Polski

Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji FieldSense w miernikach cęgowych 377 FC i 378 FC

Przewody w ciasnych przestrzeniach. Szafy i tablice poza zasięgiem. Przewody o bardzo dużej średnicy. Rozumiemy Twoje miejsce pracy. Mierniki cęgowe Fluke 377 FC i 378 FC z technologią FieldSense™ to pierwsze ręczne mierniki cęgowe, które umożliwiają pomiar napięcia i prądu za pomocą szczęki miernika cęgowego.

Miernik cęgowy Fluke 378 FC do pomiarów w ciasnych miejscach. Miernik cęgowy Fluke 378 FC do pomiarów w ciasnych miejscach.

Zastosowania

Przyrządy z technologią FieldSense cechują się bardzo dużym stopniem uniwersalności w zastosowaniach z zakresu wyszukiwania i usuwania awarii oraz rutynowej konserwacji w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i komercyjnych:

 Obiekty mieszkalneObiekty komercyjneObiekty przemysłowe
Sprawdzanie, czy obwód jest pod napięciem, przed rozpoczęciem pomiarówXXX
Pomiar indywidualnych napięć (napięcia AC za pomocą technologii FieldSense lub napięcia DC przy użyciu przewodów pomiarowych)XXX
Mierzenie prądu stałego za pomocą szczęki do 1000 AXXX
Mierzenie prądu zmiennego do 2500 A za pośrednictwem akcesorium iFlexXXX
Określanie rezystancji komponentów do 60 kΩXXX
Sprawdzanie ciągłości obwoduXXX
Pomiar obciążenia na obwodach odgałęzionych w tablicy rozdzielczejXX 
Przyporządkowywanie gniazd do rozłącznikówXX 
Pomiar obciążenia pompy, silnika lub sprężarkiXX 
Określenie napięcia i natężenia prądu w układach oświetleniowychXX 
Sprawdzanie obciążenia obwodów w tablicach rozdzielczych (łącznie z przewodami zasilającymi, obwodami odgałęzionymi i przewodami neutralnymi) oraz integralności obwodu uziemiającego  X
Wyszukiwanie i usuwanie awarii oraz konserwacja: generatory, silniki i agregaty chłodnicze  X
Obwody zasilające silniki elektryczne (do 1000 A)  X
Zatwierdzanie pomiarów obciążenia silników i pomp  X
Sprawdzanie obciążenia transformatora i napięcia linii  X

Dlaczego zastosowano system FieldSense w mierniku cęgowym?

FieldSense to nagradzana, przełomowa technologia pomiaru napięcia. Podczas gdy zwykłe cęgi wykrywają pole magnetyczne w celu pomiaru prądu zmiennego, funkcja FieldSense wykrywa również pole elektryczne w celu jednoczesnego pomiaru napięcia. W wyniku przeprowadzonych prac powstał miernik cęgowy Fluke, który jako pierwszy umożliwia jednoczesny pomiar napięcia i natężenia prądu za pomocą szczęk cegów:

  • Możliwość jednoczesnego dokonywania pomiarów napięcia i natężenia na podwójnym wyświetlaczu
  • Bezpieczniejszy pomiar napięcia bez konieczności podłączania miernika cęgowego do przewodu pod napięciem
  • Szybkie pomiary 3-fazowe z automatycznym obliczaniem napięć międzyfazowych i rotacji faz
  • Wbudowany wskaźnik jakości zasilania (PQ) w zakresie od 378 FC do monitorowania problemów związanych z zasilaniem
  • Oprogramowanie Fluke Connect umożliwia rejestrowanie danych, bezproblemowe przesyłanie danych i raportowanie

Pomiar napięcia lub prądu za pomocą miernika cęgowego FieldSense

  1. Oddziel przewody fazowe od neutralnych.
  2. Podłącz czarny przewód pomiarowy do dowolnego niepomalowanego uziemienia elektrycznego.
  3. Zaciśnij szczęki wokół przewodu. Upewnij się, że przewód styka się z żółtą częścią szczęki, jak pokazano na rysunku.
  4. Miernik pokaże wiarygodne, dokładne wartości napięcia i prądu.
Upewnij się, że przewód styka się z żółtą częścią szczęki.
Miernik cęgowy Fluke 378 FC wykonuje pomiary w panelu. Miernik cęgowy Fluke 378 FC wykonuje pomiary w panelu.

Szczęka miernika cęgowego ułatwia także dotarcie do poszczególnych przewodów w tablicy rozdzielczej, co może być trudnym zadaniem, jeśli wiele przewodów jest spiętych w wiązki. W wielu przypadkach można wykonywać pomiar jedną ręką.

Należy pamiętać, że technologia Field Sense nie będzie działać na wyjściu przemienników częstotliwości (VFD). Aby wykonać pomiary napięcia na wyjściu VFD, użyj przewodów pomiarowych dołączonych do cęgów.