Finish

Fluken resurssikeskus

Viisi keskeistä mittausta moottorikäytön tehokkuuden ja suorituskyvyn ymmärtämiseen

550

Moottorikäyttöjä on kaikkialla, jossa verkon tasaista vaihtovirtaa on muunnettava vaihtelevaksi jännitteeksi, jolla moottorien vääntömomentti ja nopeus voidaan säätää mekaanisten laitekuormien käyttämiseen sopiviksi. Moottorikäytöillä saadaan enemmän tehoa kuin suorakäyttömoottoreilla ja ne ovat myös paremmin ohjattavia. Näillä tekijöillä voidaan säästää energiakustannuksissa, tehostaa tuotantoa ja pidentää moottorin käyttöikää.

Yhdysvaltojen energiaviraston (DOE) mukaan moottorijärjestelmät ovat oleellisen tärkeitä lähes kaikkien tuotantolaitosten toiminnassa ja niiden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta onkin 60–70 %. Energiaviraston mukaan taajuusmuuttajilla voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä tehtaissa. Ei siis ole yllättävää, että moottorikäyttöjä käytetään laajalti monilla teollisuudenaloilla ja monissa laitoksissa. Näiden moottorijärjestelmien pysyminen käyttökunnossa on varmistettava ylläpito- ja vianhakutoimin.

Lue lisää

Peruskäsitteet

Artikkeli
Fluke 393 FC

Mitä true-RMS tarkoittaa?

. . .

Artikkeli
Steps for measuring resistance with a digital multimeter

Kuinka resistanssi mitataan

Artikkeli
Left: Jaws of ac-only current transformer clamp meters close tightly. Right: A sensor sits in the air gap between the jaws of Hall Effect clamp meters.

Mitä ovat Hall-ilmiötä (AC, DC) käyttävät pihtimittarit?

Hall Effect clamp meters can measure both ac and dc current up to the kilohertz (1000 Hz) range

Turvallisuus

Artikkeli
Electrical safety myth #1

Neljä myyttiä sähköturvallisuudesta

Teollisuuslaitoksissa sähköturvallisuusmääräysten noudattaminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuuteen . . .

Vianhaku

Artikkeli
Troubleshooting the Most Common Power Quality Problems

Top 5 sähkönlaadun ongelmaa, jotka voit ratkaista sähkönlaadun analysaattoreilla

Tavallisimpien sähkönlaadun ongelmien vianmääritys – jännitehäiriöt ja harmoniset yliaallot. Tarvittavat työkalut, ongelmatyypit