Polski

Testowanie i monitorowanie wyładowań niezupełnych

Wykrywanie nieszczelności

Wyładowania niezupełne mogą być niebezpieczne i kosztowne w naprawie, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte. Wyładowania szczelinowe oraz aktywności powierzchniowe to rodzaje wyładowań niezupełnych (PD), które charakteryzują się najsilniejszą tendencją do powodowania uszkodzeń sprzętu lub tworzenia łuku elektrycznego. Obrazowanie akustyczne, które pozwala wykryć nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza i gazu, można również wykorzystać do detekcji wyładowań niezupełnych.

Fluke ii910

Wyładowania niezupełne emitują dźwięk w zakresie częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki kamerze dźwiękowej o wysokiej czułości, takiej jak precyzyjna kamera dźwiękowa Fluke ii910, można wykrywać i dokładnie lokalizować wyładowania niezupełne. Model ii910 nakłada mapę dźwięku na obraz w świetle widzialnym, co ułatwia lokalizowanie źródła.

Miejsca występowania wyładowań niezupełnych

Na ogół zjawisko PD zachodzi w przypadku obecności wysokiego napięcia, gdy usterki różnego typu prowadzą do uszkodzenia izolacji pod wpływem stresu wywołanego tym napięciem. Wyładowania zachodzące w szczelinach wynikają z przebicia szczeliny w izolacji. Z kolei aktywności powierzchniowe są powodowane zanieczyszczeniem izolacji i występują na zewnątrz izolacji. Te zjawiska mogą występować w urządzeniach o wysokim napięciu, takich jak systemy transmisji i dystrybucji lub w maszynach elektrycznych wysokiego napięcia, np. w generatorach czy silnikach.

Ponieważ wyładowania niezupełne przyczyniają się do uszkodzenia urządzenia stopniowo, często trudno jest określić, jak poważne jest uszkodzenie na daną chwilę. Regularne przeprowadzanie kontroli przy pomocy precyzyjnej kamery dźwiękowej Fluke ii910 przyspiesza i ułatwia proces wstępnego wykrywania i monitorowania. Wystarczy przeskanować sprzęt w poszukiwaniu potencjalnych problemów. Pomocne może być skupienie się na punktach połączeń systemu, ponieważ tam najczęściej dochodzi do wyładowań niezupełnych.

Obsługa przyrządu Fluke ii910 nie wymaga doświadczenia z obrazowaniem akustycznym ani wykrywaniem PD.

Korzystanie z przyrządu Fluke ii910 do badania PD

Krok 1. Włączenie zasilania. Włącz precyzyjną kamerę dźwiękową Fluke ii910, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy.

Krok 2. Zapoznanie się z menu. Aby wyświetlić menu narzędzi, należy dotknąć wyświetlacza palcem. (Aby je zamknąć, należy dotknąć wyświetlacza w dowolnym miejscu poza menu).

Krok 3. Tryb rejestracji. Dotknij ikony trybu rejestracji i wybierz odpowiednią opcję.

 • Dostępne opcje: Tryb obrazu, Tryb filmu lub Tryb PDQ.

Krok 4. Tworzenie folderu. Użyj folderów, aby porządkować pliki. Nowo zarejestrowane pliki są zapisywane w folderze o nazwie wyświetlanej na ekranie. Pliki można przeglądać według nazwy folderu lub sygnatury czasowej.

 • Dotknij nazwy folderu wyświetlanej u dołu ekranu. (Zostanie wyświetlona lista nazw folderów z opcją Utwórz folder).
 • Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę pliku.

Krok 5. Celowanie kamerą. Idealna odległość wynosi od 1 do 8 metrów. Przy dobrej widoczności w linii prostej odległość pomiaru jest większa — do 21 metrów.

Krok 6. Pasmo częstotliwości. Użyj domyślnego pasma częstotliwości jako punktu początkowego.

Fluke ii910

Krok 7. Wykrywanie i rejestracja. Niezależnie od wybranego trybu rejestracji obrazu proces jest bardzo prosty. Nakieruj kamerę na obszar zainteresowania. Gdy ten obszar wyświetli się bez problemów, naciśnij przycisk rejestracji.

 • Tryb obrazu. Naciśnij przycisk rejestracji, aby zapisać zdjęcie. Po zapisaniu obrazu na ekranie pojawi się mały obraz (miniatura).
  • Dotknij ikony obrazu, aby dodać notatki, notatki zdjęciowe lub znaczniki. (Można to zrobić później).
  • (Wskazówka: tryb obrazu rejestruje zdjęcie sceny z nakładającym się obrazem dźwiękowym i zapisuje je w formacie .png lub .jpg).
 • Tryb filmu. Naciśnij przycisk rejestracji, aby rozpocząć nagrywanie.
  • Ponownie naciśnij przycisk rejestracji, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film. (Można to zrobić później).
  • Dotknij ikony filmu, aby dodać notatki, notatki wideo lub znaczniki.
 • Tryb PDQ. Upewnij się, że dźwięk dochodzi z obszaru oznaczonego kółkiem.
  • Naciśnij przycisk rejestracji, aby rozpocząć. Kamera automatycznie zarejestruje około 1,5 s danych.

Krok 8. Przesyłanie plików. Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć kamerę Fluke ii910 do komputera. (Na liście dysków komputera pojawi się napęd USB).

 • Otwórz folder napędu USB, aby wyświetlić zapisane zdjęcia i filmy wideo.
 • Skopiuj wybrane pliki na dysk lokalny komputera.
 • Po zakończeniu przesyłania bezpiecznie usuń napęd USB z komputera.

Krok 9. Wyłączanie. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz. Dotknij przycisku OK na ekranie.

Raportowanie wyładowania niezupełnego

Po przesłaniu wszystkich obrazów i filmów do komputera generator raportów online precyzyjnej kamery dźwiękowej Fluke ii910 pozwala stworzyć kompleksowe raporty w zaledwie kilka minut. Można je udostępniać kierownikom lub innym technikom serwisowym, którzy są odpowiedzialni za rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Ponadto można wracać do tych raportów w celu weryfikacji skuteczności dokonanych napraw.