Telelinser

Se flere detaljer når du gransker målet ditt 2 eller 4 ganger mer forstørret enn med en standardlinse.

For vedlikeholds-, elektro- og prosessinspeksjoner, kan en 2x telelinse hjelpe deg med å redusere behovet for å gå inn i farlige soner eller klatre i høye stiger for å fange opp de kritiske, infrarøde detaljene som kan indikere et utstyrsproblem.

For petrokjemisk industri, el-leverandører og metallraffinerier, kan en 4x telelinse hjelpe deg med å identifisere potensielle problemer så små og fjerne som en mislykket spleis på en høythengende el-kabel eller overopphetet ildfast materiale på et høyt flammetårn.

Dra nytte av ekstra stabilitet for 4x-telelinsen din med vårt patentsøkte linsefestesystem som holder linsen stødig på plass. (Inkludert på FLK-Lens/4xTele2 for TiX580/TiX560/TiX520/TiX500/Ti450/400/300/200)

Synsfeltkalkulator

Snakk med en spesialist