Stigningen er kurven gjennom det valgte triggernivået.
 • Når postitiv stigning er valgt, vises tiden signalet er over triggernivået. Omvendt, når negativ stigning er valgt, vises tiden signalet er under triggernivået. Valgt stigning indikeres av et positivt (+) eller negativt (-) symbol i displayet. De fleste multimetre har som standard å vise positiv triggerstigning, mens negativ stigning vanligvis kan velges ved å trykke på en ekstra tast. Du finner spesifikke instruksjoner i multimeterets brukerhåndbok.

Måling av arbeidssyklus

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers