Finish

Fluke-käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 27.9.2013.

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. KUN KÄYTÄT verkkosivustojamme, mobiilisovelluksiamme tai muita tuotteitamme ja palveluitamme, HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA KAIKKI NIIHIN LIITTYVÄT MUUT EHDOT. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ VERKKOSIVUSTOJAMME, MOBIILISOVELLUKSIAMME TAI MUITA TUOTTEITAMME JA PALVELUITAMME.

Nämä käyttöehdot koskevat Fluke Corporationin ja sen tiettyjen tytäryhtiöiden sekä konserniyhtiöiden (näihin kaikkiin viitataan tässä asiakirjassa sanoilla Fluke ja me sekä niiden taivutusmuodoilla) tarjoamien verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja muiden tuotteiden sekä palveluiden (näihin kaikkiin viitataan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä palvelut) käyttöä. Nämä käyttöehdot eivät millään tavalla muuta muita Fluken kanssa solmimiasi tuotteiden, palveluiden tai muiden vastaavien sopimusten ehtoja. Jos käytät palvelua jonkin muun tahon puolesta, takaat, että sinulla on valtuudet hyväksyä nämä käyttöehdot tämän puolesta ja että tämä taho hyväksyy olevansa vastuussa meille, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Fluke pidättää oikeuden muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa perusteella. Jos Fluke tekee muutoksia näihin käyttöehtoihin, muutoksista ilmoitetaan joko sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella, palveluissa näytettävällä ilmoituksella tai päivittämällä näiden käyttöehtojen alussa oleva viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Palveluiden käytön jatkaminen käyttöehtojen muutosten jälkeen katsotaan muuttuneiden käyttöehtojen hyväksymiseksi. Suosittelemme, että käyt nämä käyttöehdot läpi säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla palveluiden käyttöehdoista. Jos et hyväksy muokattuja käyttöehtoja, sinun täytyy lopettaa palveluiden käyttö.

1. Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännöstä saat tarkempia tietoja siitä, miten Fluke kerää, käyttää ja jakaa tai paljastaa käyttäjien tietoja.

2. Myyntiehdot

Jos ostat palveluita tai hyödykkeitä Flukelta, ostoksia koskevat myyntiehdot. Myyntiehdot voivat muuttua milloin tahansa ilmoittamatta oman harkintamme mukaan, joten käy myyntiehdot aina läpi ennen ostosten tekemistä.

3. Kelpoisuus, rekisteröinti ja tili

Palveluita ei ole tarkoitettu kenenkään alle 18-vuotiaan käyttöön. Kun käytät palveluita, takaat, että (a) olet vähintään 18-vuotias, (b) että sinua ei ole aikaisemmin poistettu palveluista tai palveluiden käyttöoikeuttasi ei ole aiemmin peruttu, (c) että sinulla ei ole useita Fluken verkkotilejä ja että (d) sinulla on täydet valtuudet hyväksyä nämä käyttöehdot ja että hyväksymällä käyttöehdot et riko mitään muita sopimuksia, joita olet solminut.

Tiettyjen palveluiden toimintojen tai alueiden käyttö saattaa edellyttää verkkotilin rekisteröintiä. Kun rekisteröit tilin, et voi rekisteröidä tavaramerkin sisältävää tilinimeä ilman tavaramerkin omistajan lupaa. Pidätämme oikeuden poistaa käytöstä tai siirtää tilinimiä minkä tahansa yrityksen tai henkilön puolesta, jolla on laillinen oikeus toisen tahon käyttöön ottamaan tilinimeen, esimerkiksi tavaramerkkioikeuden nojalla.

Kun käytät palveluita, takaat, että (w) annat tarkat, ajan tasalla olevat ja kattavat tilitiedot, (x) pidät tilitiedot ajan tasalla ja paikkansapitävinä, (y) säilytät salasanasi luottamuksellisuuden ja hyväksyt riskin tilin luvattomasta käytöstä sekä meille toimittamiesi tietojen riskit ja että (z) ilmoitat meille heti, jos epäilet palveluiden tietoturvan vaarantuneen.

4. Tekijänoikeus ja rajoitettu käyttöoikeus

Ellei palveluissa muuta mainita tai Fluke muuta ilmoita, palvelut ja kaikki niihin sisältyvät sisällöt ja materiaalit, mukaan lukien rajoituksetta Fluke-logo, kaikki mallit, tekstit, grafiikat, kuvat, tiedot, ohjelmistot, äänitiedostot, muut tiedostot ja niiden järjestely sekä asettelu (kaikkea tätä kutsutaan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä sisältö) ovat Fluken tai sen oikeuksienhaltijoiden ja käyttäjien omaisuutta, joka on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla.

