Finish
Prosessikalibraattorit

Prosessikalibraattorit

Työskentely prosessiympäristöissä, kuten kemikaali-, öljy-, kaasu- tai lääketeollisuudessa sekä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa, voi olla haastavaa. Prosessilaitteiston asianmukainen huolto, rakentaminen ja kalibrointi edellyttää erikoisosaamista ja usein myös erityisiä prosessikalibraattoreita. Fluken prosessikalibraattorilaitteiden valikoima on alan laajin, ja Flukelta saat kalibrointityökalut jokapäiväisten haasteiden selvittämiseen.

Fluken prosessikalibrointilaitteisiin kuuluu laaja valikoima kalibraattoreita ja vianmääritystyökaluja, kuten painekalibraattoreitamonitoimikalibraattoreita, yksi- ja monitoimisia lämpötilakalibraattoreita sekä erilaisia mA-virtasilmukkakalibraattoreita ja mittareita. Flukella on myös kattava valikoima luonnostaan vaarattomia prosessikalibraattoreita laitteille, jotka on asennettu räjähdysvaarallisia kaasuja mahdollisesti sisältäville prosessialueille. Jos etsit tarkkoja pöytäkalibraattoreita tai kalibrointistandardeja, tutustu Fluke Calibration-sivustoon.

Pyydä veloitukseton tuote-esittely

mA-kalibraattorit

mA loop calibrators

Monitoimikalibraattorit

Multi-function calibrators

Painekalibraattorit

Pressure calibrators

Lämpötilakalibraattorit

Temperature calibrators
Käyttämällä Fluken prosessikalibraattoreita prosessilaitteiden käyttöönotossa, vianmäärityksessä ja kalibroinnissa

Käyttämällä Fluken prosessikalibraattoreita prosessilaitteiden käyttöönotossa, vianmäärityksessä ja kalibroinnissa

saat prosessilaitoksen ohjausjärjestelmän kannalta tärkeitä mittaustietoja. Näiden prosessilaitteiden suorituskyky on usein ratkaisevan tärkeää laitoksen toiminnan optimoinnissa ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Flukella on jokaiseen työhön täydellisesti sopivat kalibrointilaitteet – olipa kysymyksessä instrumentoinnin ammattilaisten tai sähköasentajien tekemä uuden prosessi-instrumentin käyttöönotto, nykyisen prosessiohjauspaneelin vianmääritys, 4–20 mA:n silmukka tai paineventtiili tai painelähettimen, lämpötilalähettimen tai HART-lähettimen kalibrointi.

Prosessilaitteiden käyttöönotto

Prosessilaitteiden käyttöönotto

Prosessilaitokset ottavat käyttöön uusia prosessilaitteita monista syistä. Syynä voi olla esimerkiksi uuden laitteen asentaminen kasvavien tuotantovaatimusten vuoksi, järjestelmän päivittäminen teollisuuden uusien standardien vuoksi tai viallisen laitteen korvaaminen. Käyttöönoton syystä riippumatta uudet laitteet on määritettävä käyttökohteen mukaisesti oikein. Tämä tarkoittaa, että laitteen asetusten on oltava asennuskohteen vaatimusten mukaiset jo ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön. Lisäksi asentajien on varmistettava, että laite on kalibroitu oikein kalibrointimittarilla tai prosessikalibraattorilla, jotta he voivat luottaa lähettämiensä ja keräämiensä tietojen oikeellisuuteen.

Prosessilaitteiden vianmääritys

Prosessilaitteiden vianmääritys

Vianmääritys on tehtävä, jos jokin prosessin vaihe epäonnistuu tai jos kerättyjen tietojen tarkkuudesta on epäilyksiä. Jos näin käy, ongelma on yleensä ratkaistava nopeasti tai sen seurauksena voi muodostua vielä suurempia ongelmia, jotka voivat johtaa tuotannon tai laitoksen toiminnan katkokseen. Asianmukainen vianmääritys vaatii ongelman suurpiirteistä paikantamista prosessikalibrointilaitteiden avulla. Kun tämä on tehty, 4–20 mA:n silmukassa olevia muuttujia voi alkaa vaihdella, jotta ongelman lähde rajautuu entisestään. Seuraavaksi on selvitettävä, voidaanko laite korjata ja riittääkö sen pelkkä kalibrointi prosessikalibraattorilla vai onko laite vaihdettava kokonaan ja uusi laite otettava käyttöön.

Prosessilaitteiden kalibrointi

Prosessilaitteiden kalibrointi

Prosessilaitteiden kalibrointi alkaa prosessilaitteen teknisten tietojen todentamisesta käyttämällä hyvää referenssilähdettä, kuten prosessikalibraattoria tai kalibrointimittaria. Nämä referenssilähteet on tarkoitettu erityisesti prosessiympäristöihin, ja ne ovat vähintään neljä kertaa niin tarkkoja kuin testattava laite. Prosessin kalibrointi tapahtuu yleensä useista eri syistä vuoden mittaan – esimerkiksi vianmääritysprosessin aikana, kun laite on tunnistettu ongelman aiheuttajaksi, järjestelmän määräaikaistarkistusten yhteydessä tai vuotuisissa ennakoivissa huoltotoimenpiteissä. Koska prosessilaitteita usein asennetaan vaativiin käyttöympäristöihin, niiden suorituskyky voi vaihdella tai muuttua ajan myötä. Niinpä säännöllinen kalibrointi on erittäin suositeltavaa, jotta laitteet pysyvät toiminnassa oletettujen raja-arvojen mukaisesti.