Finish

Mitä jatkuvuus tarkoittaa?

16.Lok.2020 | Sähkö

Jatkuvuus tarkoittaa katkeamatonta virran etenemistietä. Jos vaikkapa suljettu kytkin on toiminnassa, sillä on jatkuvuutta.

Jatkuvuustesti on nopea tapa tarkistaa, onko piiri avoin vai suljettu. Ainoastaan suljetulla, yhtenäisellä piirillä (joka on kytketty toimintaan) on jatkuvuutta.

Jatkuvuustestissä digitaalinen yleismittari lähettää pienen virran piirin läpi ja mittaa piirin vastuksen.

Jos mittarissa on jatkuvuussummeri, se antaa äänimerkin havaitessaan suljetun piirin. Summerin laukaisemiseen vaadittu vastusmäärä vaihtelee mittareittain, mutta useimmissa mittareissa 0–50 ohmin mittausarvot tulkitaan jatkuvuudeksi.

Äänimerkki nopeuttaa mittausta, koska tällöinei tarvitse seurata mittarin näyttöä testauksen aikana.

Jatkuvuustestauksella voi tarkistaa seuraavia asioita:

  • onko sulake kunnossa vai palanut
  • ovatko johtimet auenneet tai oikosulussa
  • toimivatko kytkimet oikein
  • ovatko piirin reitit esteettömiä (selvitetään piirin tai johtimen paikannuksella).

Jatkuvuustestausta voi kokeilla ainoastaan silloin, kun testattavassa piirissä EI ole jännitettä.

Turvallisuus

Kytke aina laite irti virtalähteestä tai katkaise virta pääkatkaisijalla ennen jatkuvuustestauksen suorittamista. Varmista, että kaikkien kondensaattorien varaus on turvallisesti purettu.

Jos jatkuvuustestauksen aikana havaitaan jännite, useimmissa mittareissa on ylikuormitussuojaus mittarin jänniteluokituksen mukaisiin ohmilukemiin saakka. Useimmissa Fluken mittalaitteissa tämä tarkoittaa jännitettä 1 000 VAC.

Lähde: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.