Finish

Sähkö

Viimeisimmät kokemukset

 • Electrical safety myth #1

  Neljä myyttiä sähköturvallisuudesta

  Teollisuuslaitoksissa sähköturvallisuusmääräysten noudattaminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuuteen liittyy kuitenkin varsin värikkäitä myyttejä. Kun työskennellään jännitteisissä järjestelmissä, on tärkeää pystyä erottamaan tosiasiat kuulopuheista.
 • What is duty cycle

  Mitä pulssisuhde tarkoittaa?

  Pulssisuhde tarkoittaa aikaa, jonka kuorma tai piiri on ON-tilassa, verrattuna aikaan, jonka kuorma tai piiri on OFF-tilassa.
 • Mitä Ohmin laki tarkoittaa?

  Mitä Ohmin laki tarkoittaa?

  Ohmin laki on kaava, jonka avulla lasketaan jännitteen, virran ja vastuksen väliset suhteet sähköpiirissä.
 • What is a diode

  Mikä on diodi?

  Diodi on puolijohdinlaite, joka toimii periaatteessa virran yksisuuntaisena kytkimenä.
 • What is true-RMS?

  Mitä true-RMS tarkoittaa?

  True-RMS-mittari on suosituin, sillä se on ainoa mittari, jolla voidaan mitata sekä sinimuotoisia että muita kuin sinimuotoisia AC-aaltomuotoja.
 • Mitä taajuus tarkoittaa?

  Mitä taajuus tarkoittaa?

  AC-taajuus tarkoittaa AC-siniaallon jaksojen lukumäärää sekunnissa.
 • 3561 FC Vibration Sensors

  Viisi parasta sähköistä vianmääritystyökalua pienen tiimin tarpeisiin

  Luettelo viidestä parhaasta teollisuuden sähkövianmäärityksen perustyökalusta yrityksille, joilla ei ole huoltoinsinöörejä eikä sähköasentajia.
 • Mitä virta on?

  Mitä virta on?

  Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

 • Worker locking equipment as a safety procedure

  10 perusvirhettä, joihin asiantuntijatkin sortuvat

  Kaikki sähkön parissa työskentelevät oppivat nopeasti suhtautumaan terveellä kunnioituksella kaikkeen, missä on mahdollisesti jännite. Paine saada työ ajallaan valmiiksi tai tärkeä laitteen osa takaisin toimintaan voi saada kokeneimmankin sähköasentajan toimimaan huolimattomasti tai tekemään epätyypillisiä virheitä.
 • What is continuity

  Mitä jatkuvuus tarkoittaa?

  Jatkuvuus tarkoittaa katkeamatonta virran etenemistietä. Jos vaikkapa suljettu kytkin on toiminnassa, sillä on jatkuvuutta.
 • How to measure capacitance

  Mitä kapasitanssi tarkoittaa?

  Kapasitanssi tarkoittaa osan tai piirin kykyä kerätä ja varastoida energiaa sähkövarauksena.
 • Fluke 787 vs. 789

  Fluke 787B vs 789

  See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
 • What is voltage

  Mitä jännite on?

  Jännite tarkoittaa virtapiirin virtalähteen painetta, joka työntää varautuneita elektroneja (virtaa) sähköä johtavan piirin läpi ja mahdollistaa niiden toimimisen vaikkapa valon sytyttämisessä.
 • DMM What Is Resistance

  Mitä on resistanssi?

  Resistanssi eli sähköinen vastus kuvaa johtimen tai muun sähköisen piirinosan kykyä vastustaa sähkövirtaa
 • What is a digital multimeter

  Mikä on digitaalinen yleismittari?

  Digitaalinen yleismittari on mittauslaite, jolla mitataan kahta tai useampaa sähkösuuretta – yleensä jännitettä (voltit), virtaa (ampeerit) ja vastusta (ohmit).
 • What is an oscilloscope

  Mikä on oskilloskooppi?

  Perustietoa oskilloskoopista ja siitä, miten mittalaitteita käytetään teollisuudessa ennakoivaan kunnossapitoon ja vianhakuun.
 • How to measure a 4-20mA loop signal

  Kuinka 4–20 mA:n virtasilmukka mitataan

  4–20 mA:n virtasilmukka on yleinen tapa anturin tietojen välittämiseen monissa teollisuusprosessien seurantaan käytettävissä sovelluksissa. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat painetta, lämpötilaa, pH-arvoa, virtausta tai muita fysikaalisia tekijöitä seuraavat järjestelmät. Näissä järjestelmissä käytetään kaksijohtimista 4–20 mA:n virtasilmukkaa, jossa yksi parikaapeli hoitaa lähettimen tehonsyötön ja myös kuljettaa lähtösignaalin.
 • Electrician preparing for work

  Sähköasentajien 7 keskeistä työkalua

  Kysyimme hiljattain sähköasentajilta, mitkä viisi työkalua ovat heille tärkeimpiä. Muutama työkalu sai tasapisteet, joten kerromme nyt asentajien seitsemän suosikkia.