Polski

Jak uzyskać szybsze pomiary mocy prądu 3-fazowego za pomocą mierników cęgowych

Wykonuj pomiary napięcia i prądu w układach 3-fazowych o 50% szybciej*

Mierniki cęgowe Fluke 377 FC i 378 FC to pierwsze ręczne mierniki z technologią Fieldsense™, które pozwalają mierzyć za pomocą szczęki zaciskowej jednocześnie napięcie i prąd. Oznacza to, że mierniki cęgowe mogą być używane do sekwencyjnego pomiaru napięcia między fazą a uziemieniem oraz pomiarów natężenia. Potrafią one policzyć napięcia międzyfazowe oraz ustalić rotację faz. Informacje te pozwalają potwierdzić, że układ trójfazowy działa zgodnie z oczekiwaniami.

Uproszczone pomiary międzyfazowe

L1, L2 i L3 (lub inaczej faza 1, faza 2, faza 3) to powszechnie stosowane nazwy przewodów w trójfazowych układach prądu przemiennego (AC). W przypadku obciążeń trójfazowych napięcie i prąd należy mierzyć sekwencyjnie za pomocą przewodów.

Popularny sposób pracy „Wybierz-zmierz-zapisz, wybierz-zmierz-zapisz” jest czasochłonny. Wymaga on powtarzania tych kroków dla wszystkich trzech faz. W trakcie zapisywania wartości powstaje również potrzeba użycia trzeciej ręki lub dodatkowej osoby, która pomoże w podłączeniu dwóch przewodów i zaciskaniu cęgów na przewodach.

Mierniki Fluke 377 FC i 378 FC rewolucjonizują proces pomiaru napięcia i prądu w trójfazowych systemach zasilania. Zamiast wykonywać każdy pomiar indywidualnie za pomocą przewodów pomiarowych i przeprowadzać ręcznie obliczenia, wystarczy wykonać trzy pomiary za pomocą miernika cęgowego. Przyrząd automatycznie obliczy pełny zestaw napięć międzyfazowych na podstawie pomiarów przeprowadzonych między fazami, a ziemią. Omawiane mierniki wyposażone są w podwójny wyświetlacz, umożliwiający jednoczesny pomiar napięcia i natężenia.

Pomiary wielkości międzyfazowych

Jak wykonać pomiar trójfazowy

Konfiguracja:

 1. Obróć pokrętło regulacyjne w położenie Logo Fieldsense (Fieldsense™)
 2. Podłącz cęgi do uziemienia przewodem uziemiającym
 3. Naciśnij przycisk MIN MAX i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Teraz cęgi działają w trybie międzyfazowym, a na wyświetlaczu pojawia się L1-L2-L3.

Pomiar:

 1. Umieść szczękę miernika cęgowego wokół pierwszego przewodu. Poczekaj na ustabilizowanie się pomiaru na wyświetlaczu. Wyświetlacz zmieni kolor na zielony, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlony symbol L1.
 2. W ciągu 10 sekund przełóż szczękę miernika cęgowego do drugiego przewodu. Poczekaj na ustabilizowanie się pomiaru na wyświetlaczu. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat L2.
 3. W ciągu 10 sekund przełóż szczękę miernika cęgowego do ostatniego przewodu. Poczekaj na ustabilizowanie się pomiaru na wyświetlaczu. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat L3.

Obliczanie:

Po zakończeniu pomiarów L1-L2-L3 za pomocą miernika cęgowego oblicz napięcie pomiędzy każdą parą przewodów:

 1. Naciśnij przycisk MIN MAX jeden raz: na wyświetlaczu pokaże się napięcie między L1 i L2.
 2. Ponownie naciśnij przycisk MIN MAX: na wyświetlaczu pokaże się napięcie między L2 i L3.
 3. Naciśnij przycisk MIN MAX po raz trzeci: na wyświetlaczu pokaże się napięcie między L3 i L1.

W trybie międzyfazowym można przeglądać każdy pomiar między fazą, a ziemią:

 1. Ponownie naciśnij przycisk MIN MAX, aby wyświetlić pomiar L1.
 2. Ponownie naciśnij przycisk MIN MAX, aby wyświetlić pomiar L2.
 3. Ponownie naciśnij przycisk MIN MAX, aby wyświetlić pomiar L3.

Aby przejrzeć pomiary L1-L2-L3, dalej naciskaj przycisk „MIN MAX” i przewijaj listę pomiarów.

Aby wyjść z trybu międzyfazowego, przytrzymaj przycisk „MIN MAX” przez około 2 sekund.

Wskaźnik rotacji faz

Jedną z największych potrzeb w przypadku urządzeń trójfazowych jest znajomość prawidłowej kolejności faz, a następnie upewnienie się, że prace są wykonywane w odpowiedniej kolejności podczas instalacji, konserwacji oraz wyszukiwania i usuwania awarii. Oprócz uproszczenia procesu pomiarowego, przyrządy Fluke 377 FC i 378 FC automatycznie obliczają rotację faz. Wystarczy wykonać wszystkie trzy pomiary trójfazowe po nawiązaniu połączenia z aplikacją Fluke Connect (FC), a rotacja faz zostanie obliczona automatycznie i wyświetlona w aplikacji.

Zastosowania

Montaż silników i sprężarek w instalacjach HVAC

Sprawdź na etapie instalacji, czy obciążenie jest równomiernie rozłożone między fazami, a rotacja faz jest prawidłowa. Niezrównoważony układ trójfazowy powoduje niską wydajność lub przedwczesne uszkodzenie silnika, co prowadzi do kosztownych przestojów. Asymetria może pojawić się w każdym punkcie systemu rozdzielczego. Obciążenia powinny być równomiernie rozłożone między fazami. Silniki lub sprężarki zasilane przez układ asymetryczny będą miały wyższą temperaturę i będą narażone na przedwczesne awarie.

Wyszukiwanie i usuwanie awarii silników trójfazowych

Rozpoznaj, kiedy na którejś fazie jest przepalony bezpiecznik, co powoduje utratę fazy. W przypadku utraty fazy pozostałe dwie fazy pobierają więcej prądu, co powoduje przegrzewanie uzwojeń pompy, silnika lub sprężarki. Dzięki pomiarowi faz zasilania użytkownicy mogą określić, która faza jest wyłączona i zapobiec uszkodzeniu sprzętu. Jeśli podczas pracy urządzenia dojdzie do utraty fazy, obciążenie zacznie pobierać większy prąd z pozostałych faz i zacznie dochodzić do wzrostu temperatury. Jeśli urządzenie się zatrzymało, nie uruchomi się ponownie do czasu wymiany bezpiecznika i ponownego wystąpienia napięcia na wszystkich trzech fazach.

*Testy beta przeprowadzane w placówkach klientów pokazują, że czas potrzebny na wykonanie pomiarów trójfazowych jest o 50% krótszy.