Sinulle myönnetään näiden käyttöehtojen nojalla rajoitettu ja ei-yksinoikeudellinen käyttöoikeus, jota et voi myöntää edelleen, käyttää palveluita ja sisältöä. Käyttöoikeus on kuitenkin näiden käyttöehtojen alainen. Se ei käsitä (a) palveluiden ja niiden sisällön jälleenmyyntiä tai kaupallista käyttöä, (b) tuote- tai palveluluetteloiden, kuvien tai kuvausten keräämistä ja käyttöä, (c) minkään sisällön jakelua, julkista esittämistä tai näyttämistä, (d) palveluiden tai sisällön tai minkään niiden osien muokkaamista tai johdannaisteosten niistä luomista, (e) minkäänlaista tietolouhintaa, bottien käyttöä tai vastaavaa tiedonkeräysmenetelmän käyttöä, (f) palveluiden, sisällön tai niihin sisältyvien tietojen lataamista (muutoin kuin sivujen välimuistiin tallennus), ellei sitä nimenomaisesti sallita palveluissa, ja (g) palveluiden tai sisällön käyttöä muuhun kuin sallittuihin käyttötarkoituksiin. Palvelun tai sisällön käyttö muulla tavoin kuin näissä käyttöehdoissa sallituin tavoin ilman Flukelta etukäteen hankittua kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Se johtaa näiden käyttöehtojen nojalla myönnetyn käyttöoikeuden irtisanomiseen. Tällainen luvaton käyttö saattaa lisäksi rikkoa soveltuvia lakeja, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä soveltuvat viestintäsäädökset ja -asetukset. Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti muuta todeta tai Fluke nimenomaisesti muuta ilmoita, mikään näiden käyttöehtojen osa ei tarkoita immateriaalioikeuksista luopumista, vastaväitteiden rajoittamisen perusteella tai millään muullakaan perusteella. Tämä käyttöoikeus voidaan kumota milloin tahansa.

Palvelut ja sisältö saattavat sisältää ohjelmisto-osoita, joilla on omat käyttöoikeutensa. Tällaisissa tapauksissa näiden osien käyttöoikeudet koskevat niiden käyttöä.

5. Toistuvien rikkomusten käytäntö sekä tekijänoikeusvalitukset

Digital Millennium Copyright Act -tekijänoikeuslain (eli DMCA-lain) ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti Flukella on käytössään käytäntö, jonka perusteella Fluke voi tietyissä tilanteissa oman harkintansa mukaan irtisanoa tilejä ja palveluiden käyttöoikeuksia henkilöiltä, jotka syyllistyvät toistuvasti rikkomuksiin. Fluke voi myös oman harkintansa perusteella rajoittaa palveluiden käyttöä tai irtisanoa tilejä käyttäjiltä, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia. Tämä ehto on voimassa rikkomusten toistuvuudesta riippumatta.

Jos jokin palveluissa on mielestäsi omistamasi tai hallitsemasi tekijänoikeuden vastaista tai rikkoo sitä, tee rikkomuksesta ilmoitus seuraavalle määritetylle rikkomusten käsittelijälle:

Rikkomusten käsittelijä: Chief IP Counsel
Osoite: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Puhelinnumero: 425-446-5932
Faksinumero: 425-446-5117
Sähköpostiosoite: copyright@fluke.com

Saat tarkempia tietoja ilmoitusten vaatimuksista seuraavasta Yhdysvaltain laista: 17 U.S.C. §512(c)(3). Ota huomioon myös se, että jos ilmoituksesi tekijänoikeuksia rikkovasta materiaalista tai toiminnasta sisältää oleellisesti tai merkittävästi virheellisiä tietoja, olet vastuussa kaikista tästä meille tai väitetylle rikkomuksen tekijälle aiheutuneista kuluista ja vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien asianajajien palkkiot ja muut, jotka aiheutuvat siitä, että poistamme tai estämme ilmoituksesi mukaan tekijänoikeuksia rikkovan materiaalin tai estämme tällaisen toiminnan.

