Finish

Mitä true-RMS tarkoittaa?

25.Syy.2020 | Sähkö

True-RMS-laite (RMS tulee sanoista ”root mean square” eli neliöllinen keskiarvo) on yksi kolmesta AC-virran tai AC-jännitteen mittaukseen käytettävästä laitteesta:

  1. Digitaaliset true-RMS-yleismittarit (tai pihtimittari)
  2. Keskiarvovasteinen digitaalinen yleismittari (tai pihtimittari)
  3. Oskilloskooppi

Vain kaksi ensimmäistä ovat yleisessä käytössä, ja niillä kummallakin saadaan täsmällisiä mittauksia puhtaasti sinimuotoisista aaltomuodoista.

Silti true-RMS-mittari on huomattavasti suositumpi, sillä se on ainoa mittari, jolla voidaan mitata sekä sinimuotoisia että muita kuin sinimuotoisia AC-aaltomuotoja. Katso sivun ylälaidassa olevat kuvat.

  • Sinimuotoiset aallot (siniaallot): puhdas aaltomuoto ilman vääristymistä, symmetriset siirtymät huippujen ja notkojen välillä.
  • Muut kuin sinimuotoiset aallot: vääristynyt ja epäsäännöllinen aaltomuoto – piikkejä, pulssijonoja, kantti- ja kolmioaaltoja, saha-aaltoja ja muita epätasaisia ja kulmikkaita aaltoja.

Kuten jo aiemmin mainittiin, RMS tulee sanoista ”root mean square” eli neliöllinen keskiarvo. Kaavaa voi olla hankala käsittää, mutta pääpiirteissään RMS laskee AC-aaltomuotoa vastaavan DC-lämmitystehoarvon (DC). Teknisesti sanottuna kaavalla määritetään minkä tahansa AC-aaltomuodon tehollinen arvo tai DC-lämpötehoarvo.

Keskiarvovasteinen mittari hyödyntää keskiarvoon perustuvia matemaattisia kaavoja puhtaiden sinimuotoisten aaltojen täsmälliseen mittaukseen. Mittarilla voidaan myös mitata muita kuin sinimuotoisia aaltoja, mutta mittaukset eivät ole välttämättä tarkkoja.

Edistyksellisempi true-RMS-mittari pystyy mittaamaan yhtä täsmällisesti sekä puhtaita aaltoja että monimutkaisempia ei-sinimuotoisia aaltoja. Taajuusmuuttajien tai tietokoneiden kaltaiset epälineaariset kuormat voivat vääristää aaltomuotoja. Jos keskiarvovasteisella mittarilla yritetään mitata vääristyneitä aaltoja, saatu lukema voi olla jopa 40 % todellista arvoa pienempi tai 10 % todellista arvoa suurempi.

Mitä true-RMS tarkoittaa?

True-RMS-mittareita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, sillä vuosien saatossa muiden kuin sinimuotoisten aaltojen todennäköisyys virtapiireissä on kasvanut huomattavasti. Muutamia esimerkkejä:

  • Taajuusmuuttajat
  • Sähköiset kuristimet
  • Tietokoneet
  • LVI
  • Puolijohdeympäristöt

Näissä ympäristöissä virta kulkee lyhyinä pulsseina tavallisen induktiomoottorin synnyttämän tasaisen siniaallon sijaan. Virran aaltomuodolla voi olla huomattavat vaikutukset virtapihdillä saatuihin lukemiin.

Lisäksi true-RMS-mittari on parempi vaihtoehto sellaisten johtimien mittaukseen, joiden AC-ominaisuuksia ei tunneta.

Lähde: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.