Finish

What is a digital multimeter?

Sähkö

Digitaalinen yleismittari on mittalaite, jolla mitataan kahta tai useampaa sähkösuuretta – yleensä jännitettä (voltit), virtaa (ampeerit) ja vastusta (ohmit). Se on yksi vakiotyökaluista, joita käytetään vianmääritykseen sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Varhaisimmat digitaaliset yleismittarit korvasivat viisareihin perustuvat analogiset mittarit, sillä niillä saatiin tarkempia tuloksia, ne olivat luotettavampia ja niiden impedanssi oli suurempi. Fluke esitteli ensimmäisen digitaalisen yleismittarinsa vuonna 1977.

Digitaaliset yleismittarit tarjoavat kaikki yksitoimisten mittarien testausominaisuudet. Niissä on yhdistetty jännitemittari (volttien mittaamiseen), virtamittari (ampeerien mittaamiseen) ja vastusmittari (ohmien mittaamiseen). Lisäksi niissä on usein monia erikois- tai lisätoimintoja. Voit siis valita juuri omiin erityistarpeisiisi sopivan mallin.

Digitaalisen yleismittarin etupuolella on yleensä neljä eri osaa:

  • Näyttö: mittauslukemien tarkasteluun.
  • Painikkeet: eri toimintojen valintaan; vaihtoehdot vaihtelevat malleittain.
  • Valitsin (tai kiertokytkin): ensisijaisten mittausarvojen valintaan (voltit, ampeerit, ohmit).
  • Tuloliittimet: mittausjohtojen kytkentään.
Mikä on digitaalinen yleismittari?

Mittausjohdot ovat joustavia, eristettyjä johtimia (punainen on positiivinen ja musta negatiivinen), jotka kytketään digitaaliseen yleismittariin. Ne toimivat johtimena testattavan kohteen ja yleismittarin välillä. Johdoissa olevia mittauskärkiä käytetään piirien testaamiseen.

Termejä merkit ja lukemat käytetään digitaalisen yleismittarin erottelukyvyn eli mittarin mittausherkkyyden ilmoittamiseen. Kun tiedetään yleismittarin erottelukyky, voidaan päätellä havaitseeko sillä pienenkin muutoksen mitatussa signaalissa.

Esimerkki: Jos yleismittarin 4 V:n alueen erottelukyky on 1 mV, sen avulla voidaan havaita 1 mV:n (voltin tuhannesosan) muutos 1 V:n lukemassa.

Yleensä digitaaliset yleismittarit määritellään niiden näytöllä näkyvän merkkimäärän (jopa 20 000) perusteella.

Yleismittarit kuuluvat siis tyypillisesti yhteen seuraavista luokista:

  • Perus
  • Vakio
  • Kehittynyt
  • Kompakti
  • Langaton

Tarvitsetko apua sinulle sopivan yleismittarin valitsemiseen? Käytä digitaalisen yleismittarin valintatyökalua.

Turvallisuus

Kaikkiin digitaalisten yleismittareiden käyttötarkoituksiin liittyy mahdollisia vaaroja, jotka on huomioitava sähköisiä mittauksia tehtäessä. Älä käytä mitään sähköistä mittalaitetta, ennen kuin olet varmistanut laitteen käyttöoppaasta oikeat käyttötavat, tarvittavat varotoimet sekä noudatettavat raja-arvot.