6. Tavaramerkit

Fluke, Fluke Biomedical, Fluke Calibration, Fluke Networks ja Fluke-logo sekä muut Fluken tuote- ja palvelunimet, logot ja iskulauseet, joita palveluissa saattaa esiintyä, ovat Fluken tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Niitä ei saa kopioida, toisintaa tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Flukelta etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Muiden tahojen palveluissa esiintyvät merkit ovat niitä vastaavien yritysten omaisuutta. Niitä ei saa käyttää ilman asianmukaisen tavaramerkin haltijan lupaa. Et saa käyttää mitään metatunnisteita tai piilotekstejä, joissa käytetään sanaa Fluke tai mitään muuta Fluken nimeä, tavaramerkkiä tai tuote- tai palvelunimeä, ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Palveluiden ulkoasu ja käyttötuntuma, mukaan lukien kaikkien sivujen otsikot ja ylätunnisteet, omat grafiikat, painikekuvakkeet ja komentosarjat, ovat Fluken palvelumerkkejä, tavaramerkkejä tai visuaalisia ilmeitä. Niitä ei saa kopioida, toisintaa, jäljitellä tai käyttää kokonaan tai osittain ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Kaikki muut tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet ja logot, jotka palveluissa mainitaan, ovat omistajiensa omaisuutta. Viittaukset tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin nimen, tavaramerkin, valmistajan, toimittajan tai muun vastaavan perusteella ei tarkoita sitä, että Fluke suosittelisi, tukisi tai sponsoroisi kyseistä kohdetta.

7. Hyperlinkit

Sinulle myönnetään rajoitettu ja ei-yksinoikeudellinen oikeus luoda tekstihyperlinkki palveluihin ei-kaupallisia tarkoituksia varten sillä edellytyksellä, että tällainen linkki ei esitä Flukea tai mitään tuotteistamme tai palveluistamme valheellisesti, virheellisesti tai millään tavalla herjaavasti tai halventavasti ja että tällainen linkki ei sisällä mitään laitonta tai aikuisille tarkoitettua materiaalia, joka on loukkaavaa, ahdistelevaa tai muulla tavoin kyseenalaista. Tämä rajoitettu oikeus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Et saa käyttää Fluke-logoa tai mitään Fluken omistamaa grafiikkaa palveluihin linkittämisestä ilman Flukelta nimenomaisesti hankittua kirjallista lupaa. Et myöskään saa käyttää tai hyödyntää kehys- tai reunustekniikkaa minkään Fluken tavaramerkin, logon tai muun omistaman tiedon esittämiseen, mukaan lukien palveluista löytyvät kuvat ja minkä tahansa palveluista löytyvän sivun tai lomakkeen teksti, sisältö, asettelu tai ulkoasu, ilman Flukelta nimenomaisesti hankittua kirjallista lupaa. Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta sinulle ei myönnetä mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta tai käyttöoikeutta mihinkään Fluken tai jonkin muun tahon patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuksiin tai muuhun omistusoikeudelliseen sisältöön tai materiaaliin.

Fluke ei anna minkäänlaisia takuita tai ole millään tavalla vastuussa palveluihin sisältyvien hyperlinkkien kautta käytettävissä olevien ulkopuolisten tahojen sivustojen tai palveluihin linkittävien sivustojen sisällöstä, luonteesta tai luotettavuudesta. Tällaiset sivustot eivät ole Fluken hallinnassa. Fluke ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, mistään linkitetyn sivuston sisältämistä linkeistä tai mistään tällaisten sivustojen muutoksista, tarkistuksista tai päivityksistä. Fluke tarjoaa tällaiset linkit vain käyttäjien tiedoksi. Minkään linkin sisältyminen palveluihin ei millään tavalla tarkoita sitä, että Fluke millään tavalla tukisi kohdesivustoa, olisi yhteydessä kohdesivustoon tai olisi vastuussa sivustosta tai niiden sisällöstä. Kun poistut palveluista, muista, että nämä käyttöehdot eivät ole enää voimassa. Kun siirryt palveluista johonkin toiseen sivustoon, tutustu sen käyttöä koskeviin käyttöehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja tietojen keräyskäytäntöihin.

