Polski

What is a digital multimeter?

Parametry elektryczne

Multimetr cyfrowy to przyrząd służący do pomiaru dwóch lub więcej wartości elektrycznych — głównie napięcia (woltów), prądu (amperów) i rezystancji (omów). Jest to standardowy przyrząd diagnostyczny dla techników w branży elektrycznej/elektronicznej.

Multimetry cyfrowe już dawno temu zastąpiły analogowe mierniki igłowe ze względu na większą dokładność, niezawodność i wyższą impedancję. Firma Fluke wprowadziła swój pierwszy multimetr cyfrowy w 1977 roku.

Multimetry cyfrowe łączą w sobie możliwości różnych mierników jednozdaniowych — woltomierza (do pomiaru napięcia), amperomierza (prąd) i omomierza (rezystancja). Często oferują one kilka dodatkowych wyspecjalizowanych funkcji lub zaawansowanych opcji. Dzięki temu technicy o określonych potrzebach mogą znaleźć model odpowiedni do swoich potrzeb.

W większości przypadków przód multimetru cyfrowego obejmuje cztery następujące elementy:

  • Wyświetlacz: na którym można zobaczyć wskazania pomiarów.
  • Przyciski: służące do wyboru różnych funkcji; opcje różnią się w zależności od modelu.
  • Pokrętło (lub przełącznik obrotowy): służące do wyboru głównych trybów pomiarowych (napięcia, prądu, rezystancji).
  • Gniazda wejściowe: służące do podłączania przewodów pomiarowych.
Co to jest multimetr cyfrowy?

Przewody pomiarowe to elastyczne, izolowane przewody podłączane do multimetru cyfrowego (czerwony — dodatni, czarny — ujemny). Służą jako przewodnik pomiędzy badanym elementem a multimetrem. Końcówki sondy na każdym przewodzie są używane do pomiaru obwodów.

Terminy „counts” i „digits” są używane do opisywania rozdzielczości multimetru cyfrowego, która informuje o tym, jak dokładne pomiary można wykonać za pomocą danego miernika. Znając rozdzielczość multimetru, technik może ustalić, czy możliwe jest zaobserwowanie niewielkiej zmiany mierzonego sygnału.

Przykład: za pomocą multimetru cyfrowego o rozdzielczości 1 mV dla zakresu 4 V można zaobserwować zmiany wynoszące 1 mV (1/1000 V) podczas odczytu 1 V.

Multimetry cyfrowe są zazwyczaj pogrupowane według liczby wyświetlanych wskazań (do 20 000).

Zasadniczo multimetry dzielą się na kilka kategorii:

  • do użytku ogólnego
  • standardowe
  • zaawansowane
  • kompaktowe
  • bezprzewodowe

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego multimetru? Skorzystaj z narzędzia wyboru multimetrów cyfrowych.

Bezpieczeństwo

Każde zastosowanie multimetru cyfrowego stwarza potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas wykonywania pomiarów elektrycznych. Przed użyciem jakiegokolwiek elektrycznego przyrządu pomiarowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur obsługi, środków ostrożności i ograniczeń.