Finish

Sähkö

Videot

Kaikki sähköartikkelit

Artikkeli

Mitä pulssisuhde tarkoittaa?

Pulssisuhde tarkoittaa aikaa, jonka kuorma tai piiri on ON-tilassa, verrattuna aikaan, jonka kuorma tai piiri on OFF-tilassa.

Artikkeli

Mikä on diodi?

Diodi on puolijohdinlaite, joka toimii periaatteessa virran yksisuuntaisena kytkimenä.

Artikkeli

Mitä true-RMS tarkoittaa?

True-RMS-mittari on suosituin, sillä se on ainoa mittari, jolla voidaan mitata sekä sinimuotoisia että muita kuin sinimuotoisia AC-aaltomuotoja.

Artikkeli

Sähköasentajien 7 keskeistä työkalua

Kysyimme hiljattain sähköasentajilta, mitkä viisi työkalua ovat heille tärkeimpiä. Muutama työkalu sai tasapisteet, joten kerromme nyt asentajien seitsemän suosikkia.

Artikkeli

Mikä on digitaalinen yleismittari?

Digitaalinen yleismittari on mittauslaite, jolla mitataan kahta tai useampaa sähkösuuretta – yleensä jännitettä (voltit), virtaa (ampeerit) ja vastusta (ohmit).

Artikkeli

Mitä kapasitanssi tarkoittaa?

Kapasitanssi tarkoittaa osan tai piirin kykyä kerätä ja varastoida energiaa sähkövarauksena.

Artikkeli

Kuinka 4–20 mA:n virtasilmukka mitataan

4–20 mA:n virtasilmukka on yleinen tapa anturin tietojen välittämiseen monissa teollisuusprosessien seurantaan käytettävissä sovelluksissa. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat painetta, lämpötilaa, pH-arvoa, virtausta tai muita fysikaalisia tekijöitä seuraavat järjestelmät. Näissä järjestelmissä käytetään kaksijohtimista 4–20 mA:n virtasilmukkaa, jossa yksi parikaapeli hoitaa lähettimen tehonsyötön ja myös kuljettaa lähtösignaalin.

Artikkeli

Mitä jatkuvuus tarkoittaa?

Jatkuvuus tarkoittaa katkeamatonta virran etenemistietä. Jos vaikkapa suljettu kytkin on toiminnassa, sillä on jatkuvuutta.

Artikkeli

Mitä on resistanssi?

Resistanssi eli sähköinen vastus kuvaa johtimen tai muun sähköisen piirinosan kykyä vastustaa sähkövirtaa

Artikkeli

Mitä Ohmin laki tarkoittaa?

Ohmin laki on kaava, jonka avulla lasketaan jännitteen, virran ja vastuksen väliset suhteet sähköpiirissä.

Artikkeli

Mitä taajuus tarkoittaa?

AC-taajuus tarkoittaa AC-siniaallon jaksojen lukumäärää sekunnissa.

Artikkeli

Mitä jännite on?

Jännite tarkoittaa virtapiirin virtalähteen painetta, joka työntää varautuneita elektroneja (virtaa) sähköä johtavan piirin läpi ja mahdollistaa niiden toimimisen vaikkapa valon sytyttämisessä.

Artikkeli

Käyttäjäystävällisten aurinkosähkötyökalujen neljä tärkeintä ominaisuutta: miksi käyttäjäystävällisen aurinkosähkötyökalun löytäminen on niin tärkeää

Artikkeli

Viisi parasta sähköistä vianmääritystyökalua pienen tiimin tarpeisiin

Luettelo viidestä parhaasta teollisuuden sähkövianmäärityksen perustyökalusta yrityksille, joilla ei ole huoltoinsinöörejä eikä sähköasentajia.

Artikkeli

10 perusvirhettä, joihin asiantuntijatkin sortuvat

Kaikki sähkön parissa työskentelevät oppivat nopeasti suhtautumaan terveellä kunnioituksella kaikkeen, missä on mahdollisesti jännite. Paine saada työ ajallaan valmiiksi tai tärkeä laitteen osa takaisin toimintaan voi saada kokeneimmankin sähköasentajan toimimaan huolimattomasti tai tekemään epätyypillisiä virheitä.

Artikkeli

Neljä myyttiä sähköturvallisuudesta

Teollisuuslaitoksissa sähköturvallisuusmääräysten noudattaminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuuteen liittyy kuitenkin varsin värikkäitä myyttejä. Kun työskennellään jännitteisissä järjestelmissä, on tärkeää pystyä erottamaan tosiasiat kuulopuheista.

Artikkeli

Mikä on oskilloskooppi?

Perustietoa oskilloskoopista ja siitä, miten mittalaitteita käytetään teollisuudessa ennakoivaan kunnossapitoon ja vianhakuun.

Artikkeli

Mitä virta on?

Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

Artikkeli

Fluke 787B vs 789

See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.