8. Ulkopuolisten tahojen sisältö

Fluke voi tarjota palveluissa ulkopuolisten tahojen sisältöä sekä linkkejä ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin ja sisältöihin (näihin kaikkiin viitataan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä ulkopuolisten tahojen sisältö). Nämä tarjotaan vain tiedoksi kyseisestä ulkopuolisesta sisällöstä kiinnostuneille. Fluke ei hallitse, suosittele tai hyväksy omakseen mitään ulkopuolisten tahojen sisältöä. Fluke ei anna mitään takuita tai ole missään vastuussa mistään ulkopuolisten tahojen sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta tällaisen sisällön paikkansapitävyys tai kattavuus. Hyväksyt, että Fluke ei ole millään tavalla vastuuvelvollinen mistään ulkopuolisten tahojen sisällöstä ja että Fluke ei ole millään tavalla vastuussa tällaisen sisällön tarkistamisesta tai päivittämisestä. Käytät tällaista ulkopuolisten tahojen sisältöä omalla vastuullasi.

9. Ulkopuolisten tahojen mainokset, kampanjat ja tuotteet

Fluke voi näyttää palveluissa ulkopuolisten tahojen mainoksia tai kampanjoita tai antaa palveluissa muita tietoja ulkopuolisten tahojen tuotteista ja palveluista sekä tarjota linkkejä näihin. Liiketoimintasi, viestintäsi ja toimintasi tällaisten ulkopuolisten tahojen kanssa sekä heidän kampanjoihinsa osallistuminen, mukaan lukien kaikki näihin liittyvät ehdot, säännöt, takuut, lupaukset ja väittämät, ovat ainoastaan sinun ja soveltuvan ulkopuolisen tahon välisiä. Fluke ei ole millään tavalla vastuuvelvollinen tai korvausvelvollinen mistään kuluista tai vahingoista, joita tällaisesta yhteistyöstä ulkopuolisten tahojen kanssa aiheutuu tai palveluissa näytettävien ulkopuolisten tahojen tietojen seurauksena esiintyy.

10. Käyttäjien sisältö

Palveluissa saattaa olla keskustelupalstoja, blogeja tai muita vuorovaikutteisia toimintoja tai alueita, joilla sinä ja muut käyttäjät voitte luoda, julkaista, lähettää ja tallentaa sisältöä, esimerkiksi tekstiä, musiikkia, ääniä, kuvia, videoita, grafiikkaa, koodia, kohteita tai materiaaleja tai muita vastaavia. (Näitä kutsutaan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä käyttäjien sisältö). Ymmärrät, että käyttäjien sisältö on muiden nähtävissä ja että voit hallita sitä, ketkä tätä sisältöä voivat käyttää, muokkaamalla tietosuoja-asetuksiasi. Hyväksyt, että olet itse täysin vastuussa omasta käyttäjien sisällöstäsi sekä vuorovaikutteisten toimintojen ja alueiden käytöstäsi ja että käytät niitä omalla vastuullasi.

Kun käytät palveluiden vuorovaikutteisia alueita, lupaat, että et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa mitään seuraavista:

 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, joka on laitonta, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, pornografista, siveetöntä, rivoa, vihjailevaa, ahdistelevaa, uhkailevaa, muiden tietosuoja- tai yksityisyysoikeuksia luokkaavaa, loukkaavaa, yllyttävää, vilpillistä tai muulla tavoin kyseenalaista.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, joka on rikollista, kannustaa rikokseen, antaa ohjeita rikoksen tekemiseen, rikkoo minkä tahansa muun tahon oikeuksia tai joka muulla tavoin rikkoo mitä tahansa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, joka rikkoo mitä tahansa jonkin muun tahon patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Kun julkaiset käyttäjien sisältöä, takaat, että sinulla on laillinen oikeus kyseisen sisällön jakeluun ja toisintamiseen.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, joka sisältää tai ilmaisee väitteitä, huomioita tai kommentteja, jotka eivät ole rehellisten mielipiteidesi tai kokemusmaailmasi mukaisia.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, jossa tekeydyt toiseksi henkilöksi tai tahoksi tai jossa vääristelet suhdettasi toiseen henkilöön tai tahoon.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa pyytämättä lähetettyä markkinointimateriaalia, poliittista kampanjamateriaalia, mainonta tai muuta vastaavaa.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa ulkopuolisten tahojen yksityisiä tietoja, mukaan lukien osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnukset ja luottokorttinumerot.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo viruksia, viallisia tietoja tai muulla tavoin haitallisia tai tuhoisia tiedostoja.
 • Et julkaise, lähetä, jakele, tallenna, luo tai muulla tavoin luo palveluissa käyttäjien sisältöä, joka on Fluken yksinomaisen harkinnan perusteella kyseenalaista, estää muita käyttämästä palveluita tai nauttimasta palveluista tai joka saattaa asettaa Fluken tai käyttäjämme minkäänlaiseen vaaraan tai aiheuttaa heille tai Flukelle harmia.

