Polski

Jak mierzyć częstotliwość

Podstawy

Obwody i sprzęt mogą być zaprojektowane do działania ze stałą lub zmienną częstotliwością. Mogą one działać nieprawidłowo w przypadku częstotliwości innej niż podana w specyfikacji.

Na przykład silnik prądu przemiennego zaprojektowany do pracy przy częstotliwości 60 Hz działa wolniej, jeśli częstotliwość jest mniejsza niż 60 Hz, lub szybciej, jeśli częstotliwość przekracza 60 Hz. Każda zmiana częstotliwości silnika prądu przemiennego wpływa proporcjonalnie na jego prędkość obrotową. Pięcioprocentowe zmniejszenie częstotliwości powoduje pięcioprocentowe zmniejszenie prędkości obrotowej silnika.

Niektóre multimetry cyfrowe oferują opcjonalne tryby związane z pomiarem częstotliwości:

 • Tryb licznika częstotliwości: służy on do pomiaru częstotliwości sygnałów prądu przemiennego. Może być wykorzystywany do pomiarów częstotliwości podczas wyszukiwania i usuwania awarii sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Tryb zapamiętywania wartości minimalnych i maksymalnych (MIN MAX): Umożliwia rejestrowanie pomiarów częstotliwości w zdefiniowanym okresie. To samo możliwe jest w przypadku napięcia, prądu i rezystancji.
 • Tryb automatycznego zakresu: automatycznie wybiera zakres pomiaru częstotliwości. Jeśli częstotliwość mierzonego napięcia jest poza zakresem pomiaru częstotliwości, multimetr cyfrowy nie może wyświetlić dokładnego pomiaru. Informacje dotyczące konkretnych zakresów pomiarowych częstotliwości można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Multimetry cyfrowe z symbolem częstotliwości na tarczy pokrętła

 1. Obróć pokrętło do położenia Hz.
  • Zazwyczaj to położenie jest oznaczone jeszcze co najmniej jedną inną funkcją.
  • W niektórych miernikach częstotliwość jest funkcją podrzędną, którą wybiera się poprzez naciśnięcie przycisku i ustawienie pokrętła w położeniu AC lub DC.
 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 3. Następnie włóż czerwony przewód do gniazda V Ω.
  • Po zakończeniu odłącz przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a następnie czarny.
 4. Najpierw podłącz czarny przewód pomiarowy, a następne czerwony.
  • Po zakończeniu odłącz przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a następnie czarny.
 5. Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
  • Po prawej stronie wskazania powinien pojawić się symbol Hz.

Multimetry cyfrowe z przyciskiem częstotliwości

Jak mierzyć częstotliwość?
 1. Przekręć pokrętło w położenia napięcia AC (Wskaźnik napięcia AC). Jeśli nie znasz napięcia w obwodzie, ustaw najwyższy zakres napięcia.
  • Większość multimetrów cyfrowych uruchamia się w trybie automatycznego zakresu i będzie wybierać zakres pomiarowy na podstawie faktycznego napięcia.
 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 3. Następnie włóż czerwony przewód do gniazda V Ω.
 4. Podłącz przewody pomiarowe do obwodu.
  • Położenie przewodów pomiarowych jest dowolne.
  • Po zakończeniu odłącz przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a następnie czarny.
 5. Odczytaj wskazanie napięcia na wyświetlaczu.
 6. Gdy multimetr jest wciąż podłączony do obwodu, naciśnij przycisk Hz.
 7. Odczytaj wskazanie częstotliwości na wyświetlaczu.
  • Po prawej stronie wskazania na wyświetlaczu powinien pojawić się symbol Hz.

Uwagi dotyczące pomiaru częstotliwości

Zniekształcenia występujące w niektórych obwodach mogą uniemożliwiać uzyskanie dokładnych pomiarów częstotliwości. Przykład: napędy falownikowe (VFD) mogą powodować zniekształcenia częstotliwości.

Podczas testowania VFD użyj ustawienia filtra dolnoprzepustowego (Jak mierzyć częstotliwość) ac V (Wskaźnik napięcia AC), aby uzyskać dokładne odczyty. W przypadku mierników bez ustawienia Jak mierzyć częstotliwośćWskaźnik napięcia AC przekręć pokrętło w położenie wskazujące napięcie DC, a następnie ponownie naciśnij przycisk Hz, aby zmierzyć częstotliwość przy ustawieniu napięcia stałego. Jeśli miernik umożliwia odsprzężony pomiar częstotliwości, można spróbować również zmienić zakres napięcia w celu skompensowania zakłóceń.

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Znajdź odpowiedni multimetr