Polski

Korzystanie z oprogramowania Fluke Connect™ wraz z miernikami cęgowymi Fluke 377 FC i Fluke 378 FC z technologią FieldSense™.

Nowa technologia FieldSense™ w miernikach cęgowych 377FC i 378FC umożliwia pomiar napięcia i prądu za pomocą szczęki miernika cęgowego.

Dzięki oprogramowaniu Fluke Connect współpracującemu z wieloma przyrządami firmy Fluke, w tym z miernikami cęgowymi 377 FC i 378 FC, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze podczas wyszukiwania i usuwania awarii. Pomiary mogą być przechowywane w chmurze, gdzie zespoły mogą zawsze uzyskać dostęp do danych na swoim smartfonie lub komputerze. Niezależnie od tego, czy zespół ds. konserwacji i niezawodności zbiera dane z czujników monitorowania stanu, czy z przenośnych przyrządów diagnostycznych, dysponuje on teraz wszystkimi danymi, które są potrzebne do podejmowania krytycznych decyzji i wykonywania niezbędnych zadań.

Korzystanie z oprogramowania Fluke Connect™ wraz z miernikami cęgowymi Fluke 377 FC i Fluke 378 FC z technologią FieldSense™. | Fluke

Fluke Connect w miernikach cęgowych Fluke 377 FC i 378 FC

Mierniki cęgowe 377 FC i 378 FC są wyposażone w technologię Fluke Connect, która umożliwia użytkownikom rejestrowanie, analizowanie i udostępnianie wyników członkom zespołu. Aplikacja Fluke Connect umożliwia użytkownikom:

 • Zdalne rejestrowanie danych, określanie trendów i monitorowanie pomiarów
 • Wykrywanie sporadycznych usterek
 • Zbieranie danych, które stanowią podstawę konserwacji zapobiegawczej
 • Bezpieczną pracę z dala od obszaru zagrożenia łukiem elektrycznym
 • Zapisywanie pomiarów i odczytów oraz udostępnianie ich członkom zespołu

Znajdowanie sporadycznych usterek

Zespoły konserwacyjne często popełniają błędy przez złych techników, a najlepszym sposobem na uchwycenie sporadycznych błędów jest rejestrowanie danych w dłuższym czasie. Zamiast mieć nadzieję na uchwycenie sporadycznych problemów z urządzeniami, można skonfigurować miernik cęgowy i pozostawić go do rejestrowania pomiarów przez pewien czas za pomocą aplikacji Fluke Connect. Po zarejestrowaniu wahań prądu i napięcia można określić przyczynę spadku napięcia w układzie.

Wyszukiwanie i usuwanie awarii systemów

Podczas wyszukiwania i usuwania awarii systemów, takich jak systemy trójfazowe, można użyć aplikacji Fluke Connect, aby udostępnić wyniki klientowi lub menedżerowi w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów. Dzięki zapisywaniu pomiarów trójfazowych w chmurze, w tym informacji o rotacji faz, każdy członek zespołu może uzyskać do nich dostęp i ustalić wspólnie z kolegami, jaka była źródłowa przyczyna problemu. Współpraca może się odbywać sprawnie, dzięki czemu można szybko rozpocząć działania mające na celu rozwiązanie problemu.

Konserwacja zapobiegawcza

Korzystanie z aplikacji Fluke Connect w połączeniu z miernikiem cęgowym na przestrzeni dłuższego czasu może pomóc w tworzeniu danych na temat trendów i w zebraniu danych wyjściowych stanowiących podstawę do porównań podczas konserwacji zapobiegawczej. W oparciu o dane zebrane na przestrzeni czasu oprogramowanie umożliwia zespołom przeglądanie trendów dotyczących zasobów na wykresach. Personel może przeprowadzić analizę danych, dostarczając zespołom statystyk, które zostaną wykorzystane do przewidywania stanu zasobów i zapobiegania przestojom.

Bezpieczeństwo

Ponieważ bezpieczeństwo jest zawsze kwestią najwyższej wagi, możliwość ograniczenia liczby osób i czasu spędzanego w strefie zagrożenia łukiem elektrycznym stanowi dodatkową zaletę korzystania z aplikacji Fluke Connect. Po ustawieniu miernika cęgowego można wyświetlić pomiary, zapisać je i przejrzeć, a wszystko to w bezpiecznej odległości.

Konfigurowanie aplikacji Fluke Connect

Aplikacja Fluke Connect współpracuje z urządzeniami przenośnymi Apple i urządzeniami z systemem Android i jest dostępna do pobrania zarówno ze sklepu Apple App Store, jak i Google Play.

 1. Na smartfonie przejdź do opcji Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, że łączność przez Bluetooth jest włączona.
 2. Otwórz aplikację Fluke Connect na urządzeniu
 3. Włącz przyrząd Fluke
 4. Naciśnij przycisk Ikona BLE, aby włączyć moduł radiowy Bluetooth Low Energy (BLE)
 5. Na liście połączonych przyrządów Fluke w aplikacji wybierz ten, z którym pracujesz, aby rozpocząć.

Teraz można pobierać, zapisywać i udostępniać pomiary przy użyciu aplikacji. Dane można przeglądać w aplikacji Fluke Connect Mobile lub w aplikacji internetowej Fluke Connect.

Wykonywanie pomiarów trójfazowych U i I oraz rotacji faz

 1. Połącz miernik cęgowy 377FC / 378FC z aplikacją Fluke Connect
 2. Wykonaj pomiary trójfazowe za pomocą miernika cęgowego, włączając tryb międzyfazowy (L1-L2-L3)
 3. Po zakończeniu pomiarów L1-L2-L3 wartości międzyfazowe i między poszczególnymi fazami, a ziemią, zostaną automatycznie obliczone i wyświetlone w aplikacji FC
 4. W aplikacji zostanie też wyświetlony wskaźnik rotacji faz*

  *ta informacja jest wyświetlana wyłącznie w aplikacji i nie jest dostępna na mierniku cęgowym
Rotacja faz w aplikacji Fluke Connect

Rejestrowanie danych

 1. Włącz przyrząd 377FC/378FC i naciśnij przycisk Fluke Connect
 2. Uruchom aplikację Fluke Connect na telefonie lub tablecie
 3. Kliknij przycisk Capture Measurement (rejestruj pomiary), a następnie wybierz miernik cęgowy, którego chcesz użyć do rejestrowania danych
 4. Po wybraniu tej opcji możesz rozpocząć wyświetlanie pomiarów na żywo. Kliknij Ikona informacji Fluke Connect, aby uzyskać informacje
 5. Wybierz interwał i czas trwania rejestrowania i rozpocznij rejestrowanie
 6. Po zakończeniu rejestrowania wybierz opcję }Stop Log (zatrzymaj rejestrowanie) i Download Data (pobierz dane) do Fluke Connect

Dostęp do zarejestrowanych danych można uzyskać z menu głównego > opcja Measurements (pomiary). Zarejestrowane dane można również udostępniać pocztą e-mail w formatach CSV/XLS/PDF w celu dalszej analizy.

Powiązane zasoby