Polski

5 powodów, dla których należy monitorować zużycie energii

Jakość zasilania, Zarządzanie jakością energii

Możliwość ilościowego określenia zużywanej energii ma kluczowe znaczenie dla zakładu i Twojego zespołu. Monitorowanie zużycia energii przez zakład zapewnia dostęp do danych potrzebnych przy podejmowaniu istotnych decyzji w zakresie zarządzania energią.

Dlaczego warto monitorować zużycie energii za pomocą rejestratora energii?

  • Zapoznaj się z możliwościami istniejącej tablicy rozdzielczej
  • Wyszukuj i usuwaj przyczyny wyzwalania wyłączników
  • Identyfikuj koszty w zakresie zużycia energii
  • Wykrywaj źródła strat energii
Przygotowanie do przeprowadzenia analizy obciążeń przy użyciu rejestratora zasilania Fluke 1746.

Przygotowanie do przeprowadzenia analizy obciążeń przy użyciu rejestratora zasilania Fluke 1746.

1. Bezpieczeństwo zakładu

Przed dodaniem nowego obciążenia elektrycznego do istniejącego panelu lub systemu elektrycy często muszą najpierw przeprowadzić analizę obciążeń. Dlaczego? Wymaga tego inspektor instalacji elektrycznej, inżynier elektryk, który wykonał projekt instalacji, lub inwestor, który chce dołożyć dodatkowe obciążenie. Celem tego jest określenie, czy wydajność instalacji jest wystarczająca, aby dodawać nowe obciążenia.

Analiza obciążeń polega na użyciu rejestratora energii do dokumentowania istniejących poziomów obciążenia (pobór prądu trójfazowego) na przestrzeni czasu. Głównym powodem jest tutaj zachowanie bezpieczeństwa. Pozytywnym argumentem przemawiającym za wykonywaniem analizy obciążeń jest to, że może ona służyć zapewnieniu zgodności z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Negatywną stroną jest fakt, że niewykonanie analizy obciążeń przed dodaniem nowych obciążeń może spowodować przeciążenie istniejącego źródła energii elektrycznej, tworząc zagrożenie dla bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej.

2. Zarządzanie kosztami energii i możliwości uzyskiwania oszczędności

Choć wydatki na energię są znaczną częścią ogólnych kosztów operacyjnych, wiele firm nie wie, na co dokładnie wydaje pieniądze, ponieważ miesięczny rachunek za energię jest mało czytelny i nie zawiera informacji, kiedy i gdzie zużycie energii było takie samo lub nadmierne w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Rejestrując zużycie energii na głównym przyłączu elektrycznym, a następnie przy dużych obciążeniach i w instalacjach podrzędnych, można określić poziom zużycia energii w różnych okresach czasu, a także cel zużycia i koszt godzinowy. Dzięki tym danym bez problemu uda się wykryć kilka miejsc, w których marnuje się energię, czemu można przeciwdziałać poprzez zmianę samego sposobu pracy, np. wyłączając niektóre urządzenia, zmniejszając obciążenia w okresie najwyższych cen lub zmieniając harmonogram pracy urządzeń tak, aby pracowały w okresach niższych stawek.

3. Dokładność rachunku za prąd

Właściciele dużych i średnich obiektów często dokonują montażu podrzędnych urządzeń pomiarowych w celu rozliczania poszczególnych użytkowników za zużycie energii. Jednakże te podrzędne urządzenia pomiarowe są często niepoprawnie zainstalowane, poddając w wątpliwość dokładność rachunków. Problemy z instalacjami są różne i obejmują m.in. odwrotnie zainstalowane przetworniki, przetworniki prądowe podłączone pod niewłaściwą fazę i błędy w konfiguracji podrzędnego urządzenia pomiarowego.

Dobrą praktyką jest dodatkowe sprawdzenie odczytu za pomocą przenośnego rejestratora energii. Dane z rejestratora dają przybliżony szacunek rzędu wielkości dla porównania rzeczywistego zużycia ze zużyciem, na podstawie którego wystawiony jest rachunek. Znaczna różnica między kwotą naliczoną za wykorzystanie energii elektrycznej i danymi z rejestratora będzie sygnalizować potrzebę zbadania konfiguracji podrzędnego urządzenia pomiarowego.

4. Rabaty i zachęty finansowe

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne oferują zachęty i rabaty, chcąc nakłonić swoich klientów do ograniczenia zużycia energii. Celem jest obsłużenie większej liczby klientów korzystających z tego samego źródła zasilania, ponieważ budowa nowych elektrowni jest zbyt kosztowna. Wiele dostępnych zachęt i rabatów dotyczy modernizacji budynków, na przykład poprzez zastosowanie oświetlenia energooszczędnego i wydajnych silników oraz wymianę rozruszników silników na napędy falownikowe.

Aby udzielić zachęty finansowej, dostawcy energii często żądają weryfikacji oszczędności energii — jest to idealna okazja do przeprowadzenia analizy obciążeń. Wykonanie analizy obciążeń przed modernizacją dostarczy danych podstawowych o obecnym zużyciu energii, natomiast analiza obciążeń po modernizacji pozwoli sprawdzić osiągnięty poziom oszczędności energii.

5. Rozwiązywanie problemów z jakością zasilania

W wielu przypadkach jedynym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest rejestracja i analiza danych zebranych na przestrzeni długiego okresu czasu. W takich zaawansowanych scenariuszach rozwiązywania problemów rejestratory zasilania są niezbędne, a także znacznie tańsze i łatwiejsze w użyciu niż bardziej złożone analizatory zasilania.

Dobrym przykładem jest sytuacja przypadkowego zadziałania wyłącznika. Przyczyną tego wcale nie muszą być oczywiste zdarzenia, jak rozruch dużego silnika. W rzeczywistości może to okazać się być skutkiem zupełnie losowej sytuacji lub wystąpić, gdy w pobliżu nie ma elektryka, który mógłby zbadać sytuację (np. w środku nocy). Ponieważ monitorowanie przez technika ds. konserwacji obciążenia instalacji do czasu zadziałania wyłącznika jest niepraktyczne, pomocne w rozwiązaniu tego problemu jest podłączenie rejestratora zasilania po stronie obciążenia wyłącznika, co pozwoli zarejestrować pobór prądu na przestrzeni czasu.

Powiązane zasoby