Polski

Porównanie mierników cęgowych z multimetrami cyfrowymi

Podstawy

Multimetr cyfrowy służy zasadniczo do pomiaru napięcia, a także natężenia prądu w pewnym zakresie. Miernik cęgowy jest w zasadzie amperomierzem o pewnych możliwościach pomiaru napięcia. Są to zdecydowanie różne przyrządy, a każdy z nich ma swoje zalety.

Multimetr cyfrowy (DMM) to przyrząd przeznaczony do pracy z układami elektronicznymi, ponieważ charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i umożliwia pomiar w miliwoltach, miliamperach i miliomach. Pozwala również na wykonywanie pomiarów elektrycznych, choć natężenie prądu jest zwykle ograniczone do mniej niż 20 amperów. Multimetr cyfrowy może jednak mierzyć wyższe natężenia prądu, jeśli zostanie wyposażony w podłączane cęgi.

Miernik cęgowy mierzy zazwyczaj z dokładnością do dziesiątej lub setnej części jednostki, a nie tysięcznej, jak multimetr cyfrowy. To wystarcza do zadań elektrycznych.

Sytuacje pomiarowe

W przeszłości elektrycy do pomiaru natężenia prądu używali raczej sond testowych zamiast cęgów. Cęgi pozwalają na pomiar natężenia prądu bez przerywania obwodu.

Ponadto w nowej generacji mierników cęgowych wykorzystano elastyczne sondy prądowe iFlex®. Te sondy (z cewkami Rogowskiego) można przeciskać między ciasno upakowanymi przewodami lub zakładać wokół bardzo dużych przewodów. Mogą one być przydatne w wielu sytuacjach:

  • Jednoczesny pomiar analogowego sygnału prędkości przenośnika i odpowiadającego mu natężenia prądu silnika, dzięki czemu można skalibrować system pod względem wymaganego przepływu procesowego.
  • Monitorowanie wyjścia elektrozaworu podczas monitorowania wejścia ze sterownika PLC, dzięki czemu można przetestować elektrozawór.
  • Równoczesny pomiar napięć i natężeń prądów elektrycznych w napędzie silnikowym, w celu wyeliminowania wahań prędkości liniowej.
  • Jednoczesne monitorowanie napięcia i natężenia prądu linii zasilającej w celu wyeliminowania zakłóceń.

Równoczesne pomiary napięcia i natężenia prądu są często stosowane przy wyszukiwaniu i usuwaniu awarii. Nie można jednak wykonywać jednoczesnych pomiarów jednym miernikiem bez wydania sporej sumy na przyrząd do pomiaru jakości energii elektrycznej.

Skuteczne wyszukiwanie i usuwanie awarii często wymaga zastosowania dwóch mierników: jednego do pomiaru natężenia prądu elektrycznego i drugiego do pomiaru napięcia. Dla elektryków miernik cęgowy jest najbardziej uniwersalnym dostępnym obecnie przyrządem diagnostycznym. Natomiast osoby zajmujące się wyszukiwaniem i usuwaniem awarii przemysłowych korzystają z oddzielnego miernika cęgowego i multimetru cyfrowego.

Ekonomicznym podejściem wielu techników jest zakup jednego przyrządu wysokiej jakości przeznaczonego głównie do pomiaru napięcia (multimetr cyfrowy) i drugiego przeznaczonego głównie do pomiaru natężenia prądu (miernik cęgowy).

Właściwa kombinacja przyrządów pomiarowych zależy od sprzętu, z którym się pracuje i wykonywanych pomiarów. W przypadku miernika cęgowego może być przykładowo potrzebny filtr dolnoprzepustowy, aby wyeliminować zakłócenia elektroniczne, które mogłyby zakłócić odczyty.

Oto kilka ogólnych wskazówek, które pomogą w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego przyrządu:

  • Podstawowy multimetr cyfrowy: Wymagane tylko podstawowe pomiary napięcia i ciągłości obwodu.
  • Wysokiej klasy multimetr cyfrowy: Do pomiarów jakości energii elektrycznej. Wymagana wysoka rozdzielczość i zaawansowane funkcje, których nie ma w miernikach cęgowych.
  • Podstawowy miernik cęgowy: Jeśli potrzebne są tylko podstawowe pomiary natężenia prądu w celu upewnienia się, że wszystkie trzy fazy w linii zasilającej pobierają ten sam prąd.
  • Miernik cęgowy z rejestratorem: Jeśli występują sporadyczne wyzwolenia wyłączników, które trzeba zdiagnozować.
  • Multimetr cyfrowy lub miernik cęgowy z odczepianym wyświetlaczem (który można umieścić w odległości do 9 metrów od korpusu miernika): Do zdalnych odczytów z większym bezpieczeństwem i bez konieczności pomocy współpracownika.

Zaawansowany miernik cęgowy: Jeśli trzeba dokładnie monitorować prąd rozruchowy silnika. Jeśli dodatkowo potrzebny jest miernik cęgowy z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału do pomiaru sygnału wyjściowego przemiennika częstotliwości.