Polski

Jak mierzyć częstotliwość

27 Październik 2020 | Multimetry cyfrowe

W przypadku multimetru cyfrowego z ustawieniem częstotliwości (symbol Hz) na pokrętle:

 1. Obróć pokrętło do położenia Hz. Zazwyczaj to położenie jest oznaczone jeszcze co najmniej jedną inną funkcją. W niektórych miernikach częstotliwość jest funkcją podrzędną, którą wybiera się poprzez naciśnięcie przycisku i ustawienie pokrętła w położeniu AC lub DC.
 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 3. Następnie włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda V Ω. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 4. Najpierw podłącz czarny przewód pomiarowy, a następne czerwony przewód pomiarowy. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 5. Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu. Po prawej stronie wskazania powinien pojawić się symbol Hz.

W przypadku multimetru cyfrowego z przyciskiem częstotliwości (Hz):

Jak mierzyć częstotliwość
 1. Obróć pokrętło do położenia napięcia AC (Wskaźnik napięcia AC). Jeśli nie znasz napięcia w obwodzie, ustaw najwyższy zakres napięcia.

  Wskazówka: większość multimetrów cyfrowych uruchamia się w trybie automatycznego zakresu i będzie wybierać zakres pomiarowy na podstawie faktycznego napięcia.

 2. Najpierw włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
 3. Następnie włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda V Ω.
 4. Podłącz przewody pomiarowe do obwodu. Położenie przewodów pomiarowych jest dowolne. Po zakończeniu wyjmij przewody w odwrotnej kolejności: najpierw czerwony, a potem czarny.
 5. Odczytaj wskazanie napięcia na wyświetlaczu.
 6. Gdy multimetr jest wciąż podłączony do obwodu, naciśnij przycisk Hz.
 7. Odczytaj wskazanie częstotliwości na wyświetlaczu. Po prawej stronie wskazania na wyświetlaczu powinien pojawić się symbol Hz.

Przegląd pomiaru częstotliwości

Obwody i urządzenia mogą być przeznaczone do pracy przy stałej lub zmiennej częstotliwości. Mogą one działać nieprawidłowo w przypadku innej częstotliwości niż podana w specyfikacji.

Przykład: Silnik prądu przemiennego przeznaczony do pracy z częstotliwością 60 Hz pracuje wolniej w przypadku częstotliwości poniżej 60 Hz lub szybciej w przypadku wartości przekraczającej 60 Hz. Każda zmiana częstotliwości silnika prądu przemiennego wpływa proporcjonalnie na jego prędkość obrotową. Pięcioprocentowe zmniejszenie częstotliwości powoduje pięcioprocentowe zmniejszenie prędkości obrotowej silnika.

Niektóre multimetry cyfrowe są wyposażone w opcjonalne tryby pomiaru częstotliwości:

 • Tryb licznika częstotliwości: służy on do pomiaru częstotliwości sygnałów prądu przemiennego. Może być wykorzystywany do pomiarów częstotliwości podczas wyszukiwania i usuwania awarii sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Tryb zapamiętywania wartości minimalnych i maksymalnych (MIN MAX): umożliwia rejestrowanie pomiarów częstotliwości w danym okresie. To samo możliwe jest w przypadku napięcia, prądu i rezystancji.
 • Tryb automatycznego zakresu: automatycznie wybiera zakres pomiaru częstotliwości. Jeśli częstotliwość mierzonego napięcia wykracza poza zakres pomiarowy częstotliwości, nie jest możliwe wyświetlenia dokładnego pomiaru na multimetrze cyfrowym. Informacje dotyczące konkretnych zakresów pomiarowych częstotliwości można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Zniekształcenia występujące w niektórych obwodach mogą uniemożliwiać uzyskanie dokładnych pomiarów częstotliwości. Przykład: napędy falownikowe (VFD) mogą powodować zniekształcenia częstotliwości.

Aby uzyskać dokładne wskazania podczas pomiarów napędów falownikowych, należy wybrać ustawienie filtra dolnoprzepustowego (Jak mierzyć częstotliwość) napięcia AC (Wskaźnik napięcia AC). W przypadku mierników bez ustawienia Jak mierzyć częstotliwość Wskaźnik napięcia AC należy obrócić pokrętło do położenia napięcia DC, a następnie nacisnąć ponownie przycisk Hz, aby dokonać pomiaru częstotliwości na ustawieniu napięcia DC. Jeśli miernik umożliwia odsprzężony pomiar częstotliwości, można spróbować również zmienić zakres napięcia w celu skompensowania zakłóceń.

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Znajdź odpowiedni multimetr