Takaat myös, että et palveluiden käytön yhteydessä riko mitään lakia, sopimusta, immateriaalioikeutta tai ulkopuolisten tahojen muita oikeuksia ja että olet yksin täysin vastuussa toiminnastasi palveluissa. Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan sekä toimimaan seuraavien ehtojen mukaisesti.

 • Et käytä palveluita millään sellaisella tavalla, joka saattaa vaikuttaa häiritsevästi muiden käyttäjien käyttöön, estää muita käyttämästä palveluita, estää muita nauttimasta palveluiden käytöstä tai joka saattaa vahingoittaa palveluita, ylikuormittaa palveluita, estää palveluiden käytön tai haitata palveluiden toimintaa millään tavalla.
 • Et lähetä pyytämättä tai luvatta mitään mainoksia, viestejä, kampanjamateriaaleja, roskaposteja, ketjukirjeitä tai pyramidihuijauksia etkä kerää muiden käyttäjien sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja palveluista tarkoituksenasi roskapostin tai muiden kaupallisten viestien lähettäminen.
 • Et käytä mitään bottia, automaattista indeksointitoimintoa, keräystoimintoa tai muuta automaattista työkalua tai menetelmää, ellei se ole meidän tarjoamamme, palveluiden käyttöön tai tietojen louhintaan tai keräämiseen.
 • Et yritä selvittää palveluiden valmistus- tai kehitystapaa millään tavalla, et yritä päästä käsiksi palveluiden lähdekoodiin etkä yritä millään tavalla ohittaa tai kiertää mitään palveluiden ja sen koodin sekä sisällön rajoituksia tai suojausmenetelmiä, ellei laki nimenomaisesti muuta salli.
 • Et käytä tai yritä käyttää muiden käyttäjien tilejä ilman kyseisen käyttäjän ja Fluken lupaa.
 • Et yritä kiertää mitään käyttämiämme sisällönsuodatustekniikoita etkä yritä käyttää mitään palveluita tai palveluiden osia, joiden käyttöön sinulla ei ole oikeutta.
 • Et millään tavalla yritä ilmaista olevaamme jonkinlaisessa suhteessa sinuun tai, että olisimme suositelleet tai tukeneet sinua tai mitä tahansa tuotteita tai palveluita mihin tahansa tarkoitukseen.
 • Et toimi häiritsevästi, pelottelevasti, ahdistelevasti tai muutoin häiritsevästi.
 • Et kehitä mitään omia sovelluksia, jotka hyödyntävät käyttäjien sisältöä ja palveluita, ilman meiltä etukäteen hankittua kirjallista lupaa.
 • Et käytä palveluita mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen etkä kannusta tai edistä mitään näitä käyttöehtoja rikkovia toimintoja.

Fluke ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen toiminnastasi palveluissa muiden käyttäjien kanssa (sekä online- että offline-käyttö). Fluke ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä, vaurioista, loukkaantumisesta tai haitoista tähän liittyen. Näiden ehtojen noudattamisen valvonta on yksinomaisesti Fluken oikeus ja Fluken vastuulla. Näiden ehtojen noudattamisen valvomatta jättäminen jossain tietyssä tilanteessa ei tarkoita sitä, että Fluke luopuisi oikeudestaan valvoa näiden ehtojen noudattamista muissa tilanteissa. Nämä ehdot eivät myöskään anna minkäänlaista kannevaltaa millekään ulkopuoliselle taholle tai luo mitään kohtuullista odotusta tai lupausta siitä, että palveluissa ei voisi esiintyä näiden käyttöehtojen vastaista sisältöä. Fluke ei vuorovaikutteisten palveluiden tarjoajana ole vastuussa mistään käyttäjien palveluiden vuorovaikutteisissa osioissa julkaisemien sisältöjen väitteistä tai muista tähän sisältöön sisältyvistä seikoista. Vaikka Flukella ei ole mitään velvollisuutta valvoa, tarkistaa tai muokata käyttäjien sisältöä. Fluke pidättää itsellään oikeuden poistaa, tarkistaa tai muokata oman harkintansa mukaan mitä tahansa palveluihin julkaistua tai tallennettua käyttäjien sisältöä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman ilmoitusta asiasta. Olet itse täysin vastuussa palveluihin julkaisemasi tai tallentamasi sisällön varmuuskopioinnista ja korvaamisesta omalla kustannuksellasi.

