Finish

Mitä pulssisuhde tarkoittaa?

Sähkö, Peruskäsitteet

Pulssisuhde tarkoittaa aikaa, jonka kuorma tai piiri on ON-tilassa, verrattuna aikaan, jonka kuorma tai piiri on OFF-tilassa.

Pulssisuhdetta kutsutaan toisinaan myös "käyttösuhteeksi", ja se ilmaistaan ON-tilan prosenttiosuutena. Jos pulssisuhde on 60 %, signaali on ON-tilassa 60 % ajasta ja OFF-tilassa loput 40 %.

Mitä pulssisuhde tarkoittaa?

Monet kuormat kytketään hetkessä ON-tilasta OFF-tilaan ja taas takaisin nopealla elektronisella kytkimellä, joka säätelee täsmällisesti kuorman lähtötehoa. Kuorman toiminta, kuten esimerkiksi lampun kirkkaus, lämmityselementin lähtötehot sekä käämin magneettinen voimakkuus, voi olla pulssisuhdeohjattua. Ohjauksen määrittävinä tekijöinä ovat ON- ja OFF-ajat tai syklien lukumäärä sekunnissa.

Pulssisuhde yksinkertaisemmin

Jos venttiili pulssiohjataan ON-tilaan kestojen vaihdellessa (tätä kutsutaan pulssinleveysmodulaatioksi), pulssisuhde vaihtelee. Jos venttiili kytketään ON-tilaan 0,05 sekunnin ajaksi 0,1 sekunnin mittaisella syklillä, polttoainesuuttimen pulssisuhde on 50 %. Jos venttiili kytketään ON-tilaan 0,09 sekunnin ajaksi samalla 0,1 sekunnin mittaisella syklillä, polttoainesuuttimen pulssisuhde on 90 %.

Esimerkki pulssisuhteesta

Ajoneuvojen elektronisessa polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä polttoainesuuttimen venttiilin solenoidiin kohdistetut jännitepulssit ohjaavat polttoainesuuttimen venttiiliä kiinteällä nopeudella, joka on 10 jaksoa sekunnissa, tai 10 Hz.

Pulssinleveysmodulaation ansiosta moottoriin syötettävää polttoainetta pystytään ohjaamaan äärimmäisen tarkkaan elektronisesti. Kunkin pulssisuhteen keskimääräinen jännite määritetään pulssin ON-tilan keston perusteella.

Pulssisuhdeohjatuissa solenoideissa käytetään vaihtelevaa pulssisuhdesignaalia virtauksen muuttamiseen tai paineen säätelyyn. Mitä pidempään solenoidi pysyy avoimena, sitä enemmän virtausta ja sitä vähemmän painetta muodostuu. Nämä solenoidit ovat joko syöttöohjattuja tai maadoitusohjattuja.

Mitä pulssin leveys tarkoittaa?

Pulssinleveys on ON-tilan todellisen keston mittayksikkö, ja se mitataan millisekunteina. OFF-tilan kesto ei vaikuta signaalin pulssinleveyteen. Ainoa mitattava arvo on se, miten pitkään signaali on ON-tilassa (maadoitusohjattu).

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.