Finish

Fluken resurssikeskus

Viisi keskeistä mittausta moottorikäytön tehokkuuden ja suorituskyvyn ymmärtämiseen

550

Moottorikäyttöjä on kaikkialla, jossa verkon tasaista vaihtovirtaa on muunnettava vaihtelevaksi jännitteeksi, jolla moottorien vääntömomentti ja nopeus voidaan säätää mekaanisten laitekuormien käyttämiseen sopiviksi. Moottorikäytöillä saadaan enemmän tehoa kuin suorakäyttömoottoreilla ja ne ovat myös paremmin ohjattavia. Näillä tekijöillä voidaan säästää energiakustannuksissa, tehostaa tuotantoa ja pidentää moottorin käyttöikää.

Yhdysvaltojen energiaviraston (DOE) mukaan moottorijärjestelmät ovat oleellisen tärkeitä lähes kaikkien tuotantolaitosten toiminnassa ja niiden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta onkin 60–70 %. Energiaviraston mukaan taajuusmuuttajilla voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä tehtaissa. Ei siis ole yllättävää, että moottorikäyttöjä käytetään laajalti monilla teollisuudenaloilla ja monissa laitoksissa. Näiden moottorijärjestelmien pysyminen käyttökunnossa on varmistettava ylläpito- ja vianhakutoimin.

Lue lisää

Energianhallinta

Turvallisuus

Vianhaku

Artikkeli
Improving air tools performance in automotive manufacturing

Paineilmatyökalujen suorituskyvyn parantaminen

Maksimoi paineilmatyökalujen suorituskyky Fluken akustisella ii900-kameralla. Selvitä paineilmalinjojen painehäviö sekä ilmavirtausongelmat nopeasti . . .