Palveluiden käyttö millä tahansa näitä käyttöehtoja rikkovalla tavalla saattaa johtaa, muun muassa, palveluiden käyttöoikeutesi irtisanomiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen.

11. Tuotearviot

Saatamme tarjota sinulle ja muille Fluken käyttäjille mahdollisuuden kertoa mielipiteesi tuotteistamme ja palveluistamme (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa tuotearvioiksi). Jos annat tuotearvioita, lupaat antaa mielipiteesi laillisesti, rehellisesti ja vilpittömästi. Lupaat myös ilmoittaa muille kaikista eturistiriidoista, jotka saattavat vaikuttaa näkemyksiisi (jos joku esimerkiksi maksaa sinulle tai antaa sinulle jotain vastineeksi, että teet tuotearvion). Kaikki tuotearviot ovat ehdottomasti kunkin käyttäjän omia mielipiteitä. Fluke ei suosi tai tue mitään arvioita eikä ole missään vastuussa niiden tarkkuudesta, paikkansapitävyydesta tai sopivuudesta.

12. Käyttäjien sisällön oikeudet

Kaiken Flukelle lähettämäsi käyttäjien sisällön omistusoikeudet pysyvät sinulla. Kun lähetät käyttäjien sisältöä palveluihin tai julkaiset käyttäjien sisältöä palveluissa, myönnät Flukelle rajoitetun, maksuttoman, pysyvän, kumoamattoman ja täysin edelleenjaeltavan oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muuttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisteoksia, jaella, esittää tai näyttää tällaista käyttäjien sisältöä missä tahansa ympäri maailmaa ja missä tahansa muodossa tai mediassa, mukaan lukien markkinointi- ja julkisuustarkoitukset.

Kun julkaiset käyttäjien sisältöä palveluissa, takaat, että (a) tällainen käyttäjien sisältö ei ole luottamuksellista, (b) että sinulla on hallussasi tai omistuksessasi kaikki oikeudet julkaisemaasi käyttäjien sisältöön tai että sinulla on oikeus julkaista käyttäjien sisältöä palveluissa, (c) että käyttäjien sisältö on paikkansapitävää eikä millään tavalla harhaanjohtavaa tai haitallista ja että (d) käyttäjien sisällön käyttösi ja julkaisemisesi ei riko näitä käyttöehtoja tai mitään soveltuvia lakeja tai säädöksiä.

13. Palaute

Voit lähettää kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, huomautuksia, piirustuksia, alkuperäiskappaleita, luovaa materiaalia tai muita tietoja Flukesta ja sen palveluista (tätä kaikkea kutsutaan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä palaute). Palveluiden kautta tai muulla tavalla lähetetty palaute ei ole luottamuksellista. Kaikesta palautteesta tulee Fluken yksinomaista omaisuutta. Fluke omistaa kaikki palautteen yksinomaiset oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet. Flukella on rajoittamaton oikeus levittää ja käyttää palautetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen ilman ilmoitusta tai korvausta sinulle.

14. Vienti

Olet vastuussa kaikkien Yhdysvaltojen ja muiden soveltuvien valtioiden tai vastaavien soveltuvien vientilakien noudattamisesta, mukaan lukien Yhdysvaltain vientiä koskevat säädökset (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa vientilaeiksi). Takaat, että et suoraan tai epäsuoraan vie, jälleenvie, lataa tai muulla tavoin siirrä mitään sisältöä (a) kellekään henkilölle, taholle tai maalle, joka on vientilaeissa kielletty, mukaan lukien rajoituksetta vientirajoitukset maihin, jotka (i) ovat Yhdysvaltain kauppasaarrossa tai muiden vastaavien pakotteiden alaisia (esimerkiksi Kuuba, Iran, Syyria, Sudan ja Pohjois-Korea) tai näiden maiden kansalaisille tai asukkaille, (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakote- tai kieltolistalla tai muilla vastaavilla vientirajoituslistoilla oleville henkilöille, tai (b) mihinkään vientilaeissa kiellettyyn tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta ydinaseisiin, kemiallisiin aseisiin, biologisiin aseisiin tai ohjustekniikkaan liittyvät tarkoitukset.

15. Vahingonkorvausvastuu

Sitoudut puolustamaan Flukea, kumppaneitamme, itsenäisiä alihankkijoitamme, palveluntarjoajiamme, konsulttejamme, johtajiamme, työntekijöitämme ja edustajiamme (joita kutsutaan tässä asiakirjassa yhteisnimityksellä Fluken edustajat) sekä olemaan vaatimatta heiltä mitään kaikissa kanteissa, vahingonkorvausvaateissa, kuluvaatimuksissa, vastuuvelvollisuusvaatimuksissa ja muissa vastaavissa (mukaan lukien esimerkiksi kohtuulliset asianajokulut), jotka aiheutuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (a) palveluiden käyttösi, (b) palveluissa julkaisemasi, käyttämäsi, jakamasi, tallentamasi tai niissä muulla tavoin lähettämäsi tai niihin lataamasi käyttäjien sisältö, (c) antamasi palaute, (d) näiden käyttöehtojen rikkomuksesi ja (e) muiden tahojen oikeuksien rikkomuksesi.

16. Vastuuvapauslauseke

ELLEI FLUKE MUUTA KIRJALLISESTI ILMOITA, PALVELUT JA NIIDEN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. FLUKE EI ANNA PALVELUILLE JA NIIDEN SISÄLLÖLLE MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNINN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA. FLUKE EI TAKAA, ETTÄ PALVELUIDEN SISÄLTÖ ON TARKKAA, PAIKKANSAPITÄVÄÄ, KATTAVAA, LUOTETTAVAA, AJAN TASALLA OLEVAA TAI VIRHEETÖNTÄ.

FLUKE EI OLE VASTUUSSA KIRJOITUSVIRHEISTÄ, POISTOISTA JA MUISTA VASTAAVISTA HINTOIHIN, TEKSTEIHIN JA KUVIIN LIITTYEN. VAIKKA FLUKE PYRKIIKIN TAKAAMAAN PALVELUIDEN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN, FLUKE EI MILLÄÄN TAVALLA TAKAA, ETTÄ PALVELUISSA EI VOISI ESIINTYÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA. SINUN TULEE KÄYTTÄÄ HYVÄKSI HAVAITTUA VIRUSTORJUNTAOHJELMISTOA LATAAMASI SISÄLLÖN TARKISTAMISEEN.

Fluke pidättää oikeuden muokata kaikkea palveluiden sisältöä sekä lakkauttaa tai keskeyttää palvelut tai mikä tahansa niiden osa tai toiminto milloin tahansa ilman ilmoitus- tai korvausvelvollisuutta sinulle. Viittaukset tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin nimen, tavaramerkin, valmistajan, toimittajan tai muun vastaavan perusteella ei tarkoita sitä, että Fluke suosittelisi, tukisi tai sponsoroisi kyseistä kohdetta. Joillain lainkäyttöalueilla ei sallita kuluttajien kanssa solmittujen sopimusten epäsuoria vastuuvapauslausekkeita, joten kaikki vastuuvapausehdot eivät välttämättä koske sinua.

17. Vastuunrajoitus

FLUKE TAI FLUKEN EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KÄYTTÖKATKOT, TULOJEN MENETYKSET, TIETOJEN MENETYKSET, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE TOIMINTA- VAI SOPIMUSPERUSTEISIA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), JOTKA LIITTYVÄT PALVELUIDEN, NIIDEN SISÄLLÖN TAI NIIDEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN NIIDEN KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT FLUKELTA SAATUIHIN TIETOIHIN LUOTTAMISEEN, JOTKA AIHEUTUVAT VIRHEISTÄ, POISTOISTA, KESKEYTYKSISTÄ TAI TIEDOSTOJEN TAI SÄHKÖPOSTIEN POISTAMISESTA, VIRHEISTÄ, PUUTTEISTA, VIRUKSISTA, TOIMINNAN VIIVÄSTYKSISTÄ TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIIHIN SYY FORCE MAJEURE, LUONNONKATASTROFI, VIESTINTÄONGELMA, VARKAUS, TUHOUTUMINEN TAI FLUKEN TIETOJEN, OHJELMIEN TAI PALVELUIDEN LUVATON KÄYTTÖ. FLUKEN KOKONAISVASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA, SOPIMUSPERUSTEISESTI, TAKUUPERUSTEISESTI TAI RIKKOMUSPERUSTEISESTI (MUKAAN LUKIEN AKTIIVINEN, PASSIIVINEN TAI SYYKSI LUETTU VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS), TUOTEVASTUUPERUSTEISESTI, VASTUUVELVOLLISUUSPERUSTEISESTI TAI MUUN OIKEUSTEORIAN PERUSTEELLA NÄIHIN PALVELUIHIN JA NIIDEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTTÖÖN KYKENEMÄTTÖMYYTEEN LIITTYEN TAI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN LIITTYEN, OLE SUUREMPI KUIN SINUN FLUKELLE NÄIDEN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ MAKSAMASI SUMMA.

18. Palveluiden muutokset

Fluke pidättää oikeuden muokata palveluita ja mitä tahansa niiden osia sekä lopettaa ne pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Hyväksyt sen, että Fluke ei ole vastuuvelvollinen mistään palveluiden tai niiden osien muokkauksista, keskeytyksistä tai käytöstä poistamisista.

19. Sovellettava laki ja sovintomenettely

LUE TÄMÄ KAPPALE HUOLELLISESTI, KOSKA SIINÄ EDELLYTETÄÄN SOPIMAAN KAIKKI RISTIRIIDAT FLUKEN KANSSA SOVINTOMENETTELYN AVULLA. LISÄKSI SIINÄ RAJOITETAAN TAPOJA, JOILLA VOIT ESITTÄÄ VAATEITA FLUKELLE.

Sinä ja Fluke sovitte, että kaikki näihin käyttöehtoihin tai palveluiden käyttöön liittyvät ristiriidat hoidetaan sovintomenettelyllä. Tämä ei kuitenkaan koske kiistoja, joissa jompikumpi osapuoli vaatii rahallista korvausta tai muunlaista korvausta tai rangaistusta tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, tuotenimien, logojen, liikesalaisuuksien tai patenttien väitetyn laittoman käytön johdosta. SOVINTOMENETTELY VIE SINULTA OIKEUDEN OIKEUSKÄSITTELYYN TAI MUUN KANTEEN TEKEMISEEN. Sinä ja Fluke sovitte, että ilmoitatte toisillenne kaikista mahdollisista kiistoista kirjallisesti 30 päivän kuluessa niiden ilmenemisestä. Flukelle lähetettävät ilmoitukset lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Fluke Corporation, Attn: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203. Sinä ja Fluke sovitte myös, että (a) pyritte solmimaan epävirallisen sovun ennen mitään virallista sovittelupyyntöä, (b) että sovittelu tapahtuu Washingtonin osavaltion Seattlessa, (c) että sovittelun hoitaa luottamuksellisesti yksi sovittelija JAMS-sääntöjen mukaisesti ja (d) että sovitteluun liittyvät valitukset ja kaikki osapuolien väliset sovittelun ulkopuoliset kiistat käsitellään yksinomaisesti Washingtonin osavaltion Kingin piirikunnassa sijaitsevissa liittovaltion ja osavaltion oikeusistuimissa. Alla mainittuja joukkokannemenettelyjä ja muutoksenhakukeinoja lukuun ottamatta sovittelijalla on oikeus määrätä mikä tahansa muu oikeuskeino, joka olisi muutoin käytettävissä oikeusistuimessa. Kaikkiin osapuolten välisiin kiistoihin sovelletaan näitä käyttöehtoja sekä Washingtonin osavaltion lakeja ja soveltuvia Yhdysvaltain lakeja. Muiden lainkäyttöalueiden laeille pätevyyden antavia lakikollisioperiaatteita ei huomioida. RIIPPUMATTA SIITÄ, RATKAISTAANKO RISTIRIITA SOVITTELULLA VAI OIKEUDESSA, SINÄ JA FLUKE ETTE RYHDY TOISIANNE VASTAAN RYHMÄKANTEISIIN, RYHMÄSOVITTELUIHIN TAI MUIHIN VASTAAVIIN RYHMÄTOIMIIN.

20. Irtisanominen

Fluke pidättää näiden käyttöehtojen puitteissa oikeuden irtisanoa oikeutesi palveluiden tai minkä tahansa niiden osan käyttöön täysin oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta sekä oikeuden estää sinua käyttämästä palveluita tai mitään niiden osaa irtisanomisen jälkeen.

21. Ositettavuus

Jos mikä tahansa näiden käyttöehtojen ehto katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai muulla tavoin täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto katsotaan poistetuksi näistä käyttöehdoista siten, että kaikki muut ehdot säilyvät edelleen voimassa.