Polski

5 najważniejszych przyrządów do wyszukiwania i usuwania awarii dla każdego małego zespołu

Parametry elektryczne

Jeśli w Twoim małym zespole nie ma elektryka i specjalistów ds. konserwacji, możesz rozważyć zainwestowanie w pięć przyrządów do wyszukiwania i usuwania awarii w układach elektrycznych, aby szybko identyfikować podstawowe problemy elektryczne w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sieciach, silnikach i panelach elektrycznych. Wykonanie kilku testów z użyciem tych przyrządów pozwala określić, czy konieczne jest wezwanie specjalisty, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Podobnie, jak w przypadku innych prac elektrycznych, otwieranie paneli i pomiar parametrów prądu elektrycznego mogą być niebezpieczne. Należy poświęcić czas na założenie odpowiednich środków ochrony osobistej i przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, takich jak normy dotyczące blokowania i oznaczania czy wytyczne obowiązujące w danym regionie.

1. Wyszukiwanie i usuwanie awarii w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji za pomocą termometru na podczerwień

Termometr na podczerwień, taki jak Fluke 64 MAX, może pomóc w wyszukiwaniu i usuwaniu awarii w nieprawidłowo działających systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Korzystanie z termometru może pomóc w wykryciu problemów, zanim w systemie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wystąpią nietypowe dźwięki lub dziwne zapachy, zwiększone zapylenie, albo wzrosną koszty rachunków za energię. Termometr służy do kontroli i regularnego sprawdzania następujących elementów:

  • Działanie nagrzewnic elektrycznych
  • Temperatura separatora kondensatu
  • Zasilacze panelu ogrzewania, wentylacji i konserwacji
  • Temperatura wody w kotle grzewczym
  • Dokładność termostatu
  • Temperatura powierzchni spirali czynnika chłodniczego
  • Temperatura skraplacza
Termometr na podczerwień Fluke 64 MAX

Ponieważ termometr umożliwia pomiary temperatury z większej odległości, można go również użyć do bezpiecznego sprawdzania gorących i zimnych punktów, temperatury powietrza wylotowego, dystrybucji powietrza w kanałach oraz temperatury sprzętu montowanego na suficie.

Po wdrożeniu termometru dystansowego w planie konserwacji należy stworzyć mapę odniesienia dla normalnych temperatur urządzeń systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz silników i paneli w całym zakładzie. Podczas kontroli w placówce należy zanotować wszystkie pomiary temperatury, które są wyższe lub niższe od wartości odniesienia. W przypadku wykrycia rozbieżności można skontaktować się ze specjalistą ds. konserwacji i wskazać miejsce naprawy.

2. Wyszukiwanie i usuwanie awarii w panelach i silnikach za pomocą kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna może być wydajnym przyrządem do konserwacji zapobiegawczej, służącym do identyfikacji podstawowych problemów, takich jak przegrzewanie się paneli i silników. Jeśli w panelu lub silniku wydziela się zbyt duża ilość ciepła, kamera termowizyjna umożliwia wykrycie tego faktu bez otwierania pokryw. Regularne inspekcje termiczne i kontrole w całym zakładzie umożliwiają wczesne wykrywanie problemów, co pozwala je naprawić, zanim spowodują poważne awarie.

Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120 jest na tyle mała, że można ją zawsze nosić przy sobie. Podobnie jak w przypadku termometru na podczerwień, warto użyć kamery termowizyjnej do inspekcji zasobów w celu określenia parametrów odniesienia i wyszukiwania zmian temperatury w późniejszym czasie. Funkcja oznaczania zasobów w modelu PTi120 umożliwia śledzenie zasobów i obrazów kontrolnych.

Choć jest wystarczająco mała, aby zmieścić się w kieszeni lub na dnie torby na narzędzia, kamera PTi120 jest na tyle wydajna, że umożliwia wykrywanie potencjalnych problemów w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 150°C. Obrazy są wyświetlane na ekranie 3,5” z nakładką IR-Fusion. Sprawdzanie urządzeń jest proste i szybkie.

Kompaktowa kamera termowizyjna Fluke PTi120 

3. Wyszukiwanie i usuwanie awarii w panelach za pomocą testera elektrycznego

Tester elektryczny może pomóc w wykryciu możliwych problemów w panelach elektrycznych. Jeśli zasilanie nie dociera do urządzenia, rozpoczęcie kontroli za pomocą testera elektrycznego od panelu może pomóc w ustaleniu, gdzie występują problemy — czy jest to uszkodzony wyłącznik czy też problem z doprowadzeniem zasilania.

Dodanie testera elektrycznego Fluke T6-1000 do torby narzędziowej umożliwi szybkie i łatwe pomiary prądu przemiennego oraz napięcia i częstotliwości. Dzięki technologii FieldSense™ pomiary mogą być wykonywane za pomocą otwartych cęgów o najszerszym rozstawie w branży, bez konieczności kontaktu z przewodem pod napięciem. Choć nadal należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i stosować właściwe środki ochrony osobistej podczas wykonywania pomiarów, praca jest dużo szybsza, gdy nie trzeba wyciągać przewodów pomiarowych.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby stwierdzić brak napięcia lub inne pomiary zasilania. Jeśli zauważysz, że pomiary nie są zgodne ze specyfikacją producenta urządzenia, prawdopodobnie wystąpił problem. Pozwala to uzyskać informacje niezbędne do uzasadnienia konieczności zatrudnienia zespołu konserwacyjnego oraz określić, jakiego rodzaju problem musi on usunąć.

Tester elektryczny Fluke T6-1000

4. Wyszukiwanie i usuwanie awarii oraz monitorowanie maszyn obrotowych przy użyciu czujników drgań

Zastosowanie czujnika drgań w zestawie narzędzi i przyrządów do konserwacji zapobiegawczej ułatwia monitorowanie zasobów w zakładzie i szybkie rozwiązywanie problemów z silnikami i napędami. Wszystkie silniki i napędy wibrują, a z czasem drgania te mogą powodować kosztowne problemy, takie jak utrata wyważenia lub poluzowanie wału, niewspółosiowość lub zużycie łożyska. Tego typu problemy często powodują efekt kaskadowy, co prowadzi do uszkodzenia kolejnych urządzeń, jeśli awaria nie zostanie szybko wykryta i naprawiona.

Czujniki drgań Fluke 3561 FC można zainstalować w ciągu około godziny oraz łatwo skalować, aby objąć pomiarem cały budynek, szczególnie w połączeniu z oprogramowaniem Fluke Connect™ Condition Monitoring (FCCM). Czujniki te śledzą trójosiowe trendy w zakresie drgań i temperatury w urządzeniu. Czujniki są w stanie śledzić zmiany w czasie, co pozwala na wykrycie zużywania się elementów w silnikach. Dane te pozwalają określić, kiedy należy zaplanować konserwację, ponieważ temperatura może być pierwszym wskaźnikiem zbliżającej się awarii silników, pomp i łożysk.

Czujnik drgań 3561 FC

5. Wyszukiwanie i usuwanie awarii w sieci przy pomocy lokalizatora usterek

W przypadku problemów z siecią im szybciej będzie można je zlokalizować, tym szybciej będzie można je naprawić. Nieprawidłowo działający kabel może powodować przerwy w połączeniach sieciowych lub brak połączenia w zakładzie.

Dodanie wizualnego lokalizatora usterek VisiFault™ firmy Fluke do listy przyrządów do konserwacji zakładu ułatwia diagnozowanie prostych problemów z połączeniami światłowodowymi bez konieczności każdorazowego wzywania specjalistów. VisiFault™ to tester ciągłości kabli, który może być używany przez pracowników bez konieczności obszernego szkolenia. Zasilany laserowo tester może pomóc w odnalezieniu przerw w przewodach, złączach i rozdzielaczach. Umożliwia również lokalizowanie włókien i sprawdzanie ciągłości oraz polaryzacji kabla, zarówno w trybie ciągłym, jak i migającym. Lokalizator został zaprojektowany do współpracy ze złączami 2,5 mm i 1,25 mm, co upraszcza podłączanie, a długi czas pracy baterii ułatwia pracownikom użytkowanie tego przyrządu do konserwacji.

Wizualny lokalizator usterek VisiFault™

Powiązane zasoby