Luonnostaan vaarattomat mittauslaitteet vaarallisille alueille

Luonnostaan vaaraton on räjähdysvaarallisessa ympäristöissä sovellettava suojausmenetelmä. Sertifioidut luonnostaan vaarattomat laitteet eivät vapauta riittävästi energiaa tulenaran aineen sytyttämiseksi. Luonnostaan vaarattomat standardit koskevat kaikkia laitteita, jotka voivat synnyttää yhden tai useamman määritetyistä potentiaalisista räjähdyksen lähteistä.