Polski

Jak zmierzyć napięcie prądu przemiennego

Jak zmierzyć napięcie prądu przemiennego
 1. Obróć pokrętło do położenia ṽ. Niektóre multimetry cyfrowe (DMM) mają również zakres m ṽ. Jeśli nie znasz napięcia w obwodzie, wybierz najwyższy zakres napięcia i ustaw pokrętło w położeniu ṽ.

  Wskazówka: Większość multimetrów uruchamia się w trybie automatycznego zakresu i będzie wybierać zakres pomiarowy na podstawie faktycznego napięcia.

 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 3. Następnie włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 4. Podłącz przewody pomiarowe do obwodu: najpierw czarny, a następnie czerwony.

  Uwaga: Napięcie  ac nie ma polaryzacji.

  Przestroga: nie dotykaj palcami końcówek przewodów pomiarowych. Nie dopuść do zetknięcia się końcówek przewodów.

 5. Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu. Po wykonaniu pomiaru wyjmij najpierw czerwony przewód pomiarowy, a następnie czarny.

Inne przydatne funkcje podczas wykonywania pomiarów napięcia AC

 1. Naciśnij przycisk RANGE, aby wybrać określony, stały zakres pomiarowy.
 2. Naciśnij przycisk HOLD, aby zarejestrować stabilną wartość pomiaru. Będzie można ją zobaczyć po wykonaniu pomiaru.
 3. Naciśnij przycisk MIN/MAX, aby zarejestrować najniższą/najwyższą wartość pomiaru. Multimetr cyfrowy emituje sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy nowe wskazanie zostanie zarejestrowane.
 4. Naciśnij przycisk pomiaru względnego (REL), aby ustawić bieżące wskazanie multimetru jako wartość odniesienia. Wyświetlane wskazania będą miały wartość podaną względem wartości odniesienia w dół lub górę.

  Wskazówka: częstym i poważnym błędem jest wkładanie przewodów pomiarowych do złych gniazd wejściowych. Należy tego unikać. Może to prowadzić do powstania niebezpiecznego łuku elektrycznego. W przypadku pomiaru napięcia AC należy upewnić się, że czerwony przewód został umieszczony w gnieździe wejściowym oznaczonym symbolem V, a nie A. Na wyświetlaczu powinien być wyświetlany symbol ṽ. Umieszczenie przewodów pomiarowych w wejściu A lub mA spowoduje zwarcie w mierzonym obwodzie.

Analiza pomiarów napięcia AC

 • Napięcie źródeł prądu przemiennego (AC) nie ma stałej wartości ze względu na wahania w sieci rozdzielczej.
 • Jeśli wskazanie napięcia różni się od spodziewanej wartości, najprawdopodobniej będzie to wynik niższy niż od normalnego.
 • Ogólnie napięcie w sieciach zasilających AC powinno mieścić się w granicach od -10% do +5%.
 • Pomiary napięcia wykonane w różnych punktach sieci różnią się od siebie. Patrz tabela poniżej.
Zakresy napięcia sieci*
ZasilanieZakres na przyłączuZakres w punkcie użytkowania
ZadowalającyDopuszczalnyZadowalającyDopuszczalny
120, 1Φ114–126110–127110–126106–128
120/240, 1Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
120/208, 3Φ114/197–126/110/191–127/220110/191–126/218106/184–127/220
120/240, 3Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
277/480, 3Φ263/456–291/504254/440–293/508254/440–291/504264/424–293/508

* w woltach

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Znajdź odpowiedni multimetr