Finish

Tuotteiden palauttaminen ja kierrättäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)

Tuottajan velvollisuudet:

Suomessa on pantu täytäntöön eurooppalaisen WEEE-direktiivin 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) säännökset asetuksella 519/2014 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE).

Edellä mainitun lainsäädännön mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (EEE) tuottajat ovat velvollisia rekisteröitymään Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään kansalliseen tuottajarekisteriin. Fluke Finland Oy saattaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille ja se on rekisteröity tuottajarekisteriin.

Säännösten noudattamiseksi Fluke Finland Oy on myös liittynyt Elker Oy:n ja SELT ry:n vaatimustenmukaisuusjärjestelmään. Lisätietoja: www.elker.fi..

Vaatimustenmukaisuusjärjestelmät vastaavat tuottajan lakisääteisistä velvoitteista ja toimittavat tiedot viranomaisille. Lisäksi vaatimustenmukaisuusjärjestelmät järjestävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja takaavat kierrätyksen hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Keräyksen ja kierrätyksen rahoittamiseksi tuottajien on maksettava vaatimustenmukaisuusmaksut, jotka lasketaan niiden markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määristä.

Tietoja palautusta ja kierrätystä varten

Yleensä sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetun roskakorin symbolilla. Tämän tarkoituksena on näyttää loppukäyttäjälle, että tuote on hävitettävä erillään muista jätetyypeistä ympäristöystävällisen käsittelyn ja kierrätyksen varmistamiseksi.

Laitteet, joita voi käyttää kotitalouksissa sekä ammattikäytössä (kaksikäyttöinen)

Nämä laitteet voi hävittää ilmaiseksi julkisissa keräyspisteissä. Palautus ja kierrätys ovat maksuttomia loppukäyttäjälle.

Laitteet, jotka on suunniteltu vain ammattikäyttöön (yritysten väliset)

Yritysten sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voidaan toimittaa keräyspisteisiin, joita ylläpitävät Elkerin kumppanit. Luettelo keräyspisteistä ja niiden yhteystiedot löydät WEEE-vastaanotosta. Ota suoraan yhteyttä keräyspistettä ylläpitävään kumppaniin ennen ammattilaitteiden palautusta saadaksesi lisätietoja.

Huomaa: Ennen kuin hävität poistetut laitteet

  • Poista paristot, jos mahdollista, ja laita ne paristokeräykseen.
  • Jos ne ovat sisäänrakennettuja, laita koko tuote sähköjätteeseen.
  • Poista mahdolliset tiedot.

Paristot

Tuottajan velvollisuudet:

Suomessa paristoja ja akkuja koskeva valtioneuvoston asetus 520/2014 on saattanut direktiivin 2006/667/EY säännökset osaksi Suomen lakia.

Edellä mainitun lainsäädännön mukaan paristojen ja akkujen valmistajien on rekisteröidyttävä kansalliseen tuottajarekisteriin, jota ylläpitää Pirkanmaan ELY-keskus.

Säännösten noudattamiseksi Fluke Finland Oy on liittynyt RECSER Oy:n vaatimustenmukaisuusjärjestelmään. Lisätietoja: www.paristokierratys.fi.

Vaatimustenmukaisuusjärjestelmä vastaa tuottajan lakisääteisistä velvoitteista ja toimittaa tiedot viranomaisille. Lisäksi vaatimustenmukaisuusjärjestelmä järjestää paristojen ja akkujen keräyksen ja takaa kierrätyksen hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Keräyksen ja kierrätyksen rahoittamiseksi tuottajien on maksettava vaatimustenmukaisuusmaksut, jotka lasketaan niiden markkinoille saattamien paristojen määrästä.

Tietoja palautusta ja kierrätystä varten

Jotkin Fluken tuotteet sisältävät kannettavia paristoja. Koska paristoja ei saa hävittää yhdessä muiden jätteiden kanssa ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden takia, ne on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla roskakorilla.

Yleensä kannettavat paristot voi hävittää ilman lisäkustannuksia julkisissa kierrätyskeskuksissa tai paristojen keräyspisteissä supermarketeissa ja paikallisissa kaupoissa.

Pakkaus

Tuottajan velvollisuudet:

Suomessa EU:n pakkausdirektiivin (direktiivi 94/62/EY) vaatimukset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä jätelailla 646/2011, jota on viimeksi muutettu heinäkuussa 2021, ja valtioneuvoston asetuksella pakkauksista ja pakkausjätteestä 518/2014.

Edellä mainitun lainsäädännön mukaan yritykset, jotka pakkaavat tuotteita tai tuovat pakattuja tuotteita, ovat velvollisia rekisteröitymään tuottajarekisteriin, jota ylläpitää RINKI Oy.

Säännösten noudattamiseksi Fluke Finland Oy on liittynyt RINKI Oy:n vaatimustenmukaisuusjärjestelmään. Lisätietoja: https://rinkiin.fi/yrityksille/

RINKI Oy vastaa tuottajan lakisääteisistä velvoitteista ja toimittaa tiedot viranomaisille. Lisäksi vaatimustenmukaisuusjärjestelmä järjestää kuluttajapakkausten keräyksen ja takaa niiden kierrätyksen hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Keräyksen ja kierrätyksen rahoittamiseksi tuottajien on maksettava vaatimustenmukaisuusmaksut, jotka lasketaan niiden markkinoille saattamien pakkausten määristä.

Tietoja kierrätyksestä:

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun asetuksen mukaan kaikkien kotitalouksien ja yritysten on lajiteltava ja kierrätettävä käytetyt tuotteet ja pakkaukset

Kuluttajat voivat hävittää kotitalouspakkaukset maksutta keräyspisteissä, jätteenkäsittelypisteissä ja kierrätysasemilla. Lisätietoja palautuspisteistä löytyy pakkausten vastaanotosta.

Yritykset eivät voi hävittää pakkausjätettä ekopisteissä, vaan niiden on järjestettävä kaupallisille pakkauksille kuljetus suoraan yrityksestä. Yritysten pakkausjätteet kerätään maksutta tuottajaorganisaation terminaalista ja jätteet kuljetetaan terminaalista asianmukaista kierrätystä varten. Jos sinulla on kysyttävää kaupallisten pakkausten hävittämisestä, ota yhteyttä